Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพกูรูโลจิสติกส์ระดับโลก ร่วมเวทีสัมมนา “Symposium 2017” ชี้กลยุทธ์สร้างโอกาสธุรกิจในยุคดิจิทัล 22 สิงหาคม 2560 519
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Industrial Fair 2017 05 มีนาคม 2560 2029
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Thailand Food 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ถึงปลายทาง" 11 ตุลาคม 2559 4940
สัมมนาให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !! ในหัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management” 21 กันยายน 2559 2557
งานสัมมนา Excellent Logistics Management Award 2016 21 กันยายน 2559 2238
เอกสารเชิญชวนสมัครเข้าร่วม "โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง" 2559 31 กรกฎาคม 2559 1992
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้านโลจิสติกส์ในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 28 กรกฎาคม 2559 3323
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 07 กรกฎาคม 2559 1019
59BES รายละเอียดเนื้อหาคู่มือ อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2559 05 เมษายน 2559 1304
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 สาขากลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 22 มีนาคม 2559 1501
ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทยก้าวไกล สู่ AEC" 11 มีนาคม 2559 847
“การพัฒนา Trade Facilitation กับการเพิ่มโอกาสทางการค้าของประเทศไทย” 16 กุมภาพันธ์ 2559 1299
ประกาศส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน 27 มกราคม 2559 1185
หลัก สูตร เพื่อก้าวสู่การเป็น... ผู้ นำด้านวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ 31 ธันวาคม 2558 1371
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง) 05 พฤศจิกายน 2558 1403
แนะนำพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ 30 กันยายน 2558 961
ประกวดแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม POPCORN by true LAB 20 กันยายน 2558 1289
ASEAN+6 LOGISTICS CONNECTIVITY AT THE CROSSROADS: PROGRESS AND FUTURE 04 กันยายน 2558 1299
ฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “โครงการโครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ระยะที่2 (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application; LTMA2)" 31 สิงหาคม 2558 742
Presentation Oracle ERP Cloud Event on 25 August 2015‏ 25 สิงหาคม 2558 602
การสัมนาเรื่อง “การจัดการ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy” 24 สิงหาคม 2558 962
สัมมนาฟรี!!... ที่ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ควรพลาด!! งาน Thailand International TRUCK SHOW 2015 19 สิงหาคม 2558 1960
THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” 17 กรกฎาคม 2558 1192
ขอเชิญร่วมหลักสูตร ตัวแทนออกของ โดยสมาคมชิปปิ้ง และสถาบัน ไอทีไอ 15 กรกฎาคม 2558 1398
ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) 30 มิถุนายน 2558 762
ขอเชิญร่วม สัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยในยุค AEC 19 มิถุนายน 2558 748
ขอเชิญร่วม สัมมนาการสร้างสัมพันธภาพในงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 09 มิถุนายน 2558 571
ขอเชิญสมัครสมาชิก สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 พฤษภาคม 2558 1142
นิติศาสตร์ มสธ. จัดสัมมนา focus groupให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานสินค้าและบริการ ในการนำเข้า ส่งออกสินค้าสู่ประชาคมอาเซียนและตลาดโลก 23 มีนาคม 2558 985
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 20 มีนาคม 2558 1438
งานโบว์ลิ่งการกุศล และงานประชุมใหญ่ KKUGTA สามัญประจำปี 2557 14 มีนาคม 2558 1781
กำหนดการโครงการ “ท่องธรณีเมียนมาร์กับสมาคมธรณี 2558” 03 มีนาคม 2558 1298
โครงการจับคู่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และเกษตรกรรม 11 ธันวาคม 2557 1101
แนะนำซอฟท์แวร์ไทย BizVelocity ERP on Server 12 พฤศจิกายน 2557 1333
แบบฟอร์มขอสินเชื่อ 9 เมนู 31 ตุลาคม 2557 1126
สัมมนาวิเคราะห์หาจุดเปลี่ยนและผนึกกำลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างก้าวกระโดด 27 ตุลาคม 2557 1093
สัมมนา Beer Game – Train the Trainer 21 ตุลาคม 2557 1463
เรียน ผู้เข้าร่วมงาน The Future of Food ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2557 841
การให้คำปรึกษาและแนะนำ เชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการบริหารงานขององค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล (Best Practice) 28 กุมภาพันธ์ 2557 814
ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ในการจัดทำ National Science Technology and Innovation 08 ตุลาคม 2556 927
สัมมนา OIE Forum 2556 : Next Generation of Thai Industry 03 ตุลาคม 2556 1079
กำหนดการเปิดตัวโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งไทย ระยะที่ 2 30 กันยายน 2556 1028
ประชุมคณะอนุกรรมการ Supply Chain Collaboration ครั้งที่ 3-3/2556 27 กันยายน 2556 840
“การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ” 18 กันยายน 2556 866
จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจีน แบบ One-on-One Meeting ฟรี ! 07 กันยายน 2556 929
Organizations are at a critical point in determining their approach 13 สิงหาคม 2556 938
กิจกรรมเสวนา Cold Chain Logistics Roundtable 13 สิงหาคม 2556 1282
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2556 Geoinfotech 2013 05 สิงหาคม 2556 1015
ใช้ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (ERP for Top Management) 05 มิถุนายน 2556 1467
หลักสูตร ERP Essentials for User 31 พฤษภาคม 2556 1035

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก