Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

E-Book-57WMS คู่มือดำเนินงานโครงการ WMS ของผู้ประกอบการ (ฉบับย่อ) ปี 2557

 

1. ชื่อหนังสือ คู่มือดำเนินงานโครงการ 57WMS ของผู้ประกอบการ (ฉบับย่อ) ปี 2557

2. ชื่อผู้จัดทำ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

3. ข้อมูลหนังสือ

เอกสาร คู่มือดำเนินงานโครงการ 57WMS ของผู้ประกอบการ (ฉบับย่อ) ปี 2557 ใช้ประกอบการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกในการดำเนินโครงการ 

4. สารบัญ

ครั้งที่ 1 ที่ปรึกษานำเสนอความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

ครั้งที่ 2 ที่ปรึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการคลังและการวางแผนกระจายสินค้า

ครั้งที่ 3 ที่ปรึกษาเสนอแนะวิธีการจัดทำกระบวนการธุรกิจด้านการบริหารคลังและการวางแผนกระจายสินค้า 

- ประชุมนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ของผู้ให้บริการซอฟแวร์

ครั้งที่ 4 ที่ปรึกษานำเสนอการจัดทำข้อกำหนดความต้องการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์สำหรับบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

ครั้งที่ 5 ที่ปรึกษาเสนอกแนะการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการนำเสนอโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

7. เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ

7.1 แบบฟอร์มที่ 1  แบบลงทะเบียน

7.2 แบบฟอร์มที่ 2  แบบรายงานผลการวินิจฉัยองค์กรเบื้องต้น

7.3 แบบฟอร์มที่ 4  แบบสำรวจการบริหารคลังสินค้าปัจจุบัน

7.4 แบบฟอร์มที่ 6  รายละเอียดการจัดทำโครงการ

7.5 แบบฟอร์มที่ 7  แบบเมินอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคลังสินค้า

7.6 แบบฟอร์มที่ 8  แบบตารางนัดหมายการให้คำปรึกษาและบันทึกอื่นๆ

7.7 แบบฟอร์มที่ 9  แบบประมวลภาพการให้คำปรึกษา

7.8 แบบฟอร์มที่ 14 รายการตรวจสอบซอฟต์แวร์ขนาดธุรกิจของอุตสาหกรรม

7.9 แบบฟอร์มที่ 15 รายการตรวจสอบซอฟต์แวร์ WMS สำหรับผู้ประกอบการ

7.10 แบบฟอร์มที่ 16 รายการตรวจสอบซอฟต์แวร์ DRP สำหรับผู้ประกอบการ

7.11 แบบฟอร์มที่ 17 แบบประเมินและตัวชี้วัดศักยภาพด้านการประยุกต์ใช้ DRP, WMS

7.12 แบบฟอร์มที่ 18 แบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑ์

7.13 แบบฟอร์มที่ 19 แบบประเมินซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการติดตั้ง DRP, WMS

7.14 แบบฟอร์มที่ 20 แบบสรุปแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

7.15 แบบฟอร์มที่ 21 แบบรายงานการสรุปผล

5. อื่น ๆ

 -------------------------------

 

สนใจดูเอกสารและหนังสือออนไลน์ของสำนักโลจิสติกส์เพิ่มเติม

ได้ที่ http://logistics.go.th/index.php/en/news-article/logistics-e-book

 

    

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก