Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ขอนแก่น เรื่อง "สินค้า มผช. ไทยก้าวไกลสู่ AEC" 18 มกราคม 2561 142
เยี่ยมชม โตโยต้าธุรกิจ ชุมชนพัฒน์ กาญจนบุรี และศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) สุพรรณบุรี 26 ธันวาคม 2560 239
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เชียงใหม่ "สินค้า มผช. ไทยก้าวไกลสู่ AEC" 21 ธันวาคม 2560 284
กองโลจิสติกส์จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” 19 ธันวาคม 2560 251
กองโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจง“แนวทางการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” 19 ธันวาคม 2560 1121
กองโลจิสติกส์เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางพัฒนา บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน 08 ธันวาคม 2560 160
ร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0" 07 พฤศจิกายน 2560 739
ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรม "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก" รุ่นที่ 5 01 กันยายน 2560 780
อบรมหัวข้อ "การจัดการคลังสินค้าและการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการบริหารและจัดการคลังสินค้า" 27 สิงหาคม 2560 1103
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ ERP ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 25 สิงหาคม 2560 759
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ WMS ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 24 สิงหาคม 2560 700
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งปี “ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ” 24 สิงหาคม 2560 4230
อบรมเรื่อง Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย "Big Data" 23 สิงหาคม 2560 463
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา “การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0” 18 สิงหาคม 2560 1720
สัมมนาเรื่อง e-Government Forum : Digitize Thailand Shaping Future Government 17 สิงหาคม 2560 241
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560 10 สิงหาคม 2560 814
สัมภาษณ์ บริษัท ท๊อปโกลด์โปรดักส์แอนด์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 09 สิงหาคม 2560 228
สัมภาษณ์บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด 08 สิงหาคม 2560 237
อบรม หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “The Supply Chain Operation Reference Model” (SCOR Model) 06 สิงหาคม 2560 241
60LSM แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ปี 2560 06 สิงหาคม 2560 5751
อบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Module APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) 30 กรกฎาคม 2560 640
กิจกรรมการแข่งขันโปรเจ็คเพื่อจบการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กับคณะอาจารย์นักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 29 กรกฎาคม 2560 469
60wms สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานจัดการคลังสินค้า (WMS) 27 กรกฎาคม 2560 1083
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในงานเตรียมความพร้อมการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า (WMS) 27 กรกฎาคม 2560 471
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25 กรกฎาคม 2560 367
ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา IEO Forum 2017 Industry Roadmap จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 24 กรกฎาคม 2560 360
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการปี 2560 ที่จังหวัดชลบุรี 20 กรกฎาคม 2560 327
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) 16 กรกฎาคม 2560 194
ขยายเวลารับสมัครถึง 14 ก.ค 2560 ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 2729
เสวนาในหัวข้อ “Connectivity & Value Creation in logistics 4.0” 07 กรกฎาคม 2560 196
อบรมการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module Logistics Cost Analysis 01 กรกฎาคม 2560 243
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้online ผ่านระบบ e-Learning "Supply Chain Logistics Contest"ครั้งที่ 2 26 มิถุนายน 2560 1058
เข้าติดตามการให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท พูลผล จำกัด จังหวัดสุรินทร์ 20 มิถุนายน 2560 2156
60LPI อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม” 20 มิถุนายน 2560 1957
เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 19 มิถุนายน 2560 567
กิจกรรมการอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.3 Global Logistics and Supply Chain Management" 18 มิถุนายน 2560 1060
อบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.2 Sustainable Supply Chain Management" 11 มิถุนายน 2560 1007
สำนักโลจิสติกส์ มอบหนังสือเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 09 มิถุนายน 2560 533
กิจกรรมอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.1 Supply Chain Risk Management" 04 มิถุนายน 2560 750
ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม ปี 2560 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ 31 พฤษภาคม 2560 1279
สัมมนา นวัตกรรมเชิงพานิชย์ สู่ตลาดการค้าโลก 30 พฤษภาคม 2560 874
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เพชร 999 จำกัด จังหวัดชลบุรี 26 พฤษภาคม 2560 1115
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด จังหวัดชลบุรี 25 พฤษภาคม 2560 771
60wms สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน WMS แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 22 พฤษภาคม 2560 2202
60WMS สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS 22 พฤษภาคม 2560 1502
60ERP สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน ERP แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 249
60ERP สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP 19 พฤษภาคม 2560 1238
60ERP ติดตามการกำกับดูแลและให้คำแนะ ที่ บริษัท ไรต์เอก จำกัด จังหวัดนนทบุรี 18 พฤษภาคม 2560 235
ด่วน เชิญชวนทดสอบ "ออนไลน์ E-Learning Supply Chain Logistics Contest ครั้งที่ 1" 15 พฤษภาคม 2560 1320
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 1613

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก