Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

E-Book-58PAC Concept and Case Studies: PACKAGING DESIGN AND DEVELOPMENT for Marketing and logistics แนวคิดและกรณีศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการตลาดและโลจิสติกส์

 

1. ชื่อหนังสือ  Concept and Case Studies: PACKAGING DESIGN AND DEVELOPMENT for Marketing and logistics แนวคิดและกรณีศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการตลาดและโลจิสติกส์

 

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

                       ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           

3. ข้อมูลหนังสือ

              หนังสือแนวคิดกรณีศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดและโลจิสติกส์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์ ดำเนินการโดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้า ทั้งในแง่ของการเลือกใช้วัสดุ เทคโนโลยีในการบรรจุสินค้าการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกที่ดึงดูดใจผู้บริโภคหรือแม้แต่เน้นความเข้าใจในการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อกำหนดในประเทศหรือตามระเบียบของประเทศคู่ค้า ช่วยสร้างมาตรฐานการบรรจุขนส่งและจัดจำหน่ายสินค้า การใช้ประโยชน์ด้านเนื้อที่ให้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการเสื่อมคุณภาพและการแตกหักเสียหายของสินค้า หนังสือฉบับนี้ได้รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการและผู้สนใจควรทำความเข้าใจในเบื้องต้น รวมทั้งยกตัวอย่างผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำ หรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีกรณีศึกษาที่หลากหลายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถหยิบยกแนวคิดต่าง ๆ ที่นำเสนอไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างจุดแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกต่อไป

4. สารบัญ

บทบาทของสำนักโลจิสติกส์กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บทบาทและหน้าที่ของภาชนะบรรจุ

หลักการออกแบบโครงสร้างสำหรับบรรจุภัณฑ์

หลักการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ในการทดสอบวัสดุบรรจุและบรรจุภัณฑ์

กรณีศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

• ขนมทองเอก

• กาละแมเสวย

• ขนมลูกชุบแช่แข็ง

• ข้าวตังหน้ากุ้ง

• ถั่วลิสงอบกรอบรสวาซาบิ

• ลำไยอบแห้ง

• อุด้งเส้นใหญ่อบแห้ง

• ขนมขบเคี้ยวปลาเส้น

• น้ำจิ้มไก่

• ซีอิ๊ว

• ชาใบหม่อนออร์แกนิค

• ข้าวพญาลืมแกง

• ผลิตภัณฑ์สปา

• สบู่

• ปลากระป๋อง

• ขนมปลากรอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

5. อื่น ๆ

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก