Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

60LSC-02 VDO Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 2  "หัวข้อ  IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย  นายสว่าง รงคะศิริพันธ์

วิดีโอการบรรยายหัวข้อ IoT ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 2 หัวข้อ IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

วันพุธที่ 18 มกราคม เวลา 08.30-12.30 น. 

ที่ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

โดย: 

- หัวข้อ "IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดย:  นายสว่าง รงคะศิริพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 

- หัวข้อ "Best Practices การประยุกต์ใช้ IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าโดยนายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

ดูวิดีโอบรรยาย

 

การบรรยายของ นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 1/6
.  

 

การบรรยายของ นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 2/6

 

การบรรยายของ นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 3/6

 

การบรรยายของ นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 4/6

 

การบรรยายของ นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 5/6

 

การบรรยายของ นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 6/6.

------------------------------------

การบรรยายหัวข้อ “IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

วิทยากรได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอเพื่อสร้างยอดขาย โดยเก็บสินค้าปริมาณเท่าที่มีความต้องการใช้เพื่อลดต้นทุน ซึ่งการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลักการหนึ่งคือ การนำระบบ LEAN เข้ามาช่วยในการบริหารคลังสินค้า ด้วยการลดของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นศูนย์ การรอคอยเป็นศูนย์ สินค้าคงคลังเป็นศูนย์ และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เป็นต้น แนวคิด LEAN คือการเปลี่ยนจากความสูญเปล่า (Waste) ให้เป็นคุณค่า (Value) ผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนที่จำเป็นตามเวลาที่ต้องการและตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยมุ่งกำจัดความสูญเปล่าด้วยการลดกิจกรรมการทำงานที่ไม่เกิดมูลค่าออกไปจากกระบวนการ และผลที่ได้รับจะต้องยังคงคุณภาพที่ดีหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ตามหลักการ 7th Waste คือ

(1) ลดการผลิตที่มากเกินความต้องการ (Over Production) หรือผลิตสินค้าก่อนความต้องการ ทำให้สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ

(2) ลดการเก็บสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น (Excess Inventory) ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนจมและสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บ

(3) ลดการมีของเสีย (Defects) ด้วยการหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน

(4) ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Processing) เช่น การบันทึกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานจะทำให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน

(5) ลดการรอคอย (Waiting) ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการผลิต เช่น การรอวัตถุดิบ อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร

(6) ลดการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion) ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียเวลา ในการผลิตและอาจเกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน

(7) ลดการขนย้ายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Transportation) ซึ่งการขนย้ายที่มากเกินความจำเป็นหรือใช้ระยะทางที่ยาวไกลในการขนย้ายจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและเวลาในการปฏิบัติงาน

การกำจัดความสูญเปล่ามีเครื่องมือและเทคนิคอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ละองค์กรสามารถหยิบยกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมได้ตามความรู้และประสบการณ์ที่มีเช่น 5 ส ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time) การสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ Model) จุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่ (ROP Model) ระบบคัมบัง (Kanban System) ระบบการบริหารคลังสินค้าโดยผู้ขาย (VMI : Vender Managed Inventory) การทำไคเซ็น (Kaizen) และวงจรการบริหารงานคุณภาพ (P-D-C-A Cycle) ตลอดจนการนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น

ดูรายละเอียดกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย 

60LSC-02 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ" 

----------------------------------  

ดูสรุปผลการจัดกิจกรรม  

60LSC-02 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 2 สรุปผลสัมมนา

----------------------------------  

ดูข้อมูลกิจกรรม Logistics Showcase ทั้งหมด 

----------------------------------  

ที่มา 
- สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th

- เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล 

------------------------------------ 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก