Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

BOL-GLI กลุ่มสารสนเทศโลจิสติก (กสล.) สำนักโลจิสติกส์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ยุทธศาสตร์ของ กลุ่มงานสารสนเทศโลจิสติกส์ (ปี 2560 – 2564) 08 พฤศจิกายน 2560 335
วิสัยทัศน์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักโลจิสติกส์ (สลจ.) 13 มิถุนายน 2560 879
2560 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2560 2102
2560 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2560 686
2560 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2560 546
2560 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 28 กุมภาพันธ์ 2560 1363
2560 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2560 1826
2559 ธันวาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ธันวาคม 2559 651
2559 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 พฤศจิกายน 2559 687
2559 ตุลาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ตุลาคม 2559 720
2559 กันยายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 กันยายน 2559 780
2559 สิงหาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 สิงหาคม 2559 770
2559 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 กรกฎาคม 2559 764
2559 มิถุนายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 มิถุนายน 2559 877
2559 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2559 947
2559 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2559 867
2559 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2559 963
2559 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 29 กุมภาพันธ์ 2559 812
2559 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2559 1065
ประชุมกลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กรรมการตรวจงาน และคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1/2559 22 มกราคม 2559 898
รวมเอกสารบรรยายของนายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 2559 12 มกราคม 2559 1349
2558 ธันวาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ธันวาคม 2558 1212
2558 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 พฤศจิกายน 2558 1026
2558 ตุลาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ตุลาคม 2558 1057
2558 กันยายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 กันยายน 2558 1079
2558 สิงหาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 สิงหาคม 2558 1301
2558 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 กรกฎาคม 2558 1128
2558 มิถุนายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 มิถุนายน 2558 1090
ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการปี 2558 01 มีนาคม 2558 1960
กิจกรรมการอบรมบุคลากรสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่อง การสร้างเครือข่าย IT สำนักโลจิสติกส์ 04 กุมภาพันธ์ 2558 1556
GLI57-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 30 กันยายน 2557 1054
แผนงานระบบ LGIS 2557 15 กันยายน 2557 1331
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 31 สิงหาคม 2557 3922
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสำนักฯ เข้าศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2557 1554
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2557 30 มิถุนายน 2557 1759
ตารางสรุปงาน กสล. 2557 25 มิถุนายน 2557 1365
All Banner & logo Logistics 03 มิถุนายน 2557 2796
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2557 30 พฤษภาคม 2557 3486
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 2557 กำหนดส่งงานและเอกสาร 30 พฤษภาคม 2557 1471
โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 22 มีนาคม 2557 1382
GLI56-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2556 30 กันยายน 2556 1803
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือนในปี 2556 30 กันยายน 2556 1410
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2556 30 กันยายน 2556 1413
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3-1-013 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27 กันยายน 2556 1837
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2556 11 กันยายน 2556 8348
เอกสารอบรม e-learning ของ อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล 09 กันยายน 2556 1622
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานโครงการของสำนักโลจิสติกส์ ประจำปี 2556 31 สิงหาคม 2556 1958
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือน สิงหาคม 2556 31 สิงหาคม 2556 1379
ข้อมูลโครงการและหน้าที่ของ กสล ปี 2556 19 สิงหาคม 2556 1393
ข้อมูล กสล. ที่ต้องสรุปรายงานส่งประจำเดือน แยกตามโครงการ 28 กรกฎาคม 2556 1757

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก