Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

BOL-GLI กลุ่มสารสนเทศโลจิสติก (กสล.) สำนักโลจิสติกส์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ยุทธศาสตร์ของ กลุ่มงานสารสนเทศโลจิสติกส์ (ปี 2560 – 2564) 08 พฤศจิกายน 2560 88
วิสัยทัศน์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักโลจิสติกส์ (สลจ.) 13 มิถุนายน 2560 604
2560 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2560 1801
2560 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2560 314
2560 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2560 195
2560 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 28 กุมภาพันธ์ 2560 1020
2560 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2560 1491
2559 ธันวาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ธันวาคม 2559 322
2559 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 พฤศจิกายน 2559 355
2559 ตุลาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ตุลาคม 2559 380
2559 กันยายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 กันยายน 2559 419
2559 สิงหาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 สิงหาคม 2559 433
2559 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 กรกฎาคม 2559 429
2559 มิถุนายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 มิถุนายน 2559 508
2559 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2559 587
2559 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2559 474
2559 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2559 592
2559 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 29 กุมภาพันธ์ 2559 463
2559 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2559 654
ประชุมกลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กรรมการตรวจงาน และคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1/2559 22 มกราคม 2559 559
รวมเอกสารบรรยายของนายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 2559 12 มกราคม 2559 908
2558 ธันวาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ธันวาคม 2558 753
2558 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 พฤศจิกายน 2558 638
2558 ตุลาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ตุลาคม 2558 659
2558 กันยายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 กันยายน 2558 719
2558 สิงหาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 สิงหาคม 2558 927
2558 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 กรกฎาคม 2558 734
2558 มิถุนายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 มิถุนายน 2558 684
ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการปี 2558 01 มีนาคม 2558 1421
กิจกรรมการอบรมบุคลากรสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่อง การสร้างเครือข่าย IT สำนักโลจิสติกส์ 04 กุมภาพันธ์ 2558 1169
GLI57-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 30 กันยายน 2557 699
แผนงานระบบ LGIS 2557 15 กันยายน 2557 998
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 31 สิงหาคม 2557 3665
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสำนักฯ เข้าศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2557 1199
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2557 30 มิถุนายน 2557 1353
ตารางสรุปงาน กสล. 2557 25 มิถุนายน 2557 1031
All Banner & logo Logistics 03 มิถุนายน 2557 2191
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2557 30 พฤษภาคม 2557 3019
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 2557 กำหนดส่งงานและเอกสาร 30 พฤษภาคม 2557 1176
โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 22 มีนาคม 2557 1080
GLI56-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2556 30 กันยายน 2556 1413
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือนในปี 2556 30 กันยายน 2556 1088
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2556 30 กันยายน 2556 1068
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3-1-013 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27 กันยายน 2556 1438
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2556 11 กันยายน 2556 6254
เอกสารอบรม e-learning ของ อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล 09 กันยายน 2556 1253
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานโครงการของสำนักโลจิสติกส์ ประจำปี 2556 31 สิงหาคม 2556 1610
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือน สิงหาคม 2556 31 สิงหาคม 2556 1048
ข้อมูลโครงการและหน้าที่ของ กสล ปี 2556 19 สิงหาคม 2556 1098
ข้อมูล กสล. ที่ต้องสรุปรายงานส่งประจำเดือน แยกตามโครงการ 28 กรกฎาคม 2556 1371

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก