Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BOL-GLI กลุ่มสารสนเทศโลจิสติก (กสล.) สำนักโลจิสติกส์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ยุทธศาสตร์ของ กลุ่มงานสารสนเทศโลจิสติกส์ (ปี 2560 – 2564) 08 พฤศจิกายน 2560 181
วิสัยทัศน์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักโลจิสติกส์ (สลจ.) 13 มิถุนายน 2560 694
2560 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2560 1895
2560 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2560 425
2560 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2560 290
2560 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 28 กุมภาพันธ์ 2560 1127
2560 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2560 1589
2559 ธันวาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ธันวาคม 2559 443
2559 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 พฤศจิกายน 2559 469
2559 ตุลาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 ตุลาคม 2559 508
2559 กันยายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 กันยายน 2559 534
2559 สิงหาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 สิงหาคม 2559 554
2559 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 กรกฎาคม 2559 549
2559 มิถุนายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 มิถุนายน 2559 649
2559 พฤษภาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 พฤษภาคม 2559 714
2559 เมษายน ผลการดำเนินการ กสล. 30 เมษายน 2559 610
2559 มีนาคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มีนาคม 2559 729
2559 กุมภาพันธ์ ผลการดำเนินการ กสล. 29 กุมภาพันธ์ 2559 578
2559 มกราคม ผลการดำเนินการ กสล. 31 มกราคม 2559 817
ประชุมกลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กรรมการตรวจงาน และคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1/2559 22 มกราคม 2559 689
รวมเอกสารบรรยายของนายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 2559 12 มกราคม 2559 1064
2558 ธันวาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ธันวาคม 2558 928
2558 พฤศจิกายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 พฤศจิกายน 2558 769
2558 ตุลาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 ตุลาคม 2558 799
2558 กันยายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 กันยายน 2558 849
2558 สิงหาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 สิงหาคม 2558 1068
2558 กรกฏาคม ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 31 กรกฎาคม 2558 869
2558 มิถุนายน ผลการดำเนินการ นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 30 มิถุนายน 2558 825
ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการปี 2558 01 มีนาคม 2558 1626
กิจกรรมการอบรมบุคลากรสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่อง การสร้างเครือข่าย IT สำนักโลจิสติกส์ 04 กุมภาพันธ์ 2558 1305
GLI57-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 30 กันยายน 2557 824
แผนงานระบบ LGIS 2557 15 กันยายน 2557 1138
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 31 สิงหาคม 2557 3784
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสำนักฯ เข้าศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2557 1333
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2557 30 มิถุนายน 2557 1491
ตารางสรุปงาน กสล. 2557 25 มิถุนายน 2557 1141
All Banner & logo Logistics 03 มิถุนายน 2557 2446
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2557 30 พฤษภาคม 2557 3202
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กสล. 2557 กำหนดส่งงานและเอกสาร 30 พฤษภาคม 2557 1304
โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2557 22 มีนาคม 2557 1187
GLI56-Project โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ปี 2556 30 กันยายน 2556 1550
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือนในปี 2556 30 กันยายน 2556 1213
รายชื่อกรรมการ โครงการ กสล. 2556 30 กันยายน 2556 1195
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3-1-013 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27 กันยายน 2556 1613
Flowchart ระบบการทำงานโครงการของ กสล. สำนักโลจิสติกส์ ปี 2556 11 กันยายน 2556 6827
เอกสารอบรม e-learning ของ อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล 09 กันยายน 2556 1388
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานโครงการของสำนักโลจิสติกส์ ประจำปี 2556 31 สิงหาคม 2556 1740
รายงานสรุปผลงานกลุ่ม กสล. ประจำเดือน สิงหาคม 2556 31 สิงหาคม 2556 1176
ข้อมูลโครงการและหน้าที่ของ กสล ปี 2556 19 สิงหาคม 2556 1225
ข้อมูล กสล. ที่ต้องสรุปรายงานส่งประจำเดือน แยกตามโครงการ 28 กรกฎาคม 2556 1537

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก