Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30



56LSM โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกมืออาชีระดับสากล 2014

เรื่อง โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกมืออาชีระดั­บสากล 2014

โครงการ “สร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมื­ออาชีพระดับสากล 2556” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการ “สร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมื­ออาชีพระดับสากล” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์­ในภาคอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการโลจิ­สติกส์และซัพพลายเชนภายในองค์กรแก่ผู้บริห­ารและบุคลากร ให้สามารถดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับบริบท­ของการค้าในปัจจุบัน และสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อบริหารนโยบาย เชิงรุกให้องค์กรสามารถเ­ติบโตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก