Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 60LSC-06 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 6

 "การปรับตัวของ SMEs ไทยกับแนวโน้มการบริหารงานจัดซื้อในอนาคต"  

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 6

2. หัวข้อ " การปรับตัวของ SMEs ไทยกับแนวโน้มการบริหารงานจัดซื้อในอนาคต "

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 24 พฤษภาคม เวลา 08.30-12.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.                           ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ"การปรับตัวของ SMEs ไทยกับแนวโน้มการบริหารงานจัดซื้อในอนาคต "
โดย: นายอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และทีมผู้มีคุณวุฒิในด้านงานจัดซื้อ
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ"การปรับตัวของ SMEs ไทยกับแนวโน้มการบริหารงานจัดซื้อในอนาคต "  (ต่อ)
โดย: นายอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และทีมผู้มีคุณวุฒิในด้านงานจัดซื้อ

     

-------------------------------------------------------- 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท/หน่วยงาน
1 direk suvanpidok anti bird industry
2 กัญญ์ภณัฏฐ์ แก้วพร้อม Lazada Express Limited
3 กิตติชัย ประเสริฐพรศรี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
4 เกสรา ภู่แดง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5 จักรชลัช พิบูลธรรมศักดิ์ PTG Energy PCL
6 จักรรัตน์ มีสาวงษ์ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
7 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน เจเอสเยนเนอรัล
8 จิรัฏฐ์ ตันสถิรานันท์ CJ Logistics (Thailand)Co.,Ltd
9 เจษฎา ยิ้มศรีปทุม สำนักงานเจษฎา ยิ้มศรีปทุม
10 ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
11 ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12 ชัยชรัตน์ อดิจารุพันธุ์ P.Patararijai Co.,Ltd.
13 ชัยพล แก้วประกายแสงกูล บริษัทไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
14 โชคอนันต์ พินสุกรี บมจ. เธียรสุรัตน์
15 ฐากูร ทัพวงษ์ ABB Limited
16 ณฐพงศ์ ปราณพณิชเลิศ WAN HAI LINE(THAILAND)CO,.LTD
17 ณัชชา จิระรัตนโพธิ์ชัย บมจ. เธียรสุรัตน์
18 ณัฐกฤตา หอกคำ บริษัท ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล จำกัด
19 ณีชชัย คณาธนะวนิชย์ บริษัท แกลมทองสหการ จำกัด
20 ดวงพร พัฒนะ เค.เอ็น.อาร์. กรุ๊พ
21 ทรรศนีย์ พันธุ์เจริญศิลป์ บริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
22 ทิพย์ประภา บูรณ์โภคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย
23 ธนาวุฒิ แหทรงศิริ SCG
24 ธรณินทร์ เทศะศิลป์ G4S International Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
25 ธรรมพร ผ่องแพ้ว PRIME BOX MFG. LIMITED.
26 ธีระ มีโอภาาสมงคล Universal Rice co ltd
27 นงลักษณ์ ลิ้มสมเกียรติ T-image
28 นตา เตชะบุญมาส มหาวิทยาลัยธนบุรี
29 นันธิดา บจก.เวลสเวด(ประเทศไทย)
30 นิดา วสุพงศ์พิพัฒน์ บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด
31 นิตยา จงวิริยะพันธุ์ TLAPS
32 นิตยา มณีวงศ์ มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
33 นุชจรี แก่นละออ มหาวิทยาลัยธนบุรี
34 บรรจง ถันทอง งานนวัตกรรมทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี
35 ปรนิก แตงทองคำ ม.รังสิต
36 ปรมัตถ์ กังสดาลอำไพ ณ ระนอง สำนักงานกฎหมายไซเบอร์อัทธอนี
37 ปรีดา คัมภิรานนท์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
38 ปรียา เทียมจันทร์ กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (บมจ)
39 ปรียานุช โกวิทาธร สำนักงานเจษฎา ยิ้มศรีปทุม
40 ปวิตรา พุกชาญค้า เพิ่งศึกษาจบ
41 ปารณีย์ วาศนา Nobel NC Co., Ltd.
42 เปรมฤทัย อุดมเวช G4S International Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
43 พงษ์ศักดิ์ แซ่พัง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
44 พวงเพ็ชร์ เมี้ยนภูทอง บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
45 พิชญา สาระรักษ์ เบทาโกร
46 พิภพ สุภัคสถาพรพันธุ์ บริษัท ทรานส์ ซัพพอร์ท จำกัด
47 เพชรรัตน์ ลีลาคุณากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
48 ไพฑูรย์ มะเมียเมือง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
49 ภคพล พิงพิทยากุล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
50 ภัทระ สุภัทรพันธุ์ บริษัท ยัสปาล จำกัด
51 มณฑิตา สุขสง่า madamdo interfood company
52 มนิษิณี พวงเพชร สำนักงานเจษฎา ยิ้มศรีปทุม
53 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มทร.ตะวันออก
54 มารุต วิจารณญาณ นาโมยะชินโป กรุ๊ป
55 ยุพา ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม พลาสติก
56 รชต ชารีรักษ์ DohTangs Steak House
57 รวิกร หัสษะวีระเดชะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58 รุ่งลลิตา บุญประเสริฐ บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
59 ลักขณา ตั้งจิตนบ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
60 วชิรศักดิ์ เฉลิมพรพัฒนํ หจก.เอส เอม การไฟฟ้าและโยธา
61 วรรณนิดา บจก.เวสเวด(ประเทศไทย)
62 วรรณวิศา หุ่นงาม บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
63 วรวัฒน์ พิพัฒนผล บจก.เจนบรรเจิด
64 วันเพ็ญ วันทนากร บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
65 วิชยา รูปใส โรงพยาบาลรามาธิบดี
66 วิพจน์ ดาวประกายมงคล บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
67 ศรีพิมล เตชานุรักษ์ บริษัทโมลด์ เมท จำกัด
68 ศรีวณี มีบางยาง บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
69 ศศิตา ตระกูลชวลิต M.S. Beautyline Co., Ltd
70 ศศิภรณ์ คำวิเศษณ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
71 ศิรินันท์ คงคามี บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
72 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
73 ศิวาพร บริษัทอเกษมสันติ์จำกัด
74 สงวน จันทร์สุภาพชัย บจก. คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์
75 สถาพร กลมกล่อม TNS (Thailand)
76 สมใจ พูนเกษม บจก. คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์ 
77 สมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์ บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
78 สรัลณัท ชวนะศักดิ์ สศช.
79 สรายุทธ ชืดสนิท บริษัท แกลมทองสหการ จำกัด
80 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
81 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยท ม.มหิดล
82 สุดใจ ตระกูลวงศา บ.เกรฮาวด์ คาเฟ จำกัด
83 สุภางพิมพ์ อรัญญาวิกุล SC Management.,CoLtd
84 สุภาพวงศ์ บริษัทอเกษมสันติ์จำกัด
85 สุภาภรณ์ แก้ววงค์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
86 สุมาลี เอี่ยมสะอาด บริษัท เฟรท ลิ้งคส์ เอ๊กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด
87 สุวิมล ดาวประกายมงคล บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
88 อดุลย์ รวยสิน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
89 อรทัย พระทัด พัฒนายนตร์
90 อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
91 อัครพงษ์ หมดจด SC Management Co,Ltd
92 อัมพร ด่านเจริญ N.I.T. Travel & Services Co.,Ltd.

 

9. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

10. ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาตามไฟล์เอกสารแนบ

Comments   

 
0 #1 guest test titleGuestidiot 2018-03-10 14:07
guest test post
bbcode
html
http://temresults2018.com/ simple
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก