Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

คำศัพท์ Supply Chain & Logistics

คำศัพท์ Supply Chain & Logistics มีจุดประสงค์ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในงานด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์มีคำย่อและคำศัพท์เฉพาะใช้ในงานอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโลจิสติกส์ จึงมีการรวบรวมคำย่อและคำศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจและพบบ่อยในการจัดการโลจิสติกส์มาแนะนำ โดยมุ่งให้ผู้ที่สนใจทางในงานด้านโลจิสติกส์ สามารถนำไปใช้ประกอบทั้งในการศึกษาและการทำงาน มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน

ที่มา

โครงการเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง (Self Continuous Improment Tools)

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก