Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

E-Book-56LPI คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ (ILPI) ปี 2556 

1. ชื่อหนังสือ  คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ (ILPI) ปี 2556

2. ชื่อผู้จัดทำ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

3. ข้อมูลหนังสือ

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สำหรับที่ปรึกษา) คู่มือที่ปรึกษาโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ โครงการจะเน้นในการส่งเสริมการประเมินค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในงานด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index; ILPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรในงานภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถรู้แนวคิดและหลักวิธีการประเมินตัวเอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยนำเอาทั้ง 9 กิจกรรม ภายในองค์กร มาประเมินใน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และประเมินองค์กรได้ในระดับเมทริกซ์

4. สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

บทที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดหลัก

(1) ตัวชี้วัดหลักด้านการบริหารต้นทุน

(2) ตัวชี้วัดหลักด้านเวลา

(3) ตัวชี้วัดหลักด้านความน่าเชื่อถือ

2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดสนับสนุน

(1) ตัวชี้วัดสนับสนุนด้านการบริหารต้นทุน

(2) ตัวชี้วัดสนับสนุนด้านเวลา

(3) ตัวชี้วัดสนับสนุนด้านความน่าเชื่อถือ

บทที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชน

3.1  แบบประเมินประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชน

(1) สมรรถนะด้านความน่าไว้วางใจ

(2) สมรรถนะด้านการตอบสนอง

(3) สมรรถนะด้านความยืดหยุ่น

(4) สมรรถนะด้านต้นทุน

(5) สมรรถนะด้านทรัพย์สิน

5. อื่น ๆ

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

----------------------------------------------------  

ที่มา www.logistics.go.th / www.scllpi.org 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก