Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

กิจการที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด ย่อมต้องการการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ แต่ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในในลำดับต้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการควบคุมภายในเป็นพันธะผูกพันที่ผู้บริหารยึดมั่น เพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณให้อย่างเพียงพอ และมีการควบคุมภายในที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและบูรณาการทั้ง องค์กร เพราะการบำรุงรักษาการควบคุมภายในได้ไม่ใช่เรื่องที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะอยู่ตลอดไป แต่การควบคุมภายในอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลา เมื่อพบว่าสถานะความเสี่ยงหรือกระบวนงานของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ การทบทวนการควบคุมภายในจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ผ่านการค้นหาและระบุข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดใหม่ว่ามีมากน้อยเพียงใด

 
รูปภาพของ โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล
ที่มา : https://www.facebook.com/logistics2014

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก