Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้สามารถตรวจสอบสถานะขององค์กร เพื่อสามารถสื่อสารถึงสถานะขององค์กรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการลำดับความสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การวัดผลการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมากมาย แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้จัดประเภทตัวชี้วัดเป็น 4 มิติ คือ ตัวชี้วัดในมิติทางด้านเวลา ตัวชี้วัดในมิติทางด้านต้นทุนตัวชี้วัดในมิติทางด้านคุณภาพ และตัวชี้วัดในมิติทางด้านอื่นๆ ในการวัดผลการดำเนินงานควรจะมีการวัดในหลายมิติโดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงินควบคู่ไปกับตัวชี้วัดประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดทางด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านลูกค้าและคุณภาพ โดยจะต้องมีการระบุถึงวัตถุประสงค์เป้าหมาย

 
รูปภาพของ โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล 
ที่มา : https://www.facebook.com/logistics2014

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก