Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

E-Book-57MLI Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2557 

1. ชื่อหนังสือ Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2557 

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด 

3. ข้อมูลหนังสือ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้บุคลากรใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานในสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดการภายในสถานประกอบการ ด้วยการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและการผลิตภายในของตนเอง ภายใต้การดูแลและชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญ ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ มีการวัดผลตามแบบประเมินความก้าวหน้าของโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กร ทั้งนี้จากการ รวบรวมประสบการณ์และผลการดำเนินงานโครงการนี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินการที่ดีในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Best Practices) รวมทั้ง บทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Lessons Learned) และแบบจำลองสำหรับการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Success Factor Model) สู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง 

4. สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ซัพพลายเชนของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.2 กระบวนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.3 ปัญหาและอุปสรรคต่อความสำเร็จของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.4 การแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

- กรณีศึกษาที่ 1 การลดปริมาณสินค้าคงคลัง (งานระหว่างรอผลิต : WIP) ของเครื่องแช่เย็นรุ่นจินนี่

- กรณีศึกษาที่ 2 การจัดการคลังสินค้า โดยการปรับปรุงคลังสินค้าวัตถุดิบ (กล่องบรรจุภัณฑ์)

- กรณีศึกษาที่ 3 การจัดการคลังสินค้า โดยการปรับปรุงคลังสินค้าวัตถุดิบ

- กรณีศึกษาที่ 4 การลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าโดยคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งใน เส้นทางที่เหมาะสม

- กรณีศึกษาที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาด้วยการบริหาร กล่องบรรจุภัณฑ์

- กรณีศึกษาที่ 6 การจัดการระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อลดเวลาในกระบวนซ่อม หม้อแปลงไฟฟ้า

- กรณีศึกษาที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังการขาย

- กรณีศึกษาที่ 8 การจัดสมดุลการผลิตสำหรับการลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- กรณีศึกษาที่ 9 การควบคุมสต็อกวัตถุดิบในคลังสินค้าด้วยวิธีการพยากรณ์ความต้องการ และการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อ

- กรณีศึกษาที่ 10 การลดต้นทุนการถือครองวัตถุดิบคงคลัง ด้วยวิธีการพยากรณ์ความต้องการ และการกำหนดนโยบายวัตถุดิบคงคลังให้เหมาะสม

บทที 4 การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานในโซ่อุปทาน

4.1 การประเมินเชิงคุณภาพด้วย Logistics Scorecard

5. อื่น ๆ

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก