Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 60LSC-01 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่1 สรุปผลสัมมนา

-------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 60 LSC-01 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 1

2. หัวข้อ "Smart Industry : Best Practices and Lesson Learned"

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.00น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

5. สรุปผลกิจกรรม   

        การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 216 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 154 คน สถานศึกษา 31 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 31 คน 

การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและอภิปราย ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

การบรรยายหัวข้อ “จาก SMEs สู่ Smart Industry” โดย นายยศกร เซี่ยงฉิน ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วิทยากรได้กล่าวถึง ความเป็นมาของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่เริ่มจากธุรกิจร้านอาหารเล็กๆ ระดับ SME สู่ธุรกิจพันล้าน ที่ประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหาร และเบเกอรี่ จนถึงร้านอาหารที่มี 400 กว่าสาขาทั่วประเทศ ซึ่งสิ่งสำคัญที่นำพาธุรกิจสู่ยอดขายที่เติบโตเป็นทวีคูณ คือ การยึดหลักการบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กร และจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้นำหลักการของคำว่า SMART มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้ 1) S : Social คือ การช่วยเหลือสังคมและการสนับสนุนการวิจัยต่างๆ 2) M : Mobile Commerce คือ การทำโฆษณาและการค้าบนมือถือ 3) A : Adaptation คือการรู้จักปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจตามสภาพเศรษฐกิจ 4) R : Renovate คือ การปรับปรุงรูปลักษณ์ของแบรนด์สินค้าและร้านอาหารให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท และ 5) การนำTechnology มาใช้ในกระบวนการด้านการผลิตและการกระจายสินค้า เนื่องจากมีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจึงต้องมองหาวิธีการในการจัดส่งสินค้าและบริการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยมีต้นทุนที่ถูกและมีความรวดเร็วในการจัดส่ง

การบรรยายหัวข้อ “Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ดีเด่น ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2559” โดย นายประวิทย์ งามรูป ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้อบไมโครเวฟ และเครื่องล้างจาน บริษัทฯ ได้นำระบบ G-ERP :Global Enterprise Resource Planning มาใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่การรับออเดอร์ ตรวจสอบสต๊อก ส่งข้อมูลการสั่งซื้อ และส่งวัตถุดิบหรือสินค้า รวมถึงกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานเพื่อผลิตสินค้า พร้อมทั้งมีการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ประกอบกับมีการประเมินผลการทำงานทุกขั้นตอน และมีระบบการติดตามสถานะของสินค้าคงคลังภายในประเทศ ตลอดจนติดตามสถานะการขนส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ (Overseas Transport / Export) มีการกำหนดเวลาการส่งมอบสินค้าชัดเจน นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีรหัสมาตรฐาน ทำให้สามารถติดตาม ระบุ และรายงานสถานะ ตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิต จนถึงระบบสต็อก และส่งสินค้าไปยังลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดการในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ รวมทั้งยังได้นำมาตรฐานบาร์โค้ด (Barcode) และ RFID มาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมนี้ยังมีระบบ Business Intelligent ทำให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย มีระบบการฝึกอบรมบุคลากรในทุกระดับผ่านเว็บไซต์ เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ และมีการทดสอบทักษะพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการผลิต ด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น ด้วยการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ทุกคนมองเห็นข้อมูลเดียวกัน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ส่งผลให้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุกกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และมีการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในปี 2559 ได้

การอภิปรายหัวข้อ “Smart SMEs : เส้นทางสู่ความสำเร็จการ Implement ระบบ WMS” โดย นางเกศินี มาละยะมาลี ผู้จัดการแผนกวางแผน บริษัท คิงส์สเตลล่าแลบบอราทอรี่ จำกัด และ  ดร.ธัชชพันธ์ ศิริเวช ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา

บริษัท คิงส์สเตลล่าแลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผลิตน้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอางค์สำหรับคนและสัตว์ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดพาหนะ ด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายนี้ ทำให้มีวัตถุดิบจำนวนมาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ และมี Lay Out ที่ไม่เหมาะสมทำให้มีการจัดเก็บสินค้าอยู่หลายที่ ส่งผลให้การควบคุมสต๊อกเป็นไปได้ยาก เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมสินค้า สูญเสียเวลา ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS กับ สลจ. เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้าน โลจิสติกส์ตั้งแต่สินค้าเข้าคลังจนถึงออกจากคลัง ช่วยให้มีการจัดวางตำแหน่งของสินค้าได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่จัดเก็บ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของสินค้าคงคลัง ลดเวลาในการจัดเตรียม เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า และนอกเหนือจากการปรับปรุงระบบที่กล่าวมาแล้ว คือ การสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา บริษัทฯ จึงสามารถ Implement ระบบ WMS สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จนสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอภิปรายหัวข้อ “Smart SMEs : เส้นทางสู่ความสำเร็จการ Implement ระบบ ERP” โดย นายพรชัย รัตนตรัยภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล และอาจารย์ชัยณรงค์ เสรีรัฐ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระบบ ERP

ในการร่วมอภิปรายนี้ วิทยากรได้ยกตัวอย่างของการนำระบบ ERP มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 2 ตัวอย่าง คือ 1) การนำระบบ ERP ไปใช้ในส่วนของครัวการบินไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการในการจัดการระบบการผลิตและจัดส่งอาหารให้กับสายการบินต่างๆ ในสนามบินสุวรรณภูมิให้ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดการประมาณการณ์ที่มากเกิน จึงได้นำระบบ ERP นี้เข้ามาช่วยในการพยากรณ์จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการล่วงหน้า ในแต่ละช่วงเวลาว่าจะมีปริมาณเท่าใด ซึ่งจากเดิมใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) จากข้อมูลค่าเฉลี่ยย้อนหลังของผู้มาใช้บริการ จึงเปลี่ยนมาใช้วิธี Seasonal Variation in Data เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้มาใช้บริการจริง พบว่าสามารถลดเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจาก 20% เหลือ 6% และการบริหารวัตถุดิบด้วยการปรับปรุง Location Code ให้เป็นระบบ 2) บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด ผู้ผลิตพลาสติก ได้นำระบบ ERP มาช่วยในการจัดการองค์กร เนื่องจากต้องการพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงจึงต้องมีการปรับตัวด้านเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในทุกๆ แผนกขององค์กร โดยเริ่มจากการบริหารวัตถุดิบ ให้ทันต่อการผลิต การจัดการตลาดในเรื่องของการพยากรณ์ยอดขายให้สัมพันธ์กับการผลิต การจัดการของฝ่ายบัญชี และการคำนวณหาต้นทุนสินค้า ซึ่งเป็นการนำระบบ ERP มาใช้ในการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่องค์กรจะต้องพัฒนา จากนั้นจึงเริ่มลงมือดำเนินการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 107 ชุด พบว่าร้อยละ 89.72 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะทางด้านการบริหารงานด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งสามารถถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน พร้อมด้วยเนื้อหาของการบรรยายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์กล่าวเปิดงาน

 

มอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้ Logistics Showcase ประจำปี 2559

 

คณะผู้จัดงานถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร

 

วิทยากร

 

การบรรยายพิเศษ "จาก SMEs สู่ Smart Industry"
โดย:  คุณยศกร เซี่ยงฉิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

 

Showcaseหัวข้อ "Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ด้านโลจิสติกส์ ปี 2559
"
โดย:  คุณประวิทย์ งามรูป บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

 

การอภิปรายพิเศษหัวข้อ "Smart SMEs : เส้นทางสู่ความสำเร็จการ Implement ระบบ WMS" 
โดย: คุณเกศินี มาละยะมาลี บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบอราทอรี่ จำกัด

        ดร.ธัชชพรรณ ศิริเวช ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS 

 

การอภิปรายพิเศษหัวข้อ "Smart SMEs : เส้นทางสู่ความสำเร็จการ Implement ระบบ                         ERP"  
โดย: คุณพรชัย รัตนตรัยภพ กรรมการผู้จัดการ อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด

        ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล
        อาจารย์ชัยณรงค์ เสรีรัฐ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระบบ ERP 

ภาพภายในงานสัมมนา

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก