Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจำนวน 3 หลักสูตร 12 พฤษภาคม 2557 4371
กิจกรรมสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับผู้เชี่ยวชาญ 2556 12 พฤษภาคม 2556 1450
กิจกรรมสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทางด้านการบริหารการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 2556 11 พฤษภาคม 2556 1736
โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทางด้านการบริหารการจัดการผลิตและสินค้าคงคลัง 2556 (Production and Inventory Management 2556) 27 เมษายน 2556 47278
โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทางด้านการบริหารการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 2556 30 มีนาคม 2556 2822
โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคทฤษฎี) 2556 (Basics of Supply Chain Management 2556) 30 มีนาคม 2556 2622
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างที่ปรึกษา 2556 25 มีนาคม 2556 1292
รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่าน หลักสูตรเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Management) 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556 1282
รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านหลักสูตรเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการการผลิตและสินค้าคงคลัง (Production and Inventory Management) 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556 1346
รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับทั่วไป (Supply Chain Logistics Consultant : SCLC) 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556 1667
โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทาง 2556 30 กันยายน 2555 1509
รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับทั่วไป (Supply Chain Logistics Consultant : SCLC) 2555 11 กุมภาพันธ์ 2555 2664
12010202 สร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 01 กันยายน 2554 1264
2555 โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 01 กันยายน 2554 1628
รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับทั่วไป (Supply Chain Logistics Consultant : SCLC) 2554 11 กุมภาพันธ์ 2554 1949

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก