Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-04 Logistics showcase 2559 ครั้งที่ 4 สรุปผลสัมมนา

 

1. กิจกรรมสัมมนา yyLSC-xx Logistics Showcase 25yy ครั้งที่ x

 

2. หัวข้อ "การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

 

3. วันที่จัดสัมมนา  วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 -12.30 น. 

 

4. สถานที่จัดกิจกรรม  ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

 

5. สรุปผลกิจกรรม  

5.1 การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 57 คน สถานศึกษา 3 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 33 คน

5.2 การสัมมนาหัวข้อ “การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” โดย นายเกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์ กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย สรุปได้ดังนี้
วิทยากรได้กล่าวถึงภาพรวมของกระบวนการจัดการซัพพลายเชน อันประกอบด้วย ผู้บริโภค ลูกค้า ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบริการและจัดส่งสินค้า ฝ่ายวางแผน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการผลิต และ
ซัพพลายเออร์ ซึ่งมีการทำงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ทั้งการไหลของข้อมูล วัตถุดิบและสินค้า โดยได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้องและแม่นยำภายในหน่วยงานหรือภายในซัพพลายเชนเดียวกัน เช่น การพยากรณ์วัตถุดิบที่ต้องมีความแม่นยำสูงเพื่อลดการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบเกินความจำเป็น นอกจากนี้การจัดวางเครื่องจักรและสายการผลิตที่เหมาะสมก็มีส่วนสำคัญในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ ซึ่งเมื่อนำหลักการของฮวงจุ้ยมาช่วยเสริมเรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกส์พบว่า มีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจให้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักความสมดุลของธรรมชาติ พลังทิศ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะเห็นได้จากการนำฮวงจุ้ยมาปรับใช้ในการตั้งทิศทางของเครื่องจักรให้มีการทำงานที่ต่อเนื่องกัน ไม่ขวางทางการเดินหรือทิศทางลมที่จะต้องมี
การถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม หรือเรื่องของการจัดทิศทางของโต๊ะทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของฝ่ายต่างๆ อยู่ในมุมที่เหมาะสม ก็จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาติดต่อหรือใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

5.3 สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 30 ชุด พบว่าร้อยละ 80.00 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก รายละเอียดดังเอกสารแนบ เนื่องจากวิทยากรผู้บรรยายเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา มีน้ำเสียงและวิธีการบรรยายเป็นที่น่าสนใจ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดการสัมมนา ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งต่อไป

 

กล่าวเปิดโดย  นางดวงกมล สุริยฉัตร
ผู้อํานวยการสํานักโลจิสติกส์

การบรรยายหัวข้อ "การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ " 
   โดย :
นายเกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์ กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

 

ผอ.ดวงกมล มอบของที่ระลึกแก่ท่านวิทยากร

 

-----------------------------------------------------

 

7. ที่มา www.logistics.go.th

 

.... ผู้ลงข้อมูล / .... ภาพ / ... วีดีโอ

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก