Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2019
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

59LSC-05 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 5 “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID”

วันที่จัดสัมมนา 

 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม 

 ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน 

 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

--------------------------------------------------------

 

กำหนดการสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 5

 

หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID”

 

                                             เวลา                 
       
                                                  กำหนดการ                                                                                                               
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ  โดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร  
ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 - 10.30 น. การ บรรยายหัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS"  
โดย :
คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การ บรรยายหัวข้อ "RFID กุญแจสำคัญในคลังสินค้า "   
โดย :
คุณศรียศ สุดเสริฐสิน ผู้จัดการโครงการ  
บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้

 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

    ลำดับที่            ชื่อ-นามสกุล                                    สถานที่ทำงาน
1 pranee suttirattanaporn FUJIKURAELECTRONICS( THAILAND)LTD.
2 กนกพร เพชรวงษ์ษา บมจ.ไทยวาโก้
3 กนกวรรณ พูลหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
4 กิตติชัย ประเสริฐพรศรี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
5 ขวัญชัย ช้างเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6 จรีรัตน์ จิตธรรมมา ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
7 จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
8 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน บ.เจเอสเยนเนอรัล จำกัด
9 จิระพงษ์ บุญยุบล Z Trading Co.,Ltd.
10 จิระวุฒิ รุ่งรัตน์ Global Green Chemical Co,Ltd / Logistics Management
11 จิราภรณ์ แซ่ตั้ง บมจ.ไทยวาโก้
12 จิรายุส ปริญญาวิภาต บมจ.ไทยวาโก้
13 จุฑามาศ ทองหนัน เอฟแอนด์เอ็น แดรี่(ประเทศไทย) จำกัด
14 เจริญ พงษ์ทิพย์พิทักษ กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่แอนด์เฮลแคร์ จำกัด
15 ณภัทร ศรีนวล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
16 ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17 ณัฐญา เบญจเพชร ป้อม-T seafood
18 ณัฐปาลี ศรีบรรพต โกลบอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
19 ณัฐรดา จันหอม โรงพยาบาลราชวิถี
20 ณัฐสุดา ศรีกนก บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
21 ดุสิต บุญกาวิน บริษัทเคลล็อก ประเทศไทย จํากัด
22 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต์(2003)
23 ทิวาวรรณ บุญรอดอยู่ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
24 เทวา ยิ้มพุ้ย บมจ.ไทยวาโก้
25 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
26 ธนารักษ์ ประเสริฐวิทย์ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
27 ธวัชชัย บิงขุนทด TLE
28 ธวัชชัย พ่อค้า บริษัท จี.เค พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
29 ธีรเดช โรจน์ทอง บ.เทคโนเซล (เฟรย์)จำกัด (ลามิน่าฟิล์ม)
30 นบชนก ม.หัวเฉียวฯ
31 นพพร ดีทุม HGST a Western Digital
32 นพพล น้อยแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
33 นราทิป ทวีศุภพงษ์ บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
34 นัฐรัตน์ ลวดลาย Kintetsu Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
35 น้ำฝน ธรรมโณ รพ ราชวิถี
36 บรรจง ถันทอง โรงพยาบาลราชวิถี
37 บำรุง คำปุ่น บริษัท อจิลิตี้ จำกัด
38 บุญทิพย์ แซ่เตียว บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
39 บุญนิสา เทียมกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40 เบญจพร ยงคะอักษร International Laboratories Corp., Ltd.
41 ประสาทพร เลิศสุขีเกษม บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
42 ปราโมทย์ วงศ์เครือเมฆ บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
43 ปัญญดา หมายดี F&N dairies Thailand
44 ปิยะนันท์ ทวีชัยนพรัตน์ เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
45 เปล่งฉวี ชิตวัฒน์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
46 พงศ์ศักดิ์ เขมสิทธางกูร MOL Logistics (Thailand) co.,ltd
47 พยัญ สายกระสุน รพ.พญาไท1
48 พรชัย พรเทพบัญชา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
49 พรทิพย์ บุญกว้าง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
50 พร้อมพงศ์ ประทุมรัตน์ aCommerce
51 พฤกษชาติ ยะวาวงศ์ บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
52 พัชธนเดชน์ ชลูดดง บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
53 พัฒน์ เกรียงไกรเกียรติ SCG
54 พีระพัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
55 พุทธิพร เล็กขาว มทร.รัตนโกสินทร์
56 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
57 ภัทรา ภู่ปรางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
58 มนตรี ทวะดี บมจ.ไทยวาโก้
59 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
60 มัทยา ผิวงาม โรงพยาบาลพญาไท 2
61 มารุต วิจารณยาณ บริษัท นาโมยะ ชินโป กรุ๊ป จำกัด
62 มุฮ์ซิน ไทยประทาน โรงพยาบาลราชวิถี
63 เมธัช อุดมมหันติสุข บจก. ไซแมท ซอฟท์
64 ยศฐิณัณ พรหมประเสริฐ บริษัทเคลล็อก ประเทศไทย จํากัด
65 ยุบรรพจน์ พรมคุณ WIS Consulting Co., ltd
66 เยาวพา วงศ์สุภา โรงพยาบาลราชวิถี
67 โยธิน วงศ์กิติไพศาล บมจ.ไทยวาโก้
68 รพัต เนตรทัศน์ Chevron (Thailand)
69 ลดาวัลย์ โลหา เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
70 ลักขณา ขวัญยืน บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
71 วรรณา ปดิฐพร โรงพยาบาลราชวิถี
72 วรเศรษฐ์ อุดมสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
73 วรัญญู แม่นศรแผลง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด
74 วลัยพันธ์ เธียรไทย เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
75 วศินวุฒิ พุทธศิริรังษี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
76 วิชยา รูปใส งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
77 วิโรจน์ คุณาอนุวิทย์ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
78 ศนภสร รอดสนใจ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
79 ศศิประภา จันทร์พร้อมศรี บริษัท เกรทเทส คอนโด จำกัด
80 ศศิพรรณ กิจศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
81 ศิริวรรณ ระลึกมูล บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
82 ศิวัช เหล่าคุ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
83 ศิวาวุธ แสงสวาสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
84 ศุภวิชช์ เลื่อนเชย True Coporation PLC.
85 สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา โรงพยาบาลราชวิถี
86 สมเกียรติ เอี่ยมสถิตย์ ม รามคำแหง
87 สมปอง น้ำเลี้ยงขัน ร.พ.พญาไท2 จำกัด
88 สมศักดิ์ แซ่ลี้ S.V. Progressive
89 สร้อยสุดา เลาะหมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
90 สราวลี มานะสิมธิชัย ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
91 สามารถ สุขแจ่ม บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
92 สายัณห์ ขยันงาน บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
93 สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
94 สุขธิดา บุญไพจิตร มทร.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
95 สุจิต ขุนพินิจ รพ.พญาไท1
96 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ EHT คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
97 สุนัย จิรจินดาลาภ บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
98 สุพร ปทุม cp&cp logistics
99 สุพิชชา จันทวัชรากร บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
100 สุภัสสร ฤทธิกาญจน์ อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
101 สุภาพ ลี้วิจิตรศิลป์ บ. เบทาโกร. ฟู้ดส์. จำกัด
102 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
103 สุเมธ สุวัฒนพิเศษ ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
104 สุริยันต์ รุ่งศรีรำไพ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
105 โสภณวิชญ์ กล่ำป่วน โรงพยาบาล พญาไท 3
106 หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
107 อธินี ดำสาคร บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
108 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (Thailand) Co.,Ltd
109 อัจฉรา ผ่องพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
110 อัจฉรา อิทธิยากร บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด

 

 **อัพเดทวันที่ 10 พ.ค.2559

คอมเมนต์   

 
0 #1 เพิ่มประสิทธิภา พคลังสินค้าด้วย WMS และ RFIDชุมพล อินทร์มณี 2559-05-11 09:38
มหาวิทยาลัยราชภ ัฎบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก