Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Display # 
Title Created Date Hits
51.Logistics and Supply Chain ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกาแฟ กรณีศึกษาบริษัทเนสกาแฟ 13 August 2008 6780
50. ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจติดตั้งก๊าซ NGV เพื่อลดต้นท่ามกลางวิฤตการณ์น้ำมัน 13 August 2008 1581
49. กระบวนการป้องกันและรับมือการเกิดอุบัติเหตุของ การขนส่งสินค้าอันตรายประเภท ก๊าซ Guide line to Protect and Hazard Remediation of Dangerous Goods Transportation (DGT): Case Study of Gas 08 August 2008 3375
48. กลไกในการคำนวณค่าระวางเรือ 05 August 2008 6804
47. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสามารถจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจริงหรือ ? Multimodal Transportation, Increasing Competitiveness? 26 July 2008 7866
46. กรอบการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน: กุญแจสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับการขนส่ง Infrastructure Management Framework (IMF): Key Success in Transportation Logistics System Management 25 July 2008 2630
45. กลยุทธ์การจัดซื้อแบบกรีน ตอนที่ 1 (Green Purchasing Strategy) 23 July 2008 3520
44. ความรู้พื้นฐานสำหรับการออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ Railway Engineering: Fundamental Aspect 22 July 2008 7108
40.การจัดการทางด้าน Demand และ Supply ของระบบธุรกิจสมัยใหม่ 21 July 2008 3197
41.หลักการ 7 ประการในการนำไปสู่คลังสินค้าระดับโลก (SEVEN PRINCIPLES OF WORLD-CLASS WAREHOUSING) 21 July 2008 3201
43. Logistics and Supply Chain ต้นน้ำในอุตสาหกรรมกาแฟ กรณีศึกษาบริษัทเนสกาแฟ 21 July 2008 11049
38.การพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยการพัฒนาการขนส่งสินค้าข้ามแดน Development of Trade in GMS by Increasing Cross Border Transportation 20 July 2008 3049
39.การออกแบบเครือข่ายของระบบโลจิสติกส์ สำหรับการบริหารการปฏิบัติงานระดับโลก (ตอนที่ 1) 20 July 2008 7929
37.ผลกระทบของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อโซ่อุปทาน 19 July 2008 1603
42. Logistics and Supply Chain ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาบริษัท Wester 17 July 2008 3178
35.การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโดยใช้การจัดการโซ่อุปทานที่รวดเร็ว 14 July 2008 1710
34.ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 09 July 2008 25646
31.การบริหารการขนส่งสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Transportation Management 07 July 2008 4292
32.ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า 07 July 2008 21381
33.วิธีการในการพยากรณ์สินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 07 July 2008 6508
30.โลจิสติกส์กับการบริหารงานโครงการ (ตอนที่ 2): การวางแผนโครงการ (Project Planning) 29 June 2008 4834
29.ฝ่าวิกฤตการณ์น้ำมันราคาแพงด้วยการบริหารงานขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการขนส่งเที่ยวกลับ Backhauling Fleet Management: Solution of Truck Service Provider Facing with Fuel Crisis 24 June 2008 1163
28.การจัดการโซ่อุปทานแบบกรีน (Green Supply Chain Management) 23 June 2008 13058
27.15 วิธีในการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง 18 June 2008 10105
26.Outsourcing และ Offshoring ยาวิเศษต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจริงหรือไม่ 03 June 2008 2585
24.East-West Economic Corridor และการเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์แห่งเอเชีย ของประเทศไทย 27 May 2008 1802
25.Supply Chain ต้นน้ำยางพาราในประเทศไทย 27 May 2008 4526
23.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบของต้นทุนการขนส่งต่อการค้าระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาการส่งออกสินค้าเซรามิกของประเทศสเปน 21 May 2008 2305
22.ดัชนีบอลติคในการขนส่งทางทะเล (Baltic Dry Index) 11 May 2008 2985
21.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการขับเคลื่อนระบบขนส่งไทย 28 April 2008 10031
20. โลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 22 April 2008 9478
19.เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโช่อุปทาน (New Tool for Managing Risk in Supply Chain) 17 April 2008 8192
18. การวัดประสิทธิภาพด้วยดัชนีโลจิสติกส์ 16 April 2008 3478
16.Logistics และ Supply Chain กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย 08 April 2008 5471
17.กระบวนการ By Products และ Logistics ทางด้านขนส่งอ้อยออกจากโรงงาน 08 April 2008 8115
14. การใช้กลยุทธ์ Re-Positioning & Re-Branding เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) 03 April 2008 3856
15. การเพิ่มผลกำไรด้วยการจัดการสินค้าที่ถูกส่งคืน 03 April 2008 1894
13. The global GS1 Traceability Standard ระบบมาตรฐานการสอบย้อนกลับสากล 29 March 2008 3131
12. การวางแผนการกระจายสินค้าโดยการพิจารณาจำนวนคลังย่อยที่เหมาะสม 27 March 2008 2399
11. การจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากประเทศจีนสามารถประหยัดต้นทุนได้จริงหรือไม่ 26 March 2008 1096
10. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างองค์กรและโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว (Enterprise and Supply Chain Agility: The Keys for Creating the Competitive Advantage) 17 March 2008 2950
06. Logistics และ Supply Chain ต้นน้ำของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย 23 February 2008 5711
07. ความหวังของตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ สี่แยกอินโดจีน 23 February 2008 6164
08. หลักการพื้นฐานของการบริหารงานวัสดุและวัสดุคงคลัง (Basic Concept for Material and Inventory Management) 23 February 2008 16053
09. ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 23 February 2008 7747
05. โลจิสติกส์กับการบริหารงานโครงการ…ตอนที่ 1 20 February 2008 1959
04. กลยุทธ์การจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน 17 February 2008 5004
03. วิสัยทัศน์ต่อธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย ในวงล้อของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 11 February 2008 1129
02. พัฒนาการของระบบโลจิสติกส์ 30 January 2008 1599
01. การพัฒนาระบบคลัสเตอร์ของเมืองกุจรันวาลา (Gujranwala) ประเทศปากีสถาน 29 January 2008 1940

Subcategories

 • 60LOF42บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เตรียมการลงทุนอย่างมีความรู้ เพื่อระบบสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร

  บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เตรียมการลงทุนอย่างมีความรู้ เพื่อระบบสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร

  คุณโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนในการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมทุกขนาดมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี และจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญรุดหน้าขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และความสามารถของระบบที่ “ฉลาด” มากขึ้นเรื่อยๆ สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้ในหลายด้าน และทำงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมากกว่า “ปัจจัยเสริม” ในการดำเนินธุรกิจ แต่เป็น “ปัจจัยหลัก” ที่เรียกได้ว่าธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกขนาดจะขาดไม่ได้เลยจริงๆ แต่ไม่ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสามารถมากมายสักเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดถึงอยู่เสมอก่อนการติดตั้ง และใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ “ความเหมาะสม” ของระบบกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เพราะคงไม่มีระบบใดที่จะเหมาะสมไปกับทุกองค์กร และการลงทุนกับระบบที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรอาจนำมาสู่การสูญเปล่าทางงบประมาณแทนที่จะนำมาสู่การเพิ่มผลผลิตและผลกำไร

       บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่มีความสนใจระบบบริหารการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือ ERP มาใช้ในการดำเนินกิจการ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นว่า แม้จะมีเงินลงทุนกับระบบ ERP แล้วก็ตาม แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจในองค์กรของตนเองอย่างถ่องแท้ ระบบ ERP ก็คงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ของ คุณโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการผู้จัดการ และทีมงานของบริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด ที่จะต้องศึกษาระบบการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงขององค์กรว่าระบบ ERP
  จะเข้ามาตอบโจทย์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างไร โดยคุณโกวิทย์กล่าวถึงความเป็นมาของบริษัทฯ ว่า “บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตยางรถจักรยาน ก่อนจะขยายมาผลิตยางรถจักรยานยนต์ ยางนอก และยางในรถบรรทุก ในเวลาต่อมา ปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าของตัวเองได้แก่ยางล้อตรา Champion
  หัวสิงห์ แมลงปอ และยังเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับบริษัทอื่นๆซึ่งสินค้า 60% ของบริษัทฯ ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และอีก 40% เป็นสินค้าส่งออก โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก ทั้งนี้ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตยางรถทุกชนิด คือ ยางธรรมชาติก้อน และยางธรรมชาติแผ่นจากประเทศไทย 100%”

       ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นว่า คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการทำความเข้าใจภาพรวมขององค์กรทั้งหมด และตัวระบบ ERP ซึ่งเป็นสองสิ่งที่จะต้องสอดประสานกันเพื่อให้ระบบ ERP สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัดจึงได้ทำงานร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาสำรวจ และวิเคราะห์การทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความจำเป็น และความต้องการในการใช้ระบบ ERP โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดีที่ได้ลงมาทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และพนักงานแผนกต่างๆ อย่างใกล้ชิด

       “เราเล็งเห็นว่าระบบ ERP มีประโยชน์ เพราะแต่เดิม การทำงานของบริษัทฯ จะมีระบบต่างๆ ที่แยกกันทำงาน ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย การสื่อสารระหว่างแผนกมีความล่าช้า และเข้าใจไม่ตรงกัน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมีน้อย และการรวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลานาน ถ้าหากมีระบบที่ทำให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อน ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ก็จะเป็นผลดีทั้งกับฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหาร ซึ่งระบบ ERP เป็นสิ่งที่เราเคยคิดจะประยุกต์ใช้กับบริษัทมานานแล้ว แต่ซอฟต์แวร์มีราคาแพง และจำเป็นต้องอบรมให้พนักงานของเรามีความรู้พื้นฐานในระบบการทำงานทั้งหมดของบริษัทเสียก่อน เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงาน และความต้องการต่างๆ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้เข้ามาวินิจฉัยการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างกว้างๆ ก่อน ด้วยความมุ่งมั้นตั้งใจทำให้บริษัทของเราผ่านเข้ารอบ 15 บริษัท จากทั้งหมด 21 บริษัท จึงได้เข้าร่วมโครงการโดยเริ่มแรกจะต้องทำWorkshop ว่ากระบวนงานปัจจุบันของเราเป็นอย่างไร (As Is Process) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมของเราเขียน Workflow การทำงานทั้งหมด ก่อนจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร และจะสามารถปรับปรุงกระบวนงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร (To Be Process) เมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าหากใช้ระบบ ERP ได้สำเร็จกระบวนงานจะใช้เวลาน้อยลง นำมาสู่ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดความต้องการ (TOR) เพื่อเสนอให้บริษัทซอฟต์แวร์นำไปพิจารณาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสมกับความต้องการของเรา ซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนของการสั่งซื้อ และติดตั้งระบบ ERP ในเร็วๆ นี้”

       จากการประเมินในเบื้องต้น พบว่าหาก บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด ติดตั้งระบบ ERP จะถึงจุดคืนทุนภายในระยะเวลา 14.5 เดือน สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ 3.66 ล้านบาทต่อปี ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้าย เนื่องจากหลังการติดตั้งระบบ ERP ผู้ประกอบการ และบริษัทซอฟต์แวร์ จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการกระบวนงานขององค์กรนั้นๆ จึงเป็นไปได้ว่า หากมีการติดตั้งระบบ ERP และมีการปรับแต่งให้เหมาะสมแล้ว ต้นทุนการดำเนินงานจะลดลงได้มากกว่าตัวเลขประมาณการนี้

       “ผมมีความพึงพอใจมากที่ได้ร่วมโครงการกับสำนักโลจิสติกส์ เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้ามาให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ทำให้เราเข้าใจภาพธุรกิจดีขึ้น เป็นระบบมากขึ้น สามารถสรุปความต้องการของตัวเองได้ พนักงานก็มีความรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง และระบบการทำงานของบริษัทฯ มากกว่าแต่ก่อน ขอขอบคุณทางสำนักโลจิสติกส์ ที่ได้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้น และในอนาคต หากมีโอกาสก็จะร่วมกับสำนักโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”

       “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากเดิมที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นระบบการทำงานที่มีรูปแบบ มีการรวบรวมข้อมูล สามารถพยากรณ์เหตุการณ์จากข้อมูลที่มี ช่วยให้สามารถปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งกับพนักงานและผู้บริหารในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ” คุณโกวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

       นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)” ดังนี้

       “ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือที่เรียกว่าระบบ (ERP) สามารถเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน ช่วยลดเวลา และขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร สำนักโลจิสติกส์ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาตั้งแต่ปี 2554–ปีปัจจุบัน ซึ่งในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา ผลสำเร็จของโครงการจากการปรับกระบวนงานในสถานประกอบการให้เป็นมาตรฐานรองรับระบบ ERP จำนวน 140 ราย สามารถลดต้นทุนได้เท่ากับ 1,519.16 ล้านบาท และสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการติดตั้งและใช้ระบบ ERP (Go Live) ได้สำเร็จ เป็นจำนวน 15 ราย

       โดยในปี 2560 นี้ ยังคงรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการต่อเป็นปีที่ 7 อีกเป็นจำนวน 15 ราย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เข้าไปให้คำปรึกษาในเชิงลึก ณ สถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว  และยังสามารถขยายผลสู่การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและซัพพลายเชนต่อไปได้ค่ะ”

 • 60LOF42UN/LOCODE รหัสสถานที่เพื่อการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งสินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

  UN/LOCODE รหัสสถานที่เพื่อการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งสินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

   ดร.จุฑารัตน์  อาชวรัตน์ถาวร

  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

  สำนักโลจิสติกส์

       สำนักโลจิสติกส์ ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTOTrade Facilitation Agreement)ซึ่งได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิกแล้ว 112 ประเทศ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน 164 ประเทศสมาชิก โดยมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประเทศคู่ค้าหลักของไทยหลายประเทศ ทั้งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ได้ยอมรับความตกลงฯ
  ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น สำนักโลจิสติกส์ จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการดำเนินการของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ และปลอดภัย

       หนึ่งในมาตรฐานที่ประเทศไทยควรเร่งดำเนินการ คือ UN/LOCODE: Code for Trade and Transport Locationsเป็นมาตรฐานของศูนย์สหประชาชาติเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) เพื่อแสดงรหัสสำหรับชื่อเรียกสถานที่ที่มีการรับส่งและขนย้ายสินค้า เช่น ท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง สถานีขนส่ง และตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการส่งมอบสินค้า สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการจากคู่ค้าทั่วโลก และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ของโลก

       ฐานข้อมูลUN/LOCODEมีองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

  Ch

  LOCODE

  Name

  NameWoDiacritics

  SubDiv

  Function

  Status

  Date

  IATA

  Coordinates

  Remarks

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Ch (Change Indicator) แสดงสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรหัสสถานที่เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลเดิม เป็นต้น

  2. LOCODE แสดงรหัสสถานที่ ประกอบด้วยตัวอักษรเลข (Alphanumeric) 5 ตัว ได้แก่

  • - รหัสประเทศที่เป็นตัวอักษร 2 ตัว ตามมาตรฐาน ISO 3166 alpha-2 Country Code(รหัสประเทศไทย คือ TH) 
  • - รหัสสถานที่ ที่เป็นตัวอักษรเลข 3 ตัว ได้แก่ A – Z และ 2 – 9

  3. Name แสดงชื่อของสถานที่ เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจมีเครื่องหมายแสดงการออกเสียง (Diacritic signs) ตามความเหมาะสม

  4. NameWoDiacritics แสดงชื่อของสถานที่เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีเครื่องหมายแสดงการออกเสียง

  5. SubDiv (Subdivision) แสดงรหัสสำหรับพื้นที่การปกครองของประเทศตามที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 3166-2/1998

  6. Function แสดงรหัสลักษณะการใช้งานของสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  Code

  Function

  1

  Specifies that the location is a Port

  2

  Specifies that the location is a Rail Terminal

  3

  Specifies that the location is a Road Terminal

  4

  Specifies that the location is an Airport

  5

  Specifies that the location is a Postal Exchange Office

  6

  Value reserved for Multimodal functions, ICDs etc.

  7

  Value reserved for Fixed Transport functions (e.g. oil platform)

  B

  Specifies that the location is Border crossing

  7. Status แสดงสถานะของการขอการขึ้นทะเบียนรหัสสถานที่

  8. Date แสดงวันที่ล่าสุดที่มีการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลสถานที่

  9. IATA แสดงรหัสท่าอากาศยาน ซึ่งกำหนดโดย International Air Transport Association(IATA)

  10. Coordinates แสดงพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographical coordinates) ของสถานที่นั้น โดยกำหนดรูปแบบมาตรฐานของการแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ดังนี้

  Ddmmlat dddmmlong เช่น 1345N 10031E

  – lat หมายถึง ละติจูด (Latitude) ให้ระบุเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว คือ “N” หรือ “S”

  – long หมายถึง ลองจิจูด (Longitude) ให้ระบุเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว คือ “W” หรือ “E”

  – ตัวเลขด้านขวาสุด 2 ตัวท้าย หมายถึง ลิปดา (Minutes) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 00 ถึง 59

  – ตัวเลข 2 หรือ 3 ตัวแรก หมายถึง องศา (Degrees) ของละติจูด ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 00 ถึง 90 และองศาของลองจิจูด ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 000 ถึง 180 ตามลำดับ

  11. Remarks แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม การแก้ไข หรืออาจใช้ระบุข้อสังเกตเกี่ยวกับรหัสสถานที่

            ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรหัสสถานที่ สามารถกรอกแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนผ่านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น National Focal Point และประสานไปยังองค์การสหประชาชาติเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียน UN/LOCODE ของประเทศไทย โดยผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน สามารถกำหนดรหัสสถานที่อีก 3 ตัวได้เอง พร้อมแจ้งชื่อสถานที่ที่ต้องการขอรหัสเป็นภาษาอังกฤษ ระบุฟังก์ชันการใช้งานซึ่งอาจมากกว่า 1 ฟังก์ชัน ระบุรหัสจังหวัด และระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนในแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน จากนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสสถานที่และดำเนินการขอขึ้นทะเบียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโครงการของสำนักโลจิสติกส์ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02 202 3618

   

 • 60LOF42การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาทดสอบระบบ

  การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาทดสอบระบบ

  เกียรติพงษ์อุดมธนะธีระ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักโลจิสติกส์

       ในวารสารLogistics Forum ฉบับที่ 40 และ 41 เราได้กล่าวถึงวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)ไปแล้ว 2 ขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่องค์กรควรให้ความสำคัญและต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ระยะต่อไปจะเริ่มเข้าสู่การทำโครงการจริงระยะที่ 3-5ซึ่งเป็นการทำงานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบการใช้งานซึ่งแต่ละระยะจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต่างกันหากรวมเป็นขั้นตอนเดียวกันมักทำให้ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้ดีพอจึงควรแบ่งขั้นตอนแยกย่อยออกจากกันได้แก่

       ขั้นตอนระยะที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนเริ่มเข้าศึกษาเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริงในเรื่องที่กำหนดรวบรวมข้อมูลและปัญหามาจัดกลุ่มวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จัดทำรายงานสภาพการทำงานในปัจจุบัน (As Is)ระบุปัญหาที่มีหาแนวทางและเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ไขนำมาใช้กำหนดความคาดหวังจากระบบที่ปรับปรุงใหม่ (To Be) เสนอผลศึกษาในรูปแผนผังระบบ (System Flowchart) และแสดงทิศทางการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram) กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานที่ต้องการและความต้องการสำหรับระบบพัฒนาให้เป็นระบบแนวคิด (Logical Design) เพื่อแก้ไขปัญหา ในส่วนนี้อาจยังไม่มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนักเน้นออกแบบโครงร่างบนกระดาษก่อนนำผลออกแบบส่งให้ผู้ออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป

       ขั้นตอนระยะที่ 4 การออกแบบ (Design) เป็นการนำผลจากการวิเคราะห์ระบบแนวคิด (Logical Design) ให้ผู้ออกแบบระบบ (System Design) ทำการออกแบบจะเริ่มมีการระบุถึงลักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิครายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายระบบที่เหมาะสมลักษณะของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิดและผลลัพธ์ที่ได้ สิ่งสำคัญอีกเรื่องในขั้นตอนนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมาให้ข้อมูลและบอกความต้องการที่จำเป็น หลายแห่งเมื่อเลือกหน่วยงานภายนอกมาทำมักทิ้งภาระให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบระบบเองทั้งหมด เพราะคิดว่าจะไปรอดูผลสุดท้ายค่อยมาแก้ไข ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูงมากและทำให้เวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบยาวนานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแก้ไข บางครั้งอาจผิดพลาดไปจนต้องเริ่มทำกันใหม่ หรือบางครั้งอาจไปเกิดปัญหาในช่วงทดสอบระบบ

       ขั้นตอนระยะที่ 5 การพัฒนาและทดสอบ (Development&Test) เมื่อได้ข้อมูลการออกแบบส่งมาให้กับผู้พัฒนาระบบ ก็จะเริ่มพัฒนาตามลักษณะงานที่ออกแบบและกำหนดการทำงาน การทำงานจะประกอบด้วย การเขียนโปรแกรม (Coding) การติดตั้งระบบจำลอง ทดลองการใช้งาน การทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) และการจำลองการทำงานให้ใกล้เคียงสภาพงานจริงที่สุด หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานในระบบที่ออกแบบจะต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริงในระยะนี้หากใช้ทีมงานรับจ้างจากภายนอกมาทำควรที่จะต้องมีการพัฒนาคนของเราเข้าร่วมในการทำงานทุกขั้นตอนและเมื่อได้ระบบที่ออกแบบและทดสอบการใช้งานดีพอแล้ว ก็จะนำไปสู่แผนการใช้งานจริงในขั้นต่อไป

       ขั้นตอน 3-5 มีความสำคัญควรจัดทำแผนงานให้มีรายละเอียดครอบคลุมมากที่สุด การคัดเลือกผู้รับผิดชอบดูแลควรต้องสัมพันธ์กับผู้ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ควรให้คิดออกแบบโดยให้ผู้บริหารคิดฝ่ายเดียว หรือให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในงานมาออกแบบให้ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลามากและยังเป็นส่วนที่จะกำหนดความสำเร็จในงาน

       ควรมีการสำรวจความพร้อมในการปรับปรุงขององค์กร (Readiness Check) เพื่อประเมินผลที่จะเกิดดังรูป

  - การขาดวิสัยทัศน์ (Vision) จะทำให้เกิดปัญหาความสับสน (Confusion) ในการวางแนวทางปรับปรุงที่ชัดเจน

  - การขาดแรงจูงใจ (Incentives) อาจทำให้งานมีความล่าช้า (Delays) เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจหรือผลตอบแทนที่ทำให้อยากทำให้งานเกิดความสำเร็จ

  - การขาดทรัพยากร (Resources) เช่น เงิน คน ความรู้ เครื่องมือฯลฯ อาจจะมีโอกาสไม่สำเร็จ (Frustration) ตามเป้าหมาย

  - การขาดทักษะ (Skills) ของบุคลากรในทีม อาจจะทำให้เกิดความกังวล (Anxiety) และมีข้อที่ต้องระวังจากการทำงานของคน

  - การขาดแผนปฏิบัติการ (Action Plans) จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย (False Starts) ควรต้องมีการจัดทำแผนงาน และแนวทางติดตามตรวจสอบที่ดี

  - หากมีความพร้อมทุกด้านใน 5 ข้อที่กล่าวมาถือว่าองค์กรมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถดำเนินการได้ทันทีและมีโอกาสในความสำเร็จสูง แต่หากยังขาดในข้อใดควรหาวิธีในการป้องกันแก้ไขให้พร้อม

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก