Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Display # 
Title Created Date Hits
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลMuda, Mura, Muri (3 MUs) คือปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังการทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าเราสามารถกำจัด 3 สิ่งนี้ได้ เราจะสามารถลดเวลาที่ไม่ทำให้เกิดผลงานได้ ในทางกลับกันก็สามารถเพิ่มเวลาที่ทำ 22 January 2015 1792
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลสินค้าคงคลัง (Inventory) คือ วัตถุดิบหรือสินค้าที่เก็บไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การผลิต หรือการขาย เป็นต้น โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าคงคลังได้ออกเป็น 6 ประเภท 15 January 2015 728
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลการจัดซื้อจัดหาแบบลีน (Lean Procurement) มีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) ที่ไม่จำเป็นที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหาทั้งภายในองค์กรเอง และระหว่างองค์กรต่อองค์กร โดยนำเทค 13 January 2015 926
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลแนวทางการปรับปรุงแบบ Six Sigma นั้น คือ การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าพอใจ หรืออะไรเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้และจะลดความผิดพลาดที่จะกระทบต่อลูกค้าได้อย่างไ 09 January 2015 348
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลจากการจัดอันดับของ SCM World คงจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของ APICS มีความสำคัญอย่างไร หากท่านเป็นนักโลจิสติกส์ตัวจริง ท่านพร้อมหรือยังกับการสอบ APICS 09 January 2015 339
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จของ JIT ประกอบด้วย 3 ประเด็น 06 January 2015 351
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ กับหลักสูตรการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 06 January 2015 383
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลเริ่มต้นปีด้วยการวางแผนต่อยอดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายระดับปฏิบัติการ 6 โมดูล เรียนวันเสาร์ 9.00-16.00 น. ภายใต้โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประจำ 04 January 2015 273
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลพบกับหลักสูตรคุณภาพปี 2558 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างนักโลจิสติกส์มืออาชีพ ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยและเข้ากับการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.logistics 26 December 2014 395
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลกิจกรรมศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Global Supply Chain Executive Program ณ นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 09 December 2014 313
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลCSR ความสุข อย่างยั่งยืน 09 December 2014 455
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “นักโลจิสติกส์มืออาชีพ” ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 05 December 2014 789
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลหลักสูตรฝึกอบรม “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับหัวหน้างาน" 04 December 2014 370
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล"Lean management" ด้วย 4 หลักการง่าย ๆ 03 December 2014 331
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลได้จัดงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ Strategic Global Logistics & Supply 02 December 2014 657
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลหลักสูตรฝึกอบรม “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์" โมดูล 2 การดำเนินงานวิจัย 01 December 2014 353
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลหลักสูตรฝึกอบรม “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับหัวหน้างาน" 30 November 2014 336
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลหลักสูตรฝึกอบรม “การบริหารการจัดซื้อจัดหาและซัพพลายเชน"โมดูล 4 กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ผู้จัดจำหน่าย 30 November 2014 357
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลหลักสูตรฝึกอบรม “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์"โมดูล 1 MIS บริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 25 November 2014 629
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล 24 November 2014 691
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล 06 November 2014 857
องค์การ ต้องการ "เจริญก้าวหน้ามาก รวดเร็ว อย่างมั่นคง" 03 November 2014 1680
ท่าเรือ ที่สำคัญในประเทศไทยที่บริหารจัดการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย 03 November 2014 5792
ระบบ ERP กับ ธุรกิจโลจิสติกส์ 07 October 2014 7267
ขยะล้นเมือง ปัญหาของคนเมืองที่ต้องรีบแก้ (ตอนที่สี่) 06 October 2014 2127
ขยะล้นเมือง ปัญหาของคนเมืองที่ต้องรีบแก้(ตอนที่สาม) 22 September 2014 1451
ขยะล้นเมือง ปัญหาของคนเมืองที่ต้องรีบแก้(ตอนที่สอง)) 08 September 2014 1811
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล อัลบั้ม: หลักสูตร 1: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ module 2 Fundamentals of Inventory Management 19 August 2014 299
ขยะล้นเมือง ปัญหาของคนเมืองที่ต้องรีบแก้ (ตอนที่หนึ่ง) 18 August 2014 951
อัลบั้ม:หลักสูตร 1: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ module 2 Fundamentals of Inventory Management 15 August 2014 274
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ตัวอย่างการประยุกต์ ECRS กับงานด้านโลจิสติกส์ 06 August 2014 605
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล บรรยากาศการอบรม หลักสูตร 1: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ 05 August 2014 286
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล นักโลจิสติกส์มืออาชีพ 03 August 2014 404
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล บรรยากาศการอบรม หลักสูตร 1: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ 27 July 2014 253
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล Coca-Cola Happy Beep 27 July 2014 689
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล Single supplier VS Multiple suppliers 21 July 2014 947
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล บรรยากาศการอบรม หลักสูตร 1: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ 20 July 2014 264
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล Logistics Performance Index (LPI) 20 July 2014 343
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล หัวใจสำคัญของงานจัดซื้อจัดหา 7 ประการ (7 R’s) 14 July 2014 1861
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล CASE STUDY: McDonald's 'I See Fries' via DDB Sydney 12 July 2014 446
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประกาศ! ขอปิดการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม "แฟนพันธุ์แท้ Logistics" 06 July 2014 270
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประกาศ! ขอปิดการร่วมตอบคำถาม "แฟนพันธุ์แท้ Logistics" สำหรับวันนี้ (1 ก.ค. 2557) 01 July 2014 287
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล พบกับบูธรับสมัครอบรม 22 June 2014 273
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ดำเนินโครงการ “สร้างนักจัดการโลจิสติกส์ 19 June 2014 406
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล 18 June 2014 266
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ได้แชร์วิดีโอของ Mesazhi.com 10 June 2014 257
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล 07 June 2014 272
Air Express, E-Commerce Lift Deutsche Post DHL 29 May 2014 1350
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล What is Supply Chain? 25 May 2014 244
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล 23 May 2014 257

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก