Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

58LSC-05 Logistics Showcase 2558 ครั้งที่ 5 สรุปผลสัมมนา

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'58 ครั้งที่ 5 หัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนด้วยระบบ RFID และ Traceabilityวันพุธที่  ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เวลา 08.30 - 12.30 น.

 

 

 

1. กิจกรรมสัมมนา 58LSC-05 Logistics Showcase 2558 ครั้งที่ 5

 

2. หัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนด้วยระบบ RFID และ Traceability”" 

 

3. วันที่จัดสัมมนา  วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.15 น. 

 

4. สถานที่จัดกิจกรรม  ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

 

5. สรุปผลกิจกรรม

๑. การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๒ คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน ๗๖ คน ภาคการศึกษา จำนวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน ๔๘ คน

๒. การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๒.๑ การบรรยายหัวข้อ “RFID กับการบริหารจัดการซัพพลายเชน” โดย นายกำพล โชคสุนสุทธิ์ ประธานบริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด  

วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งระบบ RFID นี้เป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่าง Tag กับตัวอ่าน (Reader) และมีซอฟแวร์เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ ยกตัวอย่างเช่น

๑) การตรวจวัดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยนำ Tag RFID ติดที่ชิ้นงานตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงจุดสุดท้าย ซึ่งมีตัว Reader เป็นตัวอ่านชิ้นงานที่ผ่านไปในแต่ละกระบวนการผลิต ทำให้ทราบเวลา ความสามารถของคนและเครื่องจักร ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์การวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี

๒) การใช้งาน RFID ร่วมกับรถโฟคลิฟต์เคลื่อนย้ายและจัดวางสินค้าตาม Location ในคลังสินค้า โดยนำ Tag RFID ติดที่บริเวณพื้นและชั้นวางสินค้า และมี Reader ติดบริเวณงารถโฟคลิฟต์ เพื่ออ่าน Tag ให้ตรงตามคำสั่งการเคลื่อนย้าย จากเทคนิควิธีการนี้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการทำงาน 

๓) การใช้ RFID ติดตามตู้คอนเทรนเนอร์ โดยออกแบบ Reader ติดที่เครนและเป็นตัวอ่าน Tag แต่ละตู้สินค้า และนำระบบ GPS มาใช้งานร่วมกับ RFID ซึ่งจะช่วยทำแผนที่ระบุตำแหน่งของการจัดวางตู้สินค้าแต่ละ Location ได้เป็นอย่างดี

๔) การนำระบบ RFID และ Drone ตรวจนับสินค้าในพื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้หลักการนำ Reader ติดที่ตัว Drone และ Tag ติดที่สินค้าหรือวัตถุดิบ จากนั้นกำหนดเส้นทางการบินสำรวจเพื่อตรวจนับสต็อกสินค้า วิธีการนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดเวลาในการตรวจนับสินค้าได้เป็นอย่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประกอบด้วยข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อพูดถึงการบริหารซัพพลายเชน ความคิดการพัฒนาจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และระบบการขนส่ง เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ เมื่อแต่ละสาขามีการเติบโตจึงเกิดปัญหาของการบริหารที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สินค้าบางประเภทล้นสต๊อก บางประเภทขาดสต๊อก รวมทั้งต้นทุนราคาสินค้าที่ไม่เท่ากัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปรับปรุงคลังสินค้า สร้าง Distribution Center และปรับปรุงระบบการสั่งซื้อทั้งระบบให้เป็นการสั่งซื้อผ่านระบบกลางเดียวกัน เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และต่อรองราคาสินค้าให้ได้ต้นทุนที่ถูกลง ทั้งนี้ ในกระบวนการทำงานทั้งหมดมาจากการนำข้อมูลมาคำนวณวิเคราะห์ทางสถิติ นำมาจัดกลุ่มสินค้าตามทฤษฎี ABC Analysis และกำหนด Product Life Cycle ตามมูลค่ายอดขายสินค้า เป็นการสร้างมุมมองการตัดสินใจที่ดีขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ส่วนภายในคลังสินค้าแต่ละสาขาและศูนย์กระจายสินค้าจะใช้ระบบ Warehouse Management System ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยการนำ Automatic Crane มาช่วยภายในศูนย์กระจายสินค้า ทำให้ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลา และแรงงานได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของระบบขนส่ง องค์กรได้สร้างระบบการขนส่งกลางเพื่อบริการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าสู่สาขา ลูกค้า และบริษัทในเครือ มีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ ใช้ในการจองคิวรถ ติดตามการจัดส่ง และคำนวณค่าบริการเที่ยวรถ

๒.๒ การบรรยายหัวข้อ “Traceability เพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภค” โดยนาย บริษัท เบทาโกร จำกัด  

วิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวความคิดขององค์กรในการจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง (WMS) มาใช้ในคลังสินค้า เนื่องจากองค์กรประสบปัญหาการจัดการคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หาสินค้าไม่เจอ มี Product Code ที่ไม่แน่นอน มีพื้นที่การจัดเก็บของสินค้าตามฤดูกาลไม่เพียงพอ และพนักงานขาดทักษะในการทำงาน จากปัญหานี้เองจึงทำให้องค์กรต้องปรับตัวในการบริหารงานให้เกิดการพัฒนา และปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดความผิดพลาดของการทำงาน มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าจากเดิมในรูปแบบ Inventory Control ให้เป็นในรูปแบบ Virtual Warehouse ให้เห็นแผนภาพของการทำงานและรายงานการวิเคราะห์ ปรับปรุงระบบการหยิบสินค้า จากเดิมเป็นรูปแบบหยิบตามใบสั่งซื้อสินค้า (Picking by Order) พัฒนาเป็นรูปแบบหยิบตามชนิดของการขนส่ง (Wave picking) ปรับปรุงการบริหารจัดการรับสินค้าเข้าด้วยการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ควบคุมสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าคงคลังจากระบบ Stacking เป็นระบบ Mobile Racking ซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้สูงถึง ๙๐%  

๓. สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน ๗๒ ชุด พบว่าร้อยละ ๙๕.๘๓ ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากเนื้อหาการบรรยายมาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการนำหลักการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์ ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งช่วยเปิดมุมมองวิสัยทัศน์และกระตุ้นให้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ประโยชน์ในการจัดสัมมนา Logistics Showcase’58 ครั้งต่อไป

 

 

กล่าวเปิดงาน โดยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

การบรรยายพิเศษหัวข้อ" RFID กับการบริหารจัดการซัพพลายเชน"
โดย คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธานบริษัท
บริษัท เอเซนเทค  ( ประเทศไทย ) จำกัด

การบรรยายพิเศษหัวข้อ " Traceability เพิ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภค" 
โดย คุณสหัส รัตนะโสภณชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้ากลุ่มสุขอนามัย
บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน )

 บรรยากาศภายในงาน

-----------------------------------------------------

6. ที่มา www.logistics.go.th

.... ผู้ลงข้อมูล / .... ภาพ / ... วีดีโอ

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก