Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
เยี่ยมชม โตโยต้าธุรกิจ ชุมชนพัฒน์ กาญจนบุรี และศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) สุพรรณบุรี 26 ธันวาคม 2560 99
ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "สินค้า มผช. ไทยก้าวไกลสู่ AEC" 21 ธันวาคม 2560 141
กองโลจิสติกส์จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” 19 ธันวาคม 2560 110
กองโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจง“แนวทางการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” 19 ธันวาคม 2560 909
กองโลจิสติกส์เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางพัฒนา บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน 08 ธันวาคม 2560 67
ร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0" 07 พฤศจิกายน 2560 621
ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรม "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก" รุ่นที่ 5 01 กันยายน 2560 673
อบรมหัวข้อ "การจัดการคลังสินค้าและการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการบริหารและจัดการคลังสินค้า" 27 สิงหาคม 2560 1019
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ ERP ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 25 สิงหาคม 2560 661
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ WMS ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 24 สิงหาคม 2560 636
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งปี “ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ” 24 สิงหาคม 2560 4056
อบรมเรื่อง Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย "Big Data" 23 สิงหาคม 2560 393
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา “การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0” 18 สิงหาคม 2560 1585
สัมมนาเรื่อง e-Government Forum : Digitize Thailand Shaping Future Government 17 สิงหาคม 2560 197
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560 10 สิงหาคม 2560 709
สัมภาษณ์ บริษัท ท๊อปโกลด์โปรดักส์แอนด์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 09 สิงหาคม 2560 190
สัมภาษณ์บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด 08 สิงหาคม 2560 191
อบรม หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “The Supply Chain Operation Reference Model” (SCOR Model) 06 สิงหาคม 2560 188
60LSM แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ปี 2560 06 สิงหาคม 2560 5461
อบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Module APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) 30 กรกฎาคม 2560 577
กิจกรรมการแข่งขันโปรเจ็คเพื่อจบการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กับคณะอาจารย์นักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 29 กรกฎาคม 2560 433
60wms สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานจัดการคลังสินค้า (WMS) 27 กรกฎาคม 2560 991
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในงานเตรียมความพร้อมการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า (WMS) 27 กรกฎาคม 2560 410
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25 กรกฎาคม 2560 328
ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา IEO Forum 2017 Industry Roadmap จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 24 กรกฎาคม 2560 320
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการปี 2560 ที่จังหวัดชลบุรี 20 กรกฎาคม 2560 272
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) 16 กรกฎาคม 2560 162
ขยายเวลารับสมัครถึง 14 ก.ค 2560 ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 2558
เสวนาในหัวข้อ “Connectivity & Value Creation in logistics 4.0” 07 กรกฎาคม 2560 148
อบรมการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module Logistics Cost Analysis 01 กรกฎาคม 2560 206
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้online ผ่านระบบ e-Learning "Supply Chain Logistics Contest"ครั้งที่ 2 26 มิถุนายน 2560 970
เข้าติดตามการให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท พูลผล จำกัด จังหวัดสุรินทร์ 20 มิถุนายน 2560 2079
60LPI อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม” 20 มิถุนายน 2560 1841
เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 19 มิถุนายน 2560 503
กิจกรรมการอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.3 Global Logistics and Supply Chain Management" 18 มิถุนายน 2560 981
อบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.2 Sustainable Supply Chain Management" 11 มิถุนายน 2560 934
สำนักโลจิสติกส์ มอบหนังสือเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 09 มิถุนายน 2560 481
กิจกรรมอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.1 Supply Chain Risk Management" 04 มิถุนายน 2560 711
ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม ปี 2560 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ 31 พฤษภาคม 2560 1218
สัมมนา นวัตกรรมเชิงพานิชย์ สู่ตลาดการค้าโลก 30 พฤษภาคม 2560 819
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เพชร 999 จำกัด จังหวัดชลบุรี 26 พฤษภาคม 2560 1028
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด จังหวัดชลบุรี 25 พฤษภาคม 2560 715
60wms สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน WMS แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 22 พฤษภาคม 2560 2167
60WMS สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS 22 พฤษภาคม 2560 1393
60ERP สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน ERP แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 219
60ERP สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP 19 พฤษภาคม 2560 1148
60ERP ติดตามการกำกับดูแลและให้คำแนะ ที่ บริษัท ไรต์เอก จำกัด จังหวัดนนทบุรี 18 พฤษภาคม 2560 191
ด่วน เชิญชวนทดสอบ "ออนไลน์ E-Learning Supply Chain Logistics Contest ครั้งที่ 1" 15 พฤษภาคม 2560 1209
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 1502
2560 Industry-Award รับสมัครคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ 28 เมษายน 2560 2125

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก