Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ชื่อโครงการ : ควบคุมคุณภาพและเพิ่มผลผลิตหิน ¾” 20 พฤษภาคม 2557 758
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงการวิเคราะห์การประสานงานระหว่างลูกค้ากับรถบรรทุกหิน 20 พฤษภาคม 2557 687
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์เพื่อส่งมอบให้ทันเวลา 20 พฤษภาคม 2557 793
ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า 20 พฤษภาคม 2557 8448
ชื่อโครงการ : นำร่องลดรหัสสินค้าที่ไม่ใช้แล้วออกจากระบบ 20 พฤษภาคม 2557 778
ชื่อโครงการ : ปรับปรุง OTIF 19 พฤษภาคม 2557 1580
ชื่อโครงการ : ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องขนาดของกระเบื้อง 19 พฤษภาคม 2557 1084
ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้อง 06 มกราคม 2552 714
ส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนและทันเวลา 06 มกราคม 2552 661

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก