Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

59LSC-01 VDO Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Smart Supply Chain for the future”

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ที่ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดกิจกรรม Logistics Showcase ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "Smart Supply Chain for the future” 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน และเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้วสิ้น 270 คน

09.15 - 10.15 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ประเทศไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์จากอดีต-ปัจจุบัน" บรรยายโดย ผศ. ทิวา ศุภจรรยา ผู้อำนวยการสถาบันถิ่นฐานไทย

บรรยายพิเศษโดย ผศ. ทิวา ศุภจรรยา ผู้อำนวยการสถาบันถิ่นฐานไทย 1/2

 

บรรยายพิเศษโดย ผศ. ทิวา ศุภจรรยา ผู้อำนวยการสถาบันถิ่นฐานไทย 2/2 

10.30 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ "พร้อมเข้าสู่ยุค Industry 4.0 อย่างผู้นำ" บรรยายโดย ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

13.00 - 14.30 น. การเสวนาในหัวข้อ "Why Digital ; Why Smart Supply Chain" ร่วมเสวนาโดย นายทรงเกียรติ กิ่งแก้ว วิศวกรระบบอัตโนมัติ บริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้แทนจากบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย ผู้จัดการ Business Intelligence Section ผู้แทนบริษัท บุญถาวร จำกัด ดำเนินรายการเสวนาโดย นายวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 -16.30 น. Showcase หัวข้อ "Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ ปี 2558" บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัทดานิลี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

16.30 ปิดการสัมมนา 

-------------------------------------------------------

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก