Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-06 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 6 "Open ERP เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของผู้ประกอบการ SMEs"

 


วันที่ 15 มิ.ย 2559 เวลา 08.30-12.15 น.

ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

(ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/PSBTs2

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 Kanokporn Sukprasitpredee Delta Electronics (Thailand) PLC
2 Rattida Okat Delta Electronics (Thailand) PLC.
3 Saroj Ruangsakulraj Delta Electronics (Thailand) PLC.
4 Unnop Ngamkamolrat Delta Electronics (Thailand) PLC
5 Veeranee Nuchitprasittichai Delta Electronics (Thailand) PLC.
6 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
7 กัญจนา สว่างสุนทรเวศย์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
8 การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9 จิณนิภา หาญสงคราม โรงพยาบาลราชวิถี
10 จิณนิภา หาญสงคราม โรงพยาบาลราชวิถี
11 จิตลดา ภักดิ์วิไลเกียรติ เจเอสวิชั่น
12 ใจรักษ์ ยอดมงคล โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 เฉลิมชัย กาศสกุลวานิช บริษัท วัน บานาน่า จำกัด
14 ชัชวาล ห่อทอง บริษัท เจ.สยาม.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
15 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
16 ไชยา ตรีสุวรรณ บริษัท ทรีทราน(ประเทศไทย)จำกัด
17 ณัฐปาลี ศรีบรรพต โกลบอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
18 ณัฐสินี ไชยพฤกษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
19 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ ปรานต์(2003)
20 ตฤณ แพเขียว บ.เลิศนภาบริการ จำกัด
21 ทนงศักดิ์ ปงรังษี บ.เลิศนภาบริการ จำกัด
22 ทิพวรรณ แก้วหนู สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
23 ทิพวรรณ นวลเงิน บริษัท เจ.สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
24 ธนโชค โลเกศกระวี โชคดี มีพันล้าน
25 ธนพล ทรัพย์แสง บริษัทแม่กลองโลจิสติกส์ จำกัด
26 ธนวิชญ์ นันท์พีรวิทย์ Forward Logistics Co., Ltd.
27 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
28 ธนัทธร กาญจนพิศาล ผลิตอาหารธรรมชาติ จำกัด
29 ธวัชชัย ทะลอน POS2U
30 ธีรเดช คำรังษี บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
31 ธีรพงษ์ มาตราช บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
32 นราทิป ทวีศุภพงษ์ บริษัท เอฟฟิเชี่ยนโลจิสติกส์ จำกัด
33 นราธิป วนกิจไพบูลย์ บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
34 น้ำฝน ธรรมโณ รพ ราชวิถี
35 นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม บจก.พัชรา ดีเอ็ม.
36 นิภาดา ปณัฏฏาสิริ หจก.เอ็มพีพีพลัส ไทยแลนด์
37 นุภาวรรณ มูสิกะเจริญ Thai Toshiba Lighting
38 บรรจง ถันทอง โรงพยาบาลราชวิถี
39 ปฐมพงศ์ ฤกษ์หร่าย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
40 ปพิชญา อมรชัยยาพิทักษ์ Thanach Enterprisses co.,ltd
41 ประภัสนันท์ ทองสง่า บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
42 ประภาพรรณ สีจ่าย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
43 ประสาทพร เลิศสุขีเกษม บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
44 ปราณี สุทธิรัตนพร Fujikura Electronics Thailand Ltd.
45 ปราโมทย์ วงศ์เครือเมฆ บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
46 ปริวิทย์ วัชรวันทานนท์ บริษัท เอฟฟิเชี่ยนโลจิสติกส์ จำกัด
47 ปรีชา สังข์อ่ำ Able Progress Industry
48 ปัญญดา หมายดี F&N dairies Thailand
49 ปิยะเดช สุขบาง บริษัท โพรเซส ดีไซน์ จำกัด
50 เปล่งฉวี ชิตวัฒน์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
51 พรชัย นุ่นละออง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
52 พัชรียา เย็นจิตต์ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
53 พิพัฒน์ หรดาล เอ็มไอบี โฮลดิ้ง จำกัด
54 พิสิฐ สีสม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
55 พีรพงศ์ แสนหมุด โรงพยาบาลราชวิถี
56 พุทธิพร เล็กขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์
57 ไพฑูรย์ ใจงาม เอส.พี.เมทัลพาร์ท จำกัด
58 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
59 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
60 ภคมน โพธิ์ศรี บ.เลิศนภาบริการ จำกัด
61 ภัทรา ภู่ปรางค์ มหาวิทยาลัยเทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์
62 ภาณี เพ็ญโพธิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
63 ภูชิสส์ สัตบรรณ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
64 มณีรัตน์ เรืองศรีสุทธิ์ สถาบันอาหาร
65 มารุต วิจารณญาณ บริษัท นาโมยะ ชิโป กรุ๊ป จำกัด
66 มุฮ์ซิน ไทยประทาน โรงพยาบาลราชวิถี
67 เมธิณี วรรลยางกูร สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
68 ยศกร เซี่ยงฉิน S&P Syndicate PLC.
69 รพี ภักดีชุมพล Pos2u
70 รัตนวารี วัฒนลีกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
71 ราชัน ลิ้มประเสริฐ Friendly Groups Logistics Co.,Ltd.
72 เริงณรงค์ วิชัยศิริมงคล บ.เลิศนภาบริการ จำกัด
73 ลภัสรดา เชื้อโฮม บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ. (49) จำกัด
74 วรมน เมตไตรพันธ์ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
75 วรรณา ปดิฐพร โรงพยาบาลราชวิถี
76 วรรณิศา ผิวงาม บ.เลิศนภาบริการ จำกัด
77 วิชยา รูปใส งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
78 วิมลรัตน์ โพธิ์เตี้ย เค.เอส.พี อุปกรณ์
79 วิรัตน์ นกศรีแก้ว บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
80 วิโรจน์ คุณาอนุวิทย์ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
81 วิไลลักษณ์ ทองเจือ PTG
82 วิสุทธิ์ อริยภิญโญ ไม่มี
83 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ศูนย์สารสนเทศการขนส่งและจราจร
84 ศุภรัชญา จงอุตส่าห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
85 ศุภรัตน์ สมแสน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
86 เศรษฐินันท์ Epicurean
87 สมเกียรติ เอึ่ยมสถิตย์ ม รามคำแหง
88 สมสี พวงขจร บ.เลิศนภาบริการ จำกัด
89 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
90 สิทธิชัย มุ่งสิทธิศาสตร์ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
91 สุกัญญา นุ่นสังข์ สถาบันอาหาร
92 สุกัญญา ลีชาเเสน อาชีพอิสระ
93 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ EHT คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
94 สุชีรา มูลสูงเนิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
95 สุทธิ เดือนหงายแจ่ม บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
96 สุพร ปทุม Freelance
97 สุภัสสร ฤทธิกาญจน์ อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
98 สุภาพร ติพพะมงคล องค์การเภสัชกรรม
99 สุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ Xingfu Holding Company
100 สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ หจก.อันดามันพัฒนา
101 สุรีย์รัตน์ ทองประภา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
102 สุวรรณา ธนพัฒน์ สมอ.
103 สุวรินทร์ เอี่ยมบัลลังก์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104 โสภณ ชาลาเริงพันธ์ ธ.กสิกรไทย
105 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
106 อนุชิต บุตรขุนทอง บจก. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค
107 อัครชัย ชัยมาด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
108 อัจฉราพร มานะศานต์ ACM Consulting Company Limited
109 อัญญาณี มหามงคล ธ.กสิกรไทย
110 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บจก.พัชรา ดี.เอ็ม.
111 อิสริยารัชต์ กนกสังแคลพรม บ.เลิศนภาบริการ จำกัด

 

**อัพเดทวันที่ 13/06/59

Comments   

 
0 #4 guest test titleGuestidiot 2018-04-10 13:32
guest test post
bbcode
html
http://temresults2018.com/ simple
Quote
 
 
0 #3 jfpktojbAa Seat Assignment 2018-02-28 01:13
write essays persuasive essays essays essays
Quote
 
 
0 #2 efepcmzwAssignment Of Leases 2018-02-17 02:04
persuasive essays descriptive words for essay writing essays online type write essays
Quote
 
 
+1 #1 ผู้อำนวยการนายพรชัย นุ่นละออง 2016-06-03 03:54
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก