Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

60LSC-04 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่4 สรุปผลสัมมนา

-------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 60 LSC-04 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 4

2. หัวข้อ "การทำธุรกิจในยุค 4.0"

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  เวลา 08.30-12.30น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. สรุปผลกิจกรรม   

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 203 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 122 คน สถานศึกษา 41 คน โรงพยาบาล 4 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 36 คนการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและอภิปราย ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

 

2.1 การบรรยายหัวข้อ “ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืนในยุค Digital 4.0” โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล อินโนเวชั่น จำกัด และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์

 

วิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคในการทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้ในยุค Digital 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า เช่น การนำผ้าพันคอมาเพิ่มมูลค่าให้มีกลิ่นหอมด้วยการใช้เทคโนโลยีใส่กลิ่นหอมไปที่เส้นใยผ้า การทำผ้าพันคอลดความต้องการรับประทานอาหารด้วยการใช้กลิ่นมินต์มาช่วยลดความอยากอาหาร หรือผ้าพันคอปรับอุณหภูมิเมื่อผู้สวมใส่อยู่ในอากาศหนาวจะรู้สึกอุ่นแต่เมื่ออยู่ในอากาศร้อนจะรู้สึกว่าผ้าเย็นสบาย นอกจากการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าแล้วยังต้องทำโฆษณาให้ตรงกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะสื่อสารข้อมูลไปถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่สนใจเท่านั้น โดยวิทยากรมีเทคนิคการทำธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยหลัก 6 ประการ คือ 1) การสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์สินค้า หรือสร้างเรื่องราวของสินค้าให้ลูกค้าจดจำสินค้าเราได้ 2) Freemium คือ เทคนิคด้านการตลาดที่เชิญชวนลูกค้าให้ใช้สินค้าฟรีก่อนการซื้อสินค้าจริง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี 3) สร้างความคุ้มค่า ด้วยการสื่อสารให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าใช้สินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 4) Graphic Design และรูปภาพต่างๆ ต้องสวยงามสื่อความหมายได้ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ 5) การทำ CRM (Customer Relation Management) กับลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไปด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสินค้า และ 6) การใช้ Content ในการโพสต์ขายสินค้าหรือการทำสื่อโฆษณาสินค้าให้ตรงประเด็น มีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งเทคนิคที่กล่าวมานี้ท่านวิทยากรได้ใช้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจในยุคที่สังคมมีการแข่งขันกันอย่างหนัก  ด้านการค้าออนไลน์    

2.2 การบรรยายหัวข้อ “ขนส่ง 4.0” โดย นางปิยะนุช สัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท    นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด

วิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์ของธุรกิจในยุคนี้ว่า Business Model ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจต่างๆ ได้พึ่งพาการตลาดแบบออนไลน์ ด้วยเพราะว่ามีอัตราการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้กิจกรรมและรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จากรูปแบบการทำงานแบบเดิม ลูกค้ามาส่งของให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการกระจายสินค้าและส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า จึงเห็นวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับการทำงานของลูกค้า มีการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าหลายรอบ รวมถึงระบบการดำเนินงานในเรื่องการจัดการเอกสารด้วย ดังนั้นการทำงานในรูปแบบใหม่ต้องคิดร่วมกันกับลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด ลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด เช่น การดำเนินการไปรับสินค้าที่ลูกค้าโดยตรงเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการย้ายสินค้าไปมาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการขยายตลาดให้ลูกค้ารู้จักการบริการขนส่งรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ ด้วยการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Application ให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และสามารถใช้ข้อมูลเบื้องต้นจาก Application ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  ในการใช้บริการการขนส่ง จากแนวโน้มที่ผ่านมาจะเห็นว่าเมื่อธุรกิจการค้าออนไลน์มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น    ก็จะทำให้ธุรกิจขนส่งมีการใช้บริการที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 106 ชุด พบว่าร้อยละ 92.45 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก  เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจตลาดออนไลน์และการทำธุรกิจด้านการจัดส่งสินค้าจนประสบความสำเร็จ จึง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งวิทยากรสามารถตอบคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างตรงประเด็น จึงทำให้การสัมมนาในครั้งนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

 

 

นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

การบรรยายหัวข้อ"ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืนในยุค Digital 4.0 "
โดย: ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล อินโนเวชั่น จำกัด

และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์

 

การบรรยายหัวข้อ "ขนส่ง 4.0"
โดย: คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

บรรยากาศการสัมมนา

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก