Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0" 07 พฤศจิกายน 2560 155
ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรม "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก" รุ่นที่ 5 01 กันยายน 2560 430
อบรมหัวข้อ "การจัดการคลังสินค้าและการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการบริหารและจัดการคลังสินค้า" 27 สิงหาคม 2560 684
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ ERP ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 25 สิงหาคม 2560 412
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ WMS ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 24 สิงหาคม 2560 423
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งปี “ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ” 24 สิงหาคม 2560 3629
อบรมเรื่อง Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย "Big Data" 23 สิงหาคม 2560 269
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา “การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0” 18 สิงหาคม 2560 1291
สัมมนาเรื่อง e-Government Forum : Digitize Thailand Shaping Future Government 17 สิงหาคม 2560 112
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560 10 สิงหาคม 2560 532
สัมภาษณ์ บริษัท ท๊อปโกลด์โปรดักส์แอนด์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 09 สิงหาคม 2560 111
สัมภาษณ์บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด 08 สิงหาคม 2560 116
อบรม หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “The Supply Chain Operation Reference Model” (SCOR Model) 06 สิงหาคม 2560 117
60LSM แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ปี 2560 06 สิงหาคม 2560 4959
อบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Module APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) 30 กรกฎาคม 2560 435
กิจกรรมการแข่งขันโปรเจ็คเพื่อจบการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กับคณะอาจารย์นักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 29 กรกฎาคม 2560 328
60wms สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานจัดการคลังสินค้า (WMS) 27 กรกฎาคม 2560 774
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในงานเตรียมความพร้อมการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า (WMS) 27 กรกฎาคม 2560 308
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25 กรกฎาคม 2560 258
ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา IEO Forum 2017 Industry Roadmap จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 24 กรกฎาคม 2560 242
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการปี 2560 ที่จังหวัดชลบุรี 20 กรกฎาคม 2560 198
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) 16 กรกฎาคม 2560 100
ขยายเวลารับสมัครถึง 14 ก.ค 2560 ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 2266
เสวนาในหัวข้อ “Connectivity & Value Creation in logistics 4.0” 07 กรกฎาคม 2560 88
อบรมการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module Logistics Cost Analysis 01 กรกฎาคม 2560 122
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้online ผ่านระบบ e-Learning "Supply Chain Logistics Contest"ครั้งที่ 2 26 มิถุนายน 2560 755
เข้าติดตามการให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท พูลผล จำกัด จังหวัดสุรินทร์ 20 มิถุนายน 2560 1948
60LPI อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม” 20 มิถุนายน 2560 1568
เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 19 มิถุนายน 2560 374
กิจกรรมการอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.3 Global Logistics and Supply Chain Management" 18 มิถุนายน 2560 840
อบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.2 Sustainable Supply Chain Management" 11 มิถุนายน 2560 817
สำนักโลจิสติกส์ มอบหนังสือเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 09 มิถุนายน 2560 379
กิจกรรมอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.1 Supply Chain Risk Management" 04 มิถุนายน 2560 631
ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม ปี 2560 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ 31 พฤษภาคม 2560 1118
สัมมนา นวัตกรรมเชิงพานิชย์ สู่ตลาดการค้าโลก 30 พฤษภาคม 2560 709
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เพชร 999 จำกัด จังหวัดชลบุรี 26 พฤษภาคม 2560 905
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด จังหวัดชลบุรี 25 พฤษภาคม 2560 641
60wms สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน WMS แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 22 พฤษภาคม 2560 2102
60WMS สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS 22 พฤษภาคม 2560 1133
60ERP สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน ERP แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 144
60ERP สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP 19 พฤษภาคม 2560 946
60ERP ติดตามการกำกับดูแลและให้คำแนะ ที่ บริษัท ไรต์เอก จำกัด จังหวัดนนทบุรี 18 พฤษภาคม 2560 133
ด่วน เชิญชวนทดสอบ "ออนไลน์ E-Learning Supply Chain Logistics Contest ครั้งที่ 1" 15 พฤษภาคม 2560 990
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 1257
2560 Industry-Award รับสมัครคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ 28 เมษายน 2560 1855
ประชาสัมพันธ์ "งานสัมมนา IoT ชี้ช่องรวย" 23 มีนาคม 2560 1391
สรุปผลกิจกรรม “แนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการกับ ITAP เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 17 มีนาคม 2560 642
สัมมนา แนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 16 มีนาคม 2560 3498
อบรมให้ความรู้ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 14 มีนาคม 2560 468
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560" 04 มีนาคม 2560 543

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก