Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

59LSC-08 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 8
 "หัวข้อ แนวโน้มการเติบโตของ SMEs และการวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน"
 

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 8

2. หัวข้อ "แนวโน้มการเติบโตของ SMEs และการวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน"

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 17 สิงหาคม เวลา 08.30-12.15 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.    กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ 
09.00 – 10.30 น.    การบรรยายหัวข้อ "แนวโน้มการเติบโตของ SMEs กับ Modern Trade"
                               โดย:  นายณัฐสพรรษ กรึงไกร อุปนายก สมาคมการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าไทย-จีน
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.    การบรรยายหัวข้อ "S&OP : การวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน"
                               โดย:  นายเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาซัพพลายเชน

-------------------------------------------------------- 

9. ลงทะเบียนออนไลน์

 

 (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 -------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 

กรณี ที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดของการจัดกิจกรรม สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมคุณสมบัติผู้ สมัคร และกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์ของในแต่ละกิจกรรม การตัดสินใจของคณะผู้จัดถือเป็นการสิ้นสุด 

 

10. รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 nipada mpp plus thailand limited partnership
2 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
3 กมลกิจ ประศาสน์วุฒิ B2watch
4 กมลมาตย์ ไชยทอง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
5 กมลา เล่หศักดิ์เสนา ที่ปรึกษาอิสระ
6 กิตติชัย ประเสริฐพรศรี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
7 กุลรัศมิ์ หิรัญสุวรรณกิจ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8 เกียรติศักดิ์ ดั่นประดิษฐ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
9 ไกรวิชญ์ เลิศโกวิทย์ ธุรกิจส่วนตัว
10 จักรวาล นครินทร์ บริษัท กรีนสปอต จำกัด
11 จารุมาส แซ่อึ้ง บ.เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป
12 จิรพงษ์ โรจนประดิษฐ บริษัท สินชัย 1992 จำกัด
13 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน เจเอสเยนเนอรัล
14 จุฑามาศ รำจวนจร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
15 จุรีรัตน์ ปาคำสี สถาบันอาหาร
16 ชญานี เล้าสุขสุวรรณ์ บริษัทบางกอกกล๊าสจำกัด(มหาชน)
17 ชัชวาล สำเร็จประสงค์ Delphi logistic
18 ชัชวาล อินทะโชติ โชติชัชวาล ขนส่ง จำกัด
19 ชาครีย์ จารุพักตรานนท์ บริษัทบางกอกกล๊าสจำกัด(มหาชน)
20 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
21 ชุติพัชร วงศารักษ์ บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
22 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
23 ณัฐสินี ไชยพฤกษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
24 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ ปรานต์(2003)
25 ไตรรงค์ พริกบุญจันทร์ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
26 ถาวร อาจอำนวย บ.เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด
27 ทัตวัน อตินันทชัย Wisma Forwarding Limited
28 ทิพรัตน์ นันทวุฒิกุล โอสถสภา
29 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล A.S.V. TRADING CO.,LTD.
30 ธนาวุฒิ แหทรงศิริ SCG
31 ธี ธีรศุภลักษณ์ ไม่มี เพิ่งริเริ่มสนใจ
32 ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
33 นรินทร์ ดุลยพรรณ บ.เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดื้ง จำกัด
34 นฤทธิ์ แสนขัน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
35 น้อยนภา สำเร็จประสงค์ Delphi logistic
36 นิตยา จงวิริยะพันธุ์ CTH PLC
37 นิตยา มณีวงศ์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
38 นิศารัตน์ อมาตยกุล F&N Dairies Ltd.
39 นุกูล สัญฐิติเสรี คณะกรรมการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรม
40 บรรจง จิรเจริญกิจกุล บริษัท ออนโน จำกัด
41 บัวเวียง สีดอน บ.ยูนิเวอร์แซล ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์
42 ปภัสรินทร์ ธีระวิริยะชัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43 ประมุข เอ่งฉ้วน บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
44 ประเสริฐ ไอยราพัฒนา ธรรมสรณ์
45 ปราณี สุทธิรัตนพร Fujikura electronics( Thailand) Ltd.
46 ปราโมทย์ วงศ์เครือเมฆ บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
47 ปริญญวัฒน์ ธงศรีเจริญ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
48 ปวีณ ธีรพิทยาธร AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.
49 ปัญจากรณ์ กิตติพงศ์สิริ CJ korea express (Thailand) Co., Ltd.
50 ปัทมาวดี ทองดอนอ่อน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51 ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ บริษัท กิบไทย จำกัด
52 ปุณยวีร์ เกียรติชวนันต์ บจก.จีซอฟ์ตบิส
53 พนัชกร ด้วงพันธ์ บริษัท ไอพีเอ็ม อินดัสเตรีย(ประเทศไทย) จำกัด
54 พรรณี แซ่หว่อง หจก.วีสตาร์บอลลูน
55 พรรวดี บูรพเกียรติ ขนส่ง บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
56 พัชริสา ตาทน บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์
57 พัณณิภา สุนทรศิริบุญญา MM Logistics Co.,Ltd
58 พิชญาภรณ์ สุทธิประเสริฐ F&N Dairies (Thailand) Ltd.
59 พิชา กิตติพงศ์เดชา Sourcing Business/SCG
60 พีระพัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล ทาร์เล้น เทคโนโลยี่ จำกัด
61 ภคนันท์ แสงทอง บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
62 ภาณี เพ็ญโพธิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
63 มนตรา หลวงอาจ บริษัท ออเทนติคไทยสปา จำกัด
64 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มทร.ตะวันออก วข.อุเทนถวาย
65 มารุต วิจารณญาณ บริษัท นาโมยะ ชินโป กรุ๊ป
66 รณรงค์ แสงมงคล BMSCA
67 รพัต เนตรทัศน์ Chevron (Thailand)
68 ระวี ธีรเนตร บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศ)
69 รัชชดา สายศิลปี บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
70 เรืองฤทธิ์ consult
71 ลักษณ์ชนก พาน Freight Links Express (Thailand) Co., Ltd.
72 วนิดา ทองช่วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
73 วรนุช เสนาะน้อย บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
74 วรรณี สุนทราวัฒน์ เรโปร เฮ้าส์/วิเคราะห์ธุรกิจ
75 วรเศรษฐ์ อุดมสิน มทร.ตะวันออก อุเทนถวาย
76 วันทนีย์ ภาสุรกุล บริษัท ออเทนติคไทยสปา จำกัด
77 วารุณี สุขสมบัติ บริษัทเสนาะ แองโกลไทย ชิปปิ้ง บริการ จำกัด
78 วิชัย จิรเจริญกิจกุล บริษัท ออนโน จำกัด
79 วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
80 วินัสยา สุริยาธานินทร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
81 วิไลรัตน์ ตั้งนภากร มุนดิฟาร์มา
82 วุฒยา รุ่งสิทธิชัย บริษัท กิบไทย จำกัด
83 ไวโอลิน บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด
84 ศศิพิมล มงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
85 ศักย์ธัชนันท์ สวามิวัสดุ์ หจก.ทองธัญซัพพลาย
86 ศิวดล ผลวัชนะ การรถไฟแห่งประเทศไทย
87 ศุภณัฐ สัณห์พิชญ์ กิจพัฒนา
88 เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ สำนักงานปลัด วท.
89 สมลักษณ์ ประกอบชีพ รัชสิทธิ์ ซัพพลาย (2008)
90 สันทนา แก้วพิจิตร บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
91 สากล สุขวาณิชวิชัย Bureau Veritas (Thailand) .Limited
92 สายนต์ ดีสวัสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
93 สาโรช เทพสังข์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
94 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
95 สิรินันท์ โชครัตนพร บริษัทบางกอกกล๊าสจำกัด(มหาชน)
96 สุกัญญา ลีชาเเสน อาชีพอิสระ
97 สุจันทรา ดีสวัสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
98 สุทธิกานต์ มาสำราญ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
99 สุพร ปทุม CP Supplies
100 สุภาพร ติพพะมงคล องค์การเภสัชกรรม
101 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
102 สุวัฒน์ ศิริปุณย์ Castle peak Holdings Pulblc Co,Ltd
103 สุวิมล ผลึกมณฑล Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
104 เสนีย์ แก้วพิจิตร บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
105 เสรี ประสพชิงชนะ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
106 อนงค์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
107 อนนท์ เอ้งเหา บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
108 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
109 อนุพงศ์ คำเปลี่ยนวงศ์ SIAM SANITARY WARE
110 อรอนงค์ คณะรัฐ Allegro Microsystems
111 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บจก.พัชรา ดี.เอ็ม.
112 อุไรวรรณ พัวไพบูลย์ ยูเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์
113 เอกพล ศิริเชาวนิชการ บริษัท เอสทีเอส คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด

อัพเดท วันที่ 16/08/59 

** หมายเหตุ

1. สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ และผู้ที่ได้รับ E-mail ยืนยันตอบกลับเท่านั้น

2. ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

 

11. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

12. ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาที่ด้านล่าง

13. ที่มา www.logistics.go.th 

จุฑาพร ปราบปรี   ผู้ลงข้อมูล 

 

Attachments:
Download this file (การตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน.pdf)หัวข้อ...S&OPการวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน[คุณเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ]jutaporn6432 Kb
Download this file (กำหนดการ 8th showcase'59.pdf)กำหนดการ Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 8[หัวข้อ “แนวโน้มการเติบโตของ SMEs และการวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน”]jutaporn163 Kb
Download this file (หัวข้อ แนวโน้มการเติบโตของSMEsกับMODERN TRADE.pdf)หัวข้อ...แนวโน้มการเติบโตของ SMEs กับ Modern Trade[คุณณัฐสพรรษ กรึงไกร ]jutaporn331 Kb

Comments   

 
0 #1 59LSC-08 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 8 "หัวข้อ แนวโน้มการเติบโ ตของ SMEs และการวางแผนการ ตลาดกับการจัดกา รโซ่อุปทาน"Valencia 2018-03-22 16:44
I have checked your blog and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's
search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique
content, search for: boorfe's tips unlimited content

Have a look at my webpage; EnidChief: https://SamTalks.jimdo.com
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก