Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

60LSC-01 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 1
 "หัวข้อ Smart Industry : Best Practices and Lesson Learned"
 

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 1

2. หัวข้อ "Smart Industry : Best Practices and Lesson Learned"

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 21 ธันวาคม เวลา 08.30-16.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 09.00 น.                       ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิดการสัมมนาและมอบรางวัล "แฟนพันธุ์แท้กิจกรรม Logistics Showcase"
กล่าวรายงานโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ 
กล่าวเปิดโดย : นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.15 – 10.15 น. การบรรยายพิเศษ "จาก SMEs สู่ Smart Industry"
โดย:  ผู้แทน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.  Showcaseหัวข้อ "Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล                             อุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ ปี 2559"
โดย:  ผู้แทน บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.                     การอภิปรายพิเศษหัวข้อ "Smart SMEs : เส้นทางสู่ความสำเร็จการ Implement ระบบ                 WMS" 
โดย: ผู้แทน บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบอราทอรี่ จำกัด
        ดร.ธัชชพรรณ ศิริเวช ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
        โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.15 น.                                            การอภิปรายพิเศษหัวข้อ "Smart SMEs : เส้นทางสู่ความสำเร็จการ Implement ระบบ                         ERP"  
โดย: คุณพรชัย รัตนตรัยภพ กรรมการผู้จัดการ อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด
        ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล
        อาจารย์ชัยณรงค์ เสรีรัฐ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระบบ ERP    
16.15 – 16.30 น. ปิดกิจกรรมสัมมนา

 

-------------------------------------------------------- 

9. ลงทะเบียนออนไลน์

 

 (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 -------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 

กรณี ที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดของการจัดกิจกรรม สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมคุณสมบัติผู้ สมัคร และกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์ของในแต่ละกิจกรรม การตัดสินใจของคณะผู้จัดถือเป็นการสิ้นสุด 

 

10. รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล บริษัท/หน่วยงาน
1 Chairoj Yanasethawat SP World Technology LP.
2 direk suvanpidok anti bird industry
3 Mr.Chaiyaporn Promsurin มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
4 กนกพร สุขประสิทธิ์ปรีดี เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 กมลทิพย์ โตเมศน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
6 กรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ บ.อุดมชัย
7 กฤษดา สุขการีย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
8 ก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล สเตนเลส เทคนิค จำกัด
9 กันตภณ สุขแก้ว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10 กัลยา ปราโมทย์ไพบูลย์ บริษัท เอส.พี.วี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
11 กานต์ มั่นคง บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
12 กำธร เจริญสินพร บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล
13 กิตติชัย ประเสริฐพรศรี มทร.ตะวันออก วข.อุเทนถวาย
14 กิตติพันธ์ สุธรรมโน บริษัทมิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
15 กิตติยา แก้วมี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
16 กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17 กิตติศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
18 กีรติณรงค์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
19 เกริกพันธ์ อํศวาณิชย์ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
20 เกรียงไกร เลิศโกวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์แจ๊คพอตบุ๊ค
21 เกษม ขวัญกิจรวี บจ.เอสเอ็มอีพลัส
22 เกียรติ ทรัพย์ไพศาล บจ. K.A. Intertrade
23 โกศล ดีศีลธรรม เครือข่ายที่ปรึกษา
24 ไกรวิชญ์ เลิศโกวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์แจ๊คพอตบุ๊ค
25 ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช บริษัท เจมคอน จำกัด
26 ขวัญวรา ยุติธาดา MOL Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
27 ขัชวาล บัวสุวรรณ บริษัท เอพริ้นท์ จำกัด
28 ขัตติยา สุรารักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
29 คณิน จุฬาลักษณานุกูล Interfreight Systems ltd.
30 จงกล เกษรขจรทิพย์ Omni Plus System Plastic
31 จตุพร รังษิณาภรณ์ Buriram Sahasin Thai rice
32 จรัสรักษ์ จรัสจารุวรรณ บริษัท วรงค์โรจน์ จำกัด
33 จันทนา กิจการนนท์ A.R.E. Corporation co;ltd
34 จันทนา หงส์ลดาสุวรรณ Searasports&Engineering LTD.
35 จันทร์รอน มากพันธุ์ กสท.
36 จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญเวิร์คโปร
37 จิตติมา ผสมญาติ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
38 จินตนา มณีศิลา Samoza
39 จินตนา ศิริกังวาลกุล บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
40 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน เจเอสเยนเนอรัล จำกัด
41 จิระวุฒิ รุ่งรัตน์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)
42 จุรีรัตน์ ผิวอ่อน บมจ. ไดเมท (สยาม)
43 เจริญ พงษ์ทิพย์พิทักษ์ กิฟฟารีน สกายไลน์แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลแคร์ จำกัด
44 ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต Olympus (Thailand) Co,.Ltd.
45 ชไมพร พินิจสงคราม บมจ.ซีพี ออลล์ / ศูนย์กระจายสินค้า บางบัวทอง
46 ชไมพร เอี่ยวศิริ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
47 ชยาพล นันทะสุขเกษม Siam Ultimate Group Co., Ltd.
48 ชัชชัย แก้วอนงค์ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน)
49 ชัชวาล สำเร็จประสงค์ Delphi logistic
50 ชัยพร พรหมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
51 ชัยวัฒน์ แดงแสงทอง ZEN Supplychain Management
52 ชานุเดช ภูริกิติกรกุล Kintetsu Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
53 ชุติมา พวงโลก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
54 ชุมพล อินทร์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
55 ชูเกียรติ์ บุญเกิด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
56 ณฐพงศ์ พัฒนพาณิชย์ บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด
57 ณฤชา สุกิจจานุภาพ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
58 ณัชชา ล้วนรัตนา Natural Niche co.,Ltd.
59 ณัฏฐ์กฤศ ชนะรัชต์วริศ บจก. ไซออนิคส์ อินโนเวชั่น เทค
60 ณัฏฐ์วัฒน์ อังคศิริบุญ บริษัท ศิริบุญอินเตอร์พลาส จำกัด
61 ณัฐธนา ตั้งสงบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)
62 ณัฐปภพ เจียรกมลชื่น บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
63 ณัฐปาลี ศรีบรรพต โกลบอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
64 ณัฐพล บุญแจ้ง BigC Supercenter Public Co.,Ltd.
65 ณัฐรัตน์ มาเกิด Ajinomoto co.,(Thailand) Ltd.
66 ณัฐวัฒน์ อมรวัชรพันธ์ Sport Engineering and Recreation Asia Ltd
67 ณัฐสุดา ศรีกนก Logistics
68 ณิชานันท์ ตันตระประเสริฐ CAD Group
69 ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ MVP Consultant
70 ดวงแก้ว มอนยาว บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นตอร์ จำกัด มหาชน
71 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ Duangsmorn Dt
72 ดำรง จุรินกุลวนิช เอ็ดเวลส์
73 ดีวรรณ ปูหยัง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
74 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต์(2003)
75 ถิรวัฒน์ เพียรประดิษฐกุล บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
76 เถกิง ดำขำ เค แอนด์ เอ็ม เมดิคอล อินสตรูเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
77 เถลิงเกียรติ รักษ์วงศ์เกิด บริษัทมิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
78 ทวี รัตนจรัสกุล บริษัท ที อี เอ็ม จำกัด
79 ทวีศักดิ์ เชาว์ชาญกิจ สมาคม BSAA
80 ธนภณ พลมาตร์ ZEN Supplychain Management
81 ธนเศรษฐ ประสงค์สุข SunEdison
82 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
83 ธนัตถ์นันท์ สุขโชคนิธิโภคิน สถาบันรัชถาคย์
84 ธนันต์ ชีรวินิจ Dynamic Transport Co.,Ltd.
85 ธนันธน์ อภิวันทนาพร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
86 ธนาวุฒิ แหทรงศิริ SCG
87 ธเนศ นาโค บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
88 ธภัทร สวามิวัสดุ์ ทองธัญ ซัพพลาย
89 ธรรศวรรธน์ โอฬารวรวุฒิ พูนผลเทรดดิ้ง
90 ธวิต บุตรพรม Logistics
91 ธีรพงศ์ หอมชื่น วิทยาลัยพณิชยการบางนา
92 ธีรพงษ์ ไวยวัฒถา logistics network magazine
93 ธีร์วรา บวชชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
94 นนท์ ศิริประภาพรชัย บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)
95 นนท์วริศ พงศ์พัชรภัทร์ ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด
96 นพรัตน์ สุวรรณวลัยกร สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
97 นพรุจ ธรรมจิโรจ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
98 นรพงศ์ วรอาคม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99 นราธิป วนกิจไพบูลย์ บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
100 นวลักษณ์ ลิ้มสมเกียรติ ทีอิมเมจ
101 น้อยนภา สำเร็จประสงค์ Delphi logistic
102 นายพีรวัฒก์ ประดับวงษ์ยินดี Logistics/บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
103 นิติกร ภูู่ธราภรณ์ บริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จำกัด
104 นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม บจก.พัชรา ดีเอ็ม.
105 นิภาดา ปณัฏฏาสิริ หจก.เอ็มพีพีพลัส ไทยแลนด์
106 นุจรีย์ ลับเหลี่ยม ฝ่ายขาย บริษัทฮิตาชิคอนซูมเมอร์โปรดักส์(ประเทศไทย)จำกัด
107 บดินทร์ คงเที่ยมศรี Smart Logistics (Thailand)
108 บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ Enterprise Asia
109 บารมี แพทย์วิวัฒน์ Global Sources
110 บุญงาม จันทร์เงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
111 บุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล บ.พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จำกัด
112 บุญมี กำปั่นทอง บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
113 บุปผา แดงสา สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
114 บุรินธร ตะวิสุทธิ์ logistics network magazine
115 บุศรินทร์ บูรณศักดา บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด
116 เบญจพร ยงคะอักษร International Laboratories Corp., Ltd.
117 เบญจมาศ รังสิตสวัสดิ์ บริษัท มีค่าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
118 ปฐมพงศ์ ปัญญาวิวานนท์ PTT Global Chemical Plc.
119 ปนัดดา เจตต์สรรวิสรณ์ หจก.ยัวร์โซลูชั่นพาร์เนอร์
120 ปนัดดา รุ่งเรืองศรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
121 ประกาย ก้องกิตติวงศ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
122 ประกาศิต ลิขสิทธิ์ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
123 ประชา ตระการศิลป์ บริษัท พีซีทีเอส จำกัด
124 ประวีณ ครุเวชรัตน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
125 ประศาสน์ นิยม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
126 ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
127 ปราณี สุทธิรัตนพร ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
128 ปวีณ ธีรพิทยาธร AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.
129 ปัญจากรณ์ กิตติพงศ์สิริ CJ korea express (Thailand) Co., Ltd.
130 ปัญญารัตน์ รักพงษ์ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
131 ปัญนีนุช อัมระรงค์ PTT Global Chemical Plc.
132 ปิยพนธ์ ปิยะธีรธิติวรกุล มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
133 ปิยะเดช สุขบาง บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
134 ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ บริษัท กิบไทย จำกัด
135 ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ธนาคารกรุงเทพ
136 ปิยะวรรณ บุญทอง F&N Dairies
137 ปีดี วรรณพร CP Supplies
138 ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ MVP Consultant
139 เปรมใจ สุขลิ้ม F&N Dairies (Thailand) Limited
140 ผาณิต จันทร์นวล ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
141 ผาณิต จันทร์นวล ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
142 ผุสดี โกศลารักษ์ หจก.อภิสิทธิ์ พีแอนด์พี เทรดดิ้ง
143 พงศ์วณัฐ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
144 พงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ABOS.Co.,Ltd
145 พรทิพย์ บุญกว้าง Logistics
146 พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
147 พรพิสี ตั้งตันตรานนท์ บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
148 พรรณภิลาศ ปุณยธร Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.
149 พฤกษ์มงคล ขจรศิลป์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
150 พัชรา อมรลักษณ์ปรีชา F&N Dairies (Thailand) Limited.
151 พาศุกร์ ถนอมนาค Smart Partner
152 พิชญุตม์ สรรพกิจผล บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
153 พิชัย งามบุญอนันต์ Triple I Consulting Co.,Ltd.
154 พิชัย จันทร์แสงศรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
155 พิชัย จิ๋วราษฎร์อำนวย Wizdom Connexion Co.,Ltd.
156 พิเชษฐ กนกศิริมา บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
157 พิพัฒพงศ์ พุ่มพฤกษ์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)
158 พิศาล เตชะวัฒนานันท์ Pipat jewely
159 พีรณัฐ ฤกษนันทน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
160 พีระ ภักดิ์แจ่มใส ฟรอนเต้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
161 พีระพัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
162 เพชร ปรีดา บ.เฮลท์แลนด์
163 เพชรี วรจรัสรังสี บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
164 โพธิเศรษฐ์ โสมศรีแก้ว บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
165 ภัครัมภา ธนัชทัศน์ บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
166 ภัทระ สุภัทรพันธุ์ JASPAL
167 ภัทราพร ปัญญโชติรัตน์ Jwd Infologistics Public Company Limited
168 ภัสธารีย์ ทวีรัตนพัฒน์ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
169 ภูมิใจ สุพัฒนารังษี บจ. เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
170 ภูวเดช กิตติปัญญาสกุล บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)
171 ภูสิฎฐ อิสระญาณพงศ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
172 มธุราภรณ์ นิธโยธาน บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด/หน่วยงานวางแผนการผลิต
173 มนทิรา ดุลพัฒนโสภณ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
174 มยุรี เจียรยืนยงพงศ์ บจก.เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ
175 มยุรี เรืองโรจน์สิน บริษัทหลักทรัพย์cimb. Thai
176 มหศักย์ สุรกิจบวร zortout co.,ltd.
177 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มทร.ตะวันออก วข.อุเทนถวาย
178 มัลลิกา ชุบอุปการ บริษัท วี เอ็น เอส ทรานสสปอร์ต จำกัด
179 มารุต วิจารณญาณ บริษัท นาโมยะ ชินโป กรุ๊ป จำกัด
180 มีนา บำรุงคุณากร เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
181 เมธัช อุดมมหันติสุข Simat Soft Co., Ltd.
182 ยศพล โรจนโรวรรณ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
183 ยุพิน อัศวภาพล รวมไพบูลย์โลหะ จำกัด
184 รพัต เนตรทัศน์ Chevron Thailand
185 รัชฎา แสงสุริยา บจก.สยามไฟว์สตีล 1995
186 รัศมิ์ลภัส ไตรภพสกุล QAD (Thailand) Limited
187 ราชัน ลิ้มประเสริฐ บ.เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติ๊ก จำกัด
188 รุ้งตะวัน โล่ห์ประธาน บริษัท โชคอำนวย(ซุ่ยอัน)จำกัด
189 รุ่งทิวา เอื้ออารีย์กุล บริษัท เอส เนเจอร์ จำกัด
190 โรจนา ศุขะพันธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
191 วภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชฐ บริษัท เอ็มวายทริปเปิ้ลเอ จำกัด
192 วรกานต์ แซ่ลิ่ม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
193 วรรณวิมล พิภวากร บริษัท สามสหาย จำกัด
194 วรวรรณ พลพิทักษ์ QAD (Thailand)
195 วศิน ปลื้มเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
196 วันชัย ทองมา บริษัทมิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
197 วันชัย มหาวงษ์ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
198 วันเพ็ญ เรืองจิตทวีกุล สหวัฒน์โลหะ
199 วัลลภ เทียนทอง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)
200 วิชยา รูปใส งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
201 วิบูลย์ ธีรอภิศักดิ์กุล หจก.วี.แซททิสไฟอิ้งเอ็นเตอร์ไพรส์
202 วิมล ธนพัฒน์ บ.เฮลท์แลนด์
203 วิไล เถกิงสุขวัฒนา NPE Industry (Thailand) Co., Ltd
204 วิวัฒน์ โภคทรัพย์ บริษัทวิวัฒน์การค้า
205 วีระศักดิ์ บัวสุวรรณ บริษัท เอพริ้นท์ จำกัด
206 วีระศักดิ์ รุ่งหิรัญวัฒน์ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
207 วุฒยา รุ่งสิทธิชัย บริษัท กิบไทย จำกัด
208 วุฒิชัย ยังสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
209 ไวรุ่ง มีนากุล LIXIL (Thailand) PCL
210 ไวโอลิน คงทรัตน์ Tirawat Air compressor
211 ศรินทร์คณา มีทิพย์ simat soft co.,ltd.
212 ศรีนวล ประเทืองสุขศรี หจก พีที เทรดดิ้ง
213 ศศิพรรณ กิจศึกษา Logistics
214 ศักย์ธัชนันท์ สวามิวัสดุ์ ทองธัญ ซัพพลาย
215 ศิชญาพัชร์ บุญโศิษฐ์ บจก. ไซออนิคส์ อินโนเวชั่น เทค
216 ศิรัณ มะอาจเลิศ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
217 ศิริพรรณ บุญยวง บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
218 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
219 ศิริภัทรสรณ์ งอกสิงห์ Dynamic Transport Co.Ltd.
220 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
221 ศิวัช เหล่าคุ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
222 ศิวิไล เรืองเดช สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ มธ.
223 ศุทธา ศุทธภาวงษ์ Rich Factor Co.,ltd.
224 ศุภชัย กิจเจริญ หจก.ฮว่านง็อก(ประเทศไทย)
225 ศุภณัฐ สัณห์พิชญ์ กิจพัฒนา
226 ศุภรัช พุ่มริ้ว บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
227 ษมา เสถียรราษฎร์ บจ.มีย์แอนด์มาเรียลเอสเตท
228 สมใจ พูนเกษม บจก. คอมพรีเฮนซีฟโซลูชั่นส์
229 สมใจ โล่ห์ประธาน บริษัท น็อค ดาวน์ จำกัด
230 สมชาย บดีศรีสวัสดิ์ PTT Global Chemical Plc.
231 สมชาย พรวิทยานนท์ บริษัท อาร์.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จำกัด
232 สมนึก แต้พานิช แต้เทสสตี้
233 สมบัติ เมตะนันท์ United Foods Co.,Ltd.
234 สมปอง ยงวณิชย์ สนง.กม.ภักดีและเพื่อน
235 สมพงษ์ บุญธรรมจินดา The SGI Company
236 สมมารถ อตินันทชัย บริษัท วิสม่า ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด
237 สริสา สุวรรณกูฏ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
238 สวัสดิพงศ์ วิสาขะ Siam Ultimate Group Co., Ltd.
239 สหชัย ชัยสุวรรณ บริษัท โปรเฟสชั่นเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
240 สันติ จีนกลาง บริษัทมิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
241 สามารถ ดวงวิจิตรกุล วิสาหกิจชุมชน ชาวสวนทุเรียนจันท์
242 สายชล เพ็งแสงทอง บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
243 สายนต์ ดีสวสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
244 สายบัว บุญหมื่น ไทยแม็กซ์โปร
245 สาโรช เทพสังข์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
246 สาวิตรี ต่อซอน TOA Electronics(Thailand)Co.,Ltd.
247 สิทธิกร มีนะโตรี บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
248 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
249 สิทธิชัย วีระธรรมนูญ IntetBusiness Advisory Co., Ltd.
250 สิทธิศักดิ์ เจริญยื่ง K.P.T. MACHINERY (1993) Co.,Ltd.
251 สินีนาถ เมฆสังข์ อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
252 สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา บริษัท คาห์ก(ประเทศไทย) จำกัด
253 สุกัญญา พิธานวรรณกุล อีซูซุ
254 สุขวสา ภูชัชวนิชกุล บมจ พีทีจีเอ็นเนอยี
255 สุจันทรา ดีสวัสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
256 สุชาดา รามัญอุดม สถาบันพัฒนา SMEs
257 สุติญา แก้วกระจ่าง บริษัท วี เอ็น เอส ทรานสปอร์ต จำกัด
258 สุทธิวรรณ อมาตยกุล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
259 สุทธิอาจ อิงโพธิ์ชัย บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
260 สุทัด ครองชนม์ ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์
261 สุธิณี ทีลา Supply Chain
262 สุพร ปทุม CP Supplies
263 สุภลักษณ์ TOCGC/PTTGC
264 สุภัทรดิส แย้มนิยม บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
265 สุภัสสร ฤทธิกาญจน์ อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
266 สุภาพันธ์ มหาสารกุล ​PTG Energy Public Company Limited
267 สุเมธ บุญช่วยชีพ SCG Logistics/Supply Chain & Process Improvement
268 สุรพงษ์ สุขปลั่ง บ.วีแอนด์เอส จก.
269 สุรสีห์ กรเกษม บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
270 สุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ Xingfu Holding Company
271 สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
272 สุวรรณา ธนพัฒน์ สมอ.
273 สุวิชญา เตชะวัฒนานันท์ Pipat jewely
274 สุวิทย์ เตชะพิพัฒน์กุล บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
275 เสน่ห์ มานะปทุมชาติ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
276 เสาวลักษณ์ วิจิตรปัทมาวไล ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์(ประเทศไทย)
277 หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
278 หทัยรัตน์ เผ่าเจริญ International Laboratories Corp. Ltd.
279 เหรียญ วรพิพัฒน์กำธร สมาคมBSAA
280 อดุลย์ ฟักอ่อน Hitachi Transport System Vantec(Thailand),Ltd.
281 อธิวัชร อารีนิจ บริษัท สยามโลจิสติกส์ อัลลายแอนซ์ จำกัด
282 อนันต์ ดีโรจนวงศ์ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
283 อนุพงศ์ เจตต์สรรวิสรณ์ บจก 8 เศรษฐี
284 อนุวัตร พฤกษาประทีป บริษัทชัยโยออโต้เซอร์วิสจำกัด
285 อนุศักดิ์ จงจามรีสีทอง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
286 อภิลตา พ่วงมาลี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
287 อภิษฎา ศรีมาชัย svs computer
288 อมรวรรณ พงษ์วัฒนา Mitsui & Co.,(Thailand) Ltd.
289 อรรถชัย วรกุล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
290 อริสรา บุญเจือ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
291 อรุณโรจน์ ชูสกุล สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
292 อรุณลักษณ์ พิภวากร ร้านไอดีนัมเบอร์
293 อังคณา โสภี บ.ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
294 อัจฉรา ผ่องพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
295 อัจฉรา โมมินทร์ Dimet (Siam) Public Company Limited
296 อัมพร ด่านเจริญ HP Inc (Thailand) Ltd.
297 อัศวิน เชี่ยวชาญ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)
298 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บริษัท พัชรา ดีเอ็ม.จำกัด
299 อาทิตยา กุมภะ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
300 อานนท์ โชตินีรนาท สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
301 อาปุ่น กัณทนเวทย์ มั่นคงวิศวกรรม จำกัด
302 อาภากร สมรรถนเรศวร์ Wizdom Connexion Co., Ltd.
303 อารยา ปิ่นเปี้ย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
304 อารีย์ อัตถะไพบูลย์ Ajinomoto (Thailand)
305 เอก สิทธิพันธุ์ บจก.เอก 9 เอนเตอร์ไพรส์
306 เอกพล ดิลกวัฒนกุล ที่ปรึกษา อิสระ
307 เอกพล ศิริเชาวนิชการ บริษัท เอสทีเอส คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด
308 เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล Happylife 100 Now Ltd Part
309 เอกสิทธิ์ สว่างทั่ว เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
310 เอื้ออมร วิรัชชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 อัพเดทวันที่ 13/12/2559  

** หมายเหตุ

1. สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ และผู้ที่ได้รับ E-mail ยืนยันตอบกลับเท่านั้น

2. ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

 

11. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

12. ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาที่ด้านล่าง

13. ที่มา www.logistics.go.th 

จุฑาพร ปราบปรี   ผู้ลงข้อมูล 

Comments   

 
-1 #2 Smart Industry: Best Practices Lesson Learnedน.ส.วรรณวิมล พิภวากร 2016-12-20 09:17
:D
Quote
 
 
+1 #1 Smart Industry: Best Practices Lesson Learnedน.ส.วรรณวิมล พิภวากร 2016-12-20 09:12
:D
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก