Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพกูรูโลจิสติกส์ระดับโลก ร่วมเวทีสัมมนา “Symposium 2017” ชี้กลยุทธ์สร้างโอกาสธุรกิจในยุคดิจิทัล 22 สิงหาคม 2560 219
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Industrial Fair 2017 05 มีนาคม 2560 1624
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Thailand Food 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ถึงปลายทาง" 11 ตุลาคม 2559 4350
สัมมนาให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !! ในหัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management” 21 กันยายน 2559 2116
งานสัมมนา Excellent Logistics Management Award 2016 21 กันยายน 2559 2021
เอกสารเชิญชวนสมัครเข้าร่วม "โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง" 2559 31 กรกฎาคม 2559 1835
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้านโลจิสติกส์ในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 28 กรกฎาคม 2559 3037
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 07 กรกฎาคม 2559 888
59BES รายละเอียดเนื้อหาคู่มือ อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2559 05 เมษายน 2559 1169
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 สาขากลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 22 มีนาคม 2559 1363
ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทยก้าวไกล สู่ AEC" 11 มีนาคม 2559 732
“การพัฒนา Trade Facilitation กับการเพิ่มโอกาสทางการค้าของประเทศไทย” 16 กุมภาพันธ์ 2559 1160
ประกาศส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน 27 มกราคม 2559 1070
หลัก สูตร เพื่อก้าวสู่การเป็น... ผู้ นำด้านวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ 31 ธันวาคม 2558 1262
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง) 05 พฤศจิกายน 2558 1248
แนะนำพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ 30 กันยายน 2558 861
ประกวดแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม POPCORN by true LAB 20 กันยายน 2558 1168
ASEAN+6 LOGISTICS CONNECTIVITY AT THE CROSSROADS: PROGRESS AND FUTURE 04 กันยายน 2558 1199
ฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “โครงการโครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ระยะที่2 (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application; LTMA2)" 31 สิงหาคม 2558 648
Presentation Oracle ERP Cloud Event on 25 August 2015‏ 25 สิงหาคม 2558 506
การสัมนาเรื่อง “การจัดการ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy” 24 สิงหาคม 2558 851
สัมมนาฟรี!!... ที่ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ควรพลาด!! งาน Thailand International TRUCK SHOW 2015 19 สิงหาคม 2558 1381
THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” 17 กรกฎาคม 2558 1100
ขอเชิญร่วมหลักสูตร ตัวแทนออกของ โดยสมาคมชิปปิ้ง และสถาบัน ไอทีไอ 15 กรกฎาคม 2558 1267
ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) 30 มิถุนายน 2558 666
ขอเชิญร่วม สัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยในยุค AEC 19 มิถุนายน 2558 655
ขอเชิญร่วม สัมมนาการสร้างสัมพันธภาพในงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 09 มิถุนายน 2558 493
ขอเชิญสมัครสมาชิก สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 พฤษภาคม 2558 1046
นิติศาสตร์ มสธ. จัดสัมมนา focus groupให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานสินค้าและบริการ ในการนำเข้า ส่งออกสินค้าสู่ประชาคมอาเซียนและตลาดโลก 23 มีนาคม 2558 912
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 20 มีนาคม 2558 1339
งานโบว์ลิ่งการกุศล และงานประชุมใหญ่ KKUGTA สามัญประจำปี 2557 14 มีนาคม 2558 1698
กำหนดการโครงการ “ท่องธรณีเมียนมาร์กับสมาคมธรณี 2558” 03 มีนาคม 2558 1233
โครงการจับคู่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และเกษตรกรรม 11 ธันวาคม 2557 1042
แนะนำซอฟท์แวร์ไทย BizVelocity ERP on Server 12 พฤศจิกายน 2557 1244
แบบฟอร์มขอสินเชื่อ 9 เมนู 31 ตุลาคม 2557 1047
สัมมนาวิเคราะห์หาจุดเปลี่ยนและผนึกกำลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างก้าวกระโดด 27 ตุลาคม 2557 998
สัมมนา Beer Game – Train the Trainer 21 ตุลาคม 2557 1348
เรียน ผู้เข้าร่วมงาน The Future of Food ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2557 748
การให้คำปรึกษาและแนะนำ เชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการบริหารงานขององค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล (Best Practice) 28 กุมภาพันธ์ 2557 737
ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ในการจัดทำ National Science Technology and Innovation 08 ตุลาคม 2556 810
สัมมนา OIE Forum 2556 : Next Generation of Thai Industry 03 ตุลาคม 2556 1015
กำหนดการเปิดตัวโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งไทย ระยะที่ 2 30 กันยายน 2556 948
ประชุมคณะอนุกรรมการ Supply Chain Collaboration ครั้งที่ 3-3/2556 27 กันยายน 2556 766
“การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ” 18 กันยายน 2556 801
จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจีน แบบ One-on-One Meeting ฟรี ! 07 กันยายน 2556 835
Organizations are at a critical point in determining their approach 13 สิงหาคม 2556 841
กิจกรรมเสวนา Cold Chain Logistics Roundtable 13 สิงหาคม 2556 1191
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2556 Geoinfotech 2013 05 สิงหาคม 2556 941
ใช้ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (ERP for Top Management) 05 มิถุนายน 2556 1366
หลักสูตร ERP Essentials for User 31 พฤษภาคม 2556 943

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก