Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุรกิจ

นางสาวนันท์  บุญยฉัตร

วิศวกรโลหการชำนาญการ กองโลจิสติกส์

    

      จากสถานการณ์การระบาดของมัลแวร์คอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดใช้งานข้อมูลใดๆได้เลย เว้นแต่ยอมจ่ายเงินสกุลดิจิทัลเสมือนจริง “บิตคอยน์” (Bit coin) เพื่อให้ได้รับรหัสมาปลดล็อก จนปั่นป่วนไปทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยตื่นตัว ทั้งหน่วยราชการและเอกชน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางด้านไอที โดยเฉพาะปัจจุบันที่อุตสาหกรรมไทยมุ่งเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร จึงทำให้ผู้ประกอบการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง กระบวนการผลิต และการทำธุรกรรมต่างๆ ใน Supply Chain มากขึ้น เช่น การใช้ระบบ ERP ในกระบวนการทำงานขององค์กร และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางด้าน IT ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการลดความเสี่ยง คือ การนำระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 22301 และมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

     มาตรฐาน ISO 22301 (มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) เป็นมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจ โดยองค์กรจะมีการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำแผนฉุกเฉินทางธุรกิจกรณีที่เกิดภัยคุกคาม หรือแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  ซึ่ง BCP คือ ขั้นตอนการดำเนินการที่จะให้กิจการสามารถให้บริการหรือผลิต และส่งสินค้าให้ลูกค้าได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดภัยคุมคามที่ไม่สามารถคาดหมายได้ก่อนล่วงหน้าหรือไม่เคยเกิดขึ้นกับกิจการมาก่อน เช่น ภัยธรรมชาติ (เช่น แผ่นดินไหว
สึนามิ) การโจมตีของผู้ก่อนการร้าย หรือเกิดการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

     ส่วนมาตรฐาน ISO 27001 (มาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ) เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นระบบ พร้อมในการใช้งาน โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงทาง IT และมีการจัดทำแผนการกอบกู้ระบบ (Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งแผน DRP เป็นขั้นตอนการดำเนินการในการกู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่ระบบล่ม (System Down) ที่มาจากภัยคุมคาม โดยในรายละเอียดของแผนจะกล่าวถึงแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Procedure) กระบวนการสำรองข้อมูล (Extended Backup Operation) และการกู้คืนอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ (Restoring Computing Facilities)

     จะเห็นได้ว่าแผน DRP เป็นส่วนหนึ่งของแผน BCP โดยแผน DRP จะเน้นด้าน IT เป็นหลัก ในขณะที่แผนBCP จะกล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรทั้งหมดจากความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนี้องค์กรจึงควรจัดทำแผน BCP และ DRP ร่วมกันเสมอเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยุคดิจิตอล ถ้าเกิดการหยุดชะงักก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆ และส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ ซึ่งการจัดทำแผนอาจแตกต่างกันในแต่ละประเภทและขนาดของกิจการ แต่ในบางธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญในการนำข้อมูลในฐานข้อมูลกลับมาทำการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการใช้งานในธุรกิจได้  ดังนั้น ต้องเน้นการประสานและเชื่อมโยงกันของแผน BCP กับแผน DRP เพื่อกอบกู้ระบบงานหลักของธุรกิจให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตามปกติ

     ตัวอย่างกลยุทธ์ในการจัดทำแผน DRP คือ การจัดเตรียม DR-Site หรือ Disaster Recovery Site เป็น แนวทางในการกู้คืนระบบที่มีความสำคัญ ซึ่งเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ อันเป็นเหตุให้ระบบ Data Center หลักหยุดให้บริการ จึงจำเป็นต้องใช้ Site สำรองในการทำงานแทนโดยมีทางเลือกในการดำเนินการสำหรับ DR-Site ดังนี้

  • - Hot Sites คือ การสร้างระบบสำรองที่เหมือนกับระบบหลัก โดยจะพร้อมทำงานแทนระบบหลักได้ทันที
  • - Warm Sites คือ คล้ายกับ Hot site แต่มีการใช้งานเพียงบางแอปพลิเคชั่นเท่านั้น หรือเป็นระบบสำรองที่สามารถทำงานได้เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลที่ได้จากการทำสำรองข้อมูล
  • - Cold Sites คือ พื้นที่สำรองที่มีเพียงบริการพื้นฐานที่พร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินการ โดยมีทรัพยากรที่จำกัด

     ดังนั้น เมื่อองค์กรได้เลือกกลยุทธ์แล้ว ก็มากำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้เลือกเพื่อรองรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Comments   

 
0 #9 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจPatrick 2018-09-22 16:08
WOW just wһat I was ⅼooking for. Came һere by searching for อุตสาหกรรมพื้นฐาน

Feel free to visit my webⅼog :: Custom Patch Maker: http://www.cosmeticdentalgoldcoast.com.au/cosmetic-dentist-gold-coast/little-girl-smiling-in-the-dentist-chair/
Quote
 
 
0 #8 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจLuella 2018-09-22 11:48
Ꮋello everybody, here eveery person is shariong these kinds of experience, so it's good to read tһіs website, and
I used to go to see this weƅ site all the time.

Feеl free to surf to my website: Custom
Police Patches: http://rgpprosthetics.com/pressrelease-donated/
Quote
 
 
0 #7 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจSanto 2018-09-21 22:18
I'ᴠe ƅeen exploring for a little fⲟr aany high-quality articles or blog pⲟsts on this sort of arrea .
Exploring in Yahoo I ultimately stumbled ᥙpon this ԝebѕitе.

Reading this information So і'm happy to show that I һave an incrеdibly good uncanny feeling I discovered just what I neеded.
I so much undoubtedly will make certain too ddo noot putt out of yoսr mіnd
this site and give it a look oon a constant basis.

Loook at my pagе :: Velcro Name Tags: http://prediksimimpi.com/kode-syair-togel-singapore-kamis/
Quote
 
 
0 #6 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจChi 2018-09-20 21:58
I’m not tһat much of a online reader to be honest
but y᧐ur sites really nicе, keep it ᥙp! I'll gо
aһead and booкmark your weЬaite to come back in the future.
Many thanks

My homepage Embroiɗеred Name Patches: http://www.mytrinityumc.org/they-are-mad-that-these-low-status-people-are-getting-more/
Quote
 
 
0 #5 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจAleisha 2018-05-28 11:16
Thank you for any other informative blog. The place
else may just I am getting that type of information written in such a perfect method?
I've a mission that I'm simply now running on, and I have been on the glance
out for such information.

my web page; shelbyalumni blog: http://ngshort.esy.es/blog_239760
Quote
 
 
0 #4 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจKoby 2018-05-22 23:47
Greetings! Very helpful advice within this article!
It is the little changes that make the greatest changes.

Thanks for sharing!

Also visit my homepage :: krzanews blog: http://kupiauto.zr.ru//bitrix/rk.php?goto=http://www.krzanews.org/8-best-ways-to-get-rid-of-prevent-ticks-on-dogs/
Quote
 
 
0 #3 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจSuzanna 2018-04-05 18:41
What's up colleagues, pleasant article and pleasant urging
commented at this place, I am really enjoying by these.

My blog polit74.ru: https://polit74.ru/bitrix/redirect.php?event1=port&event2=&event3=&goto=https://is.gd/r1dBM1
Quote
 
 
0 #2 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจCarmine 2018-04-05 13:52
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website offered us with valuable information to work on. You
have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.my web site; part time logistics courses
in singapore: http://bit.ly/2HKutfN
Quote
 
 
0 #1 60LOF43 ความมั่นคงปลอดภ ัยของระบบสารสนเ ทศใน Supply Chain ต่อทางรอดทางธุร กิจUlrich 2018-03-07 13:50
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how concerning unpredicted
emotions.

Stop by my web page - http://forum.goldenclone.com: http://forum.goldenclone.com/ru/link.php?url=http://cutt.us/IBukW
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก