Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

59LSC-09 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่9 สรุปผลสัมมนา

 -------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 59LSC-09 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 9

2. หัวข้อ "แนวโน้มการเติบโตของ SMEs และการวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน" 

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30-12.15 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

5. สรุปผลกิจกรรม   

           การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 133 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 68 คน สถานศึกษา 43 คน โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 2 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 20 คน 

           การบรรยายหัวข้อ “Business Intelligence กับการบริหารและตัดสินใจ” โดย
ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย ผู้จัดการ Business Intelligence Section บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด

           วิทยากรได้กล่าวถึง การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจในรูปแบบการค้าปลีก (Retail) ที่ประกอบด้วยสินค้าจำนวนมากกว่า 100,000 SKU ศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้าปลีกหลายสาขา เกิดการส่งผ่านข้อมูลภายในระบบมากกว่า 1,000,000 transaction องค์กรจึงได้นำเทคโนโลยี ERP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสร้างระบบ Member ช่วยในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การสะสมคะแนนแลกของรางวัล จากการทำงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้เกิดข้อมูลมหาศาลอยู่บนระบบในแต่ละวัน ดังนั้นองค์กรจึงจัดการข้อมูลด้วยการนำ Business Intelligent Tool มาใช้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถทำงานในฟังก์ชั่นของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทั้งหมดในฐานข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Multi Dimension Model เช่น ผู้บริหารดูข้อมูลใน Dashboard ที่มีการนำเสนอทั้งรูปแบบ Graphic Infographics หรือรายงานสรุปยอดต่างๆ ได้แก่ อัตราการเติบโตของยอดขาย % Discount เปรียบเทียบยอดขายแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น หรือผู้จัดการคลังสามารถดูยอดขายในแต่ละวัน จำนวนสินค้า ระยะเวลา
การส่งมอบสินค้า ซึ่งในระบบสามารถติดตามกระบวนการทำงานได้ ทำให้สามารถปรับปรุงบริการให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

         การบรรยายหัวข้อ “Traceability: ระบบตรวจสอบย้อนกลับในการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร” โดย ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ชัยรัตนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

         วิทยากรได้อธิบายประโยชน์ของการตรวจสอบย้อนกลับในการจัดการอุตสาหกรรมอาหารแบ่งเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 1) ระบบนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้ จากการที่เราบันทึกข้อมูลของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะทำให้ตรวจสอบปัญหาได้โดยง่าย 2) สามารถทำให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นเมื่อได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3) สามารถสืบย้อนกลับได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดเมื่อเกิดการปนเปื้อนของสินค้าอาหาร ซึ่งไม่ต้องเรียกเก็บสินค้าคืนทั้งหมด แต่จะเรียกเก็บเฉพาะ Lot สินค้าที่มีปัญหาเท่านั้น ทำให้จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่ผิดพลาดเท่านั้น นอกจากนี้วิทยากรยังแนะนำอีกว่า เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณค่าในผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ประกอบการควรหาแนวทางการปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ด้วยการก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการตลาดที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดช่องทางการขายที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริโภคได้รับข่าวสารได้อย่างง่ายดาย เช่น สร้างมาตรฐานสินค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างของสินค้าเพื่อให้เกิดการแข่งขัน หรือสร้างการบริการที่ดีเพื่อให้เข้าถึงใจผู้บริโภค เป็นต้น

 

วิทยากร

การบรรยายหัวข้อ "Business Intelligence กับการบริหารและตัดสินใจ"
โดย:  ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย    
ผู้จัดการ Business Intelligence Section บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด

                  

     บรรยายหัวข้อ "Traceability: ระบบตรวจสอบย้อนกลับในการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร"               โดย:  ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ชัยรัตนพานิช
          กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

กิจกรรมภายในงาน

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
โดยคุณอรพิน  อุดมธนะธีระ    หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์

 

6. ที่มา www.logistics.go.th

นางสาวจุฑาพร  ปราบปรี   ผู้ลงข้อมูล

                              

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก