Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BOL-GLI กลุ่มสารสนเทศโลจิสติก (กสล.) สำนักโลจิสติกส์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ยุทธศาสตร์ของ กลุ่มงานสารสนเทศโลจิสติกส์ (ปี 2560 – 2564) 08 พฤศจิกายน 2560 255
วิสัยทัศน์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักโลจิสติกส์ (สลจ.) 13 มิถุนายน 2560 779
2560 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2560 1972
2560 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2560 536
2560 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2560 403
2560 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 28 กุมภาพันธ์ 2560 1241
2560 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2560 1687
2559 ธันวาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ธันวาคม 2559 545
2559 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 พฤศจิกายน 2559 558
2559 ตุลาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ตุลาคม 2559 603
2559 กันยายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 กันยายน 2559 632
2559 สิงหาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 สิงหาคม 2559 652
2559 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 กรกฎาคม 2559 641
2559 มิถุนายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 มิถุนายน 2559 748
2559 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2559 818
2559 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2559 733
2559 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2559 835
2559 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 29 กุมภาพันธ์ 2559 677
2559 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2559 927
ประชุมกลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กรรมการตรวจงาน และคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1/2559 22 มกราคม 2559 801
รวมเอกสารบรรยายของนายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 2559 12 มกราคม 2559 1183
2558 ธันวาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ธันวาคม 2558 1063
2558 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 พฤศจิกายน 2558 882
2558 ตุลาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ตุลาคม 2558 913
2558 กันยายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 กันยายน 2558 951
2558 สิงหาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 สิงหาคม 2558 1180
2558 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 กรกฎาคม 2558 985
2558 มิถุนายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 มิถุนายน 2558 952
ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการปี 2558 01 มีนาคม 2558 1769
กิจกรรมการอบรมบุคลากรสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่อง การสร้างเครือข่าย IT สำนักโลจิสติกส์ 04 กุมภาพันธ์ 2558 1405
GLI57-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 30 กันยายน 2557 925
แผนงานระบบ LGIS 2557 15 กันยายน 2557 1225
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 31 สิงหาคม 2557 3854
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสำนักฯ เข้าศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2557 1438
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2557 30 มิถุนายน 2557 1624
ตารางสรุปงาน กสล. 2557 25 มิถุนายน 2557 1263
All Banner & logo Logistics 03 มิถุนายน 2557 2625
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2557 30 พฤษภาคม 2557 3350
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 2557 กำหนดส่งงานและเอกสาร 30 พฤษภาคม 2557 1396
โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 22 มีนาคม 2557 1282
GLI56-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2556 30 กันยายน 2556 1672
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือนในปี 2556 30 กันยายน 2556 1309
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2556 30 กันยายน 2556 1329
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3-1-013 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27 กันยายน 2556 1723
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2556 11 กันยายน 2556 7337
เอกสารอบรม e-learning ของ อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล 09 กันยายน 2556 1511
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานโครงการของสำนักโลจิสติกส์ ประจำปี 2556 31 สิงหาคม 2556 1844
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือน สิงหาคม 2556 31 สิงหาคม 2556 1282
ข้อมูลโครงการและหน้าที่ของ กสล ปี 2556 19 สิงหาคม 2556 1328
ข้อมูล กสล. ที่ต้องสรุปรายงานส่งประจำเดือน แยกตามโครงการ 28 กรกฎาคม 2556 1656

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก