Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

E-Book-59 สรุปรายชื่อหนังสือ E-Book สำนักโลจิสติกส์ ปี 2559

-----------------------------------------

สรุปรายชื่อหนังสือ E-Book สำนักโลจิสติกส์ ปี 2559

รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ
E-Book-59ERP  โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ ERP ปี 2559
E-Book-59LSP โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ LSP ปี 2559
E-Book-59TBH โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ TBH ปี 2559
E-Book-59WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS ปี 2559
E-Book-59ZAI โครงการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปี 2559
E-Book-59WSC  คู่มือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดทำ Workshop สัญจร ปี 2559
   
   
   
   
   
   
   

 .

สนใจดูเอกสาร E-Book ทั้งหมด

http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/bol-leb-e-book

-----------------------------------------

ที่มา www.logistics.go.th

 

E-Book-60 สรุปรายชื่อหนังสือ E-Book สำนักโลจิสติกส์ ปี 2560

 

 

-----------------------------------------

 

สรุปรายชื่อหนังสือ E-Book สำนักโลจิสติกส์ ปี 2560

 

เล่มที่ วันที่ ชื่อหนังสือ
1 .../.../2560 E-Book-60ERP โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ ERP ปี 2560
2 .../.../2560 E-Book-60WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS ปี 2560
3 .../.../2560  
4 .../.../2560  
.../.../2560  
.../.../2560  
7 .../.../2560  
8 .../.../2560  
9    
 10    
     
     
     

 

 .

 

สนใจดูเอกสาร E-Book ทั้งหมด

 

http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/bol-leb-e-book

 

 

-----------------------------------------

 

ที่มา www.logistics.go.th

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก