Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

58LSC02 สัมมนา Logistics showcase 2558 ครั้งที่ 2 "การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์"

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

                  เวลา                                                                         กิจกรรม                                                    
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ
โดย : นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์   ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.15 – 10.45 น. การบรรยายหัวข้อ " Risk Management   การบริหารจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน "
โดย : นายอภิชัย อินต๊ะแก้ว   ผู้อำนวยการสำนักงานไอทีและบีซีเอ็มกลาง
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ " BCM การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ "
โดย : นายศิริพงษ์ กมลชัยวานิช Director of Facilities and Security  บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

 

ลงทะเบียนออนไลน์

 

โปรดลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355

ลงทะเบียน Online: Website: www.logistics.go.th, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Attachments:
Download this file (กำหนดการ 2nd showcase'58 New.pdf)กำหนดการกิจกรรม Showcase 2nd 58[กำหนดการกิจกรรม Showcase 2nd 58]nattapicha368 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก