Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

60GLI VDO Agility: Limited Work in Process โดย: อาจารย์ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ 

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กพร. บรรยายเรื่อง Agility: Limited Work in Process โดย: อาจารย์ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการแบบลีน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Supply chain practice for sustainability” โดยทางโครงการจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์แก่สถานประกอบการที่สนใจ ซึ่งมีการบรรยายใน 4 หัวข้อดังนี้

เรื่อง Agility: Limited Work in Process 1/4

โดย: อาจารย์ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการแบบลีน  

เรื่อง Agility: Limited Work in Process 2/4

โดย: อาจารย์ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการแบบลีน 

  

เรื่อง Agility: Limited Work in Process 3/4

โดย: อาจารย์ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการแบบลีน 

    

เรื่อง Agility: Limited Work in Process 4/4 

โดย: อาจารย์ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการแบบลีน 

------------------------------

ที่มาของกิจกรรม 

- สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

- Web www.logistics.go.th / FB: www.facebook.com/LogisticsFanpage/

- เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ข้อมูล/ภาพ

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก