Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

59RFI งานสัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์
ด้วยเทคโนโลยี "RFID" ประจำปี 2559

เรื่อง งานสัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยี "RFID" ประจำปี 2559 ของสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งภายในงานจะเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ "RFID Innovation นวัตกรรม RFID" "Basic of RFID" เป็นต้น และเป็นการเสวนาในระบบต่างๆ เช่น เสวนาหัวข้อ "ระบบบริหารจัดการการขนส่ง" หัวข้อ "ระบบการบริหารการจัดการลานจอด"  "ระบบบริหารการจัดการหน้าท่า"  และอื่นๆ โดยจะเป็นการเสวนาจากตัวแทนของบริษัทต่างๆเพื่อให้ทราบถึงการนำระบบ "RFID" ไปบริหารปรับใช้กับการจัดการระบบต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น ว่ามีการนำ "RFID" เข้าไปใช้อย่างไรบ้าง จุดประสงค์และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ "RFID" ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพและทราบว่าจากการติดตั้งระบบ "RFID" จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ทั้งด้าน ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ

 

 

 

 

 

 

 

     
อบรมความรู้พื้นฐาน RFID by Acentech Thailand

ที่มา 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก