Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

E-Book-58 สรุปรายชื่อหนังสือ E-Book สำนักโลจิสติกส์ ปี 2558

-----------------------------------------

สรุปรายชื่อหนังสือ E-Book สำนักโลจิสติกส์ ปี 2558 

รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ
E-Book-58MLI Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 2558
E-Book-58MLI Best Practices & Lessons Learned โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และยางพารา 2558
E-Book-58SCI คู่มือการใช้งาน e-Learning Supply Chain Logistics
E-Book-58LPI คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม(ILPI) และการประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเชน (SCPI) ปี 2558
E-Book-58LPI-Fac คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ILPI) ปี 2558 (สำหรับสถานประกอบการ)
E-Book-58LPI-Adv คู่มือการใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ILPI) ปี 2558 (สำหรับที่ปรึกษา)
E-Book-58PAC  แนวคิดและกรณีศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการตลาดและโลจิสติกส์
E-Book-58RFI BEST PRACTICES & LESSONS LEARNED RFID and Barcode แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศและบทเรียนจากประสบการณ์เทคโนโลยี RFID และ Barcode
E-Book-58ERP โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ ERP ปี 2558
E-Book-58TBH โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ TBH ปี 2558
E-Book-58WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS ปี 2558
E-Book-58ZAI โครงการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปี 2558
   
   
   

 .

สนใจดูเอกสาร E-Book ทั้งหมด

http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/bol-leb-e-book

-----------------------------------------

ที่มา www.logistics.go.th

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก