60LOF42 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้วยบริบท 4.0”
Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้วยบริบท 4.0”

โดย นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ในการสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017

            สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดการสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้วยบริบท 4.0” โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

            ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ของรัฐบาลไทยสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0”  หรือ Thailand 4.0 นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ SME 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 และมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 4.0 เพื่อตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในราคาที่แข่งขันได้  เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมเลือกซื้อสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของชีวิต ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน และเป็นไปในรูปแบบของ Solutions มากกว่าอย่างอื่น

            กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ถอดรหัสประเทศไทย 4.0 มาเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” ด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และการแปรรูปอาหาร สู่การเพิ่มเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร ขนส่งและการบิน เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ และดิจิทัล เนื่องจากอุตสาหกรรมเดิมอาจจะมีศักยภาพอ่อนแรงลง และมีประสิทธิภาพไม่มากเหมือนกับในอดีต ประกอบกับการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถพัฒนาความสามารถตนเองในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมองหากลไกการเติบโตใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของประเทศ และขีดความสามารถที่เรามีอยู่ ให้เป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาสมอง และนวัตกรรมให้มากขึ้น

            ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการทำงานของระบบอุตสาหกรรม ซึ่งหมายรวมถึงโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ต้องทำงานด้วยระบบ Cyber Physical Systems อันจะเชื่อมโยงระบบการผลิตทั้งซัพพลายเชน ในการผลิตสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และพัฒนาไปสู่ระบบการทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุด แต่ก็ยอมรับว่าหนทางยังอีกยาวไกล แม้แต่ในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างเยอรมันนีเองก็ตาม ซึ่งเทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุนการทำงานแบบ Cyber Physical Systems ก็มีอยู่มากมาย เช่น Big Data Analysis ระบบ Cloud ระบบการทำงานโดยอัตโนมัติ Internet of Things และอื่นๆ

           ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้ซื้อแค่ตัวสินค้า แต่ซื้อ Solutions  ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้และมีความซื่อสัตย์ต่อตัวสินค้าต่ำมาก เพราะผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น อุตสาหกรรมจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ ซึ่งการทำให้สินค้าและบริการมีความฉลาด (smart) มากขึ้น จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน และนำข้อมูลมาใช้ในการผลิต ร่วมกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในทุกกระบวนการ ซึ่งหัวใจสำคัญหนึ่งในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 ก็คือ การแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่บน Big Data ระหว่างภาคส่วนต่างๆ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็สามารถเป็นไปได้ เช่น การนำระบบ ERP มาใช้ทำให้แต่ละแผนกในบริษัทเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร รู้สถานการณ์และจำนวนของทรัพยากรขององค์กรว่ามีกระบวนการอย่างไร เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

            “ความท้าทายของการก้าวสู่ยุค 4.0 มีหลายประการ เช่น กฎระเบียบที่อาจจะยังไม่เอื้อกับ Sharing Economy แต่แน่นอนว่าในการพัฒนาไปสู่อะไรบางอย่างก็ย่อมจะมีทั้งคนที่พร้อม และไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง คำถามคือ เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยัง และจะดูแลคนที่ยังไม่พร้อมอย่างไรเพื่อที่จะให้เดินไปในอนาคตร่วมกันได้ แต่ผมเชื่อว่าด้วยกลไก “ประชารัฐ” ที่รัฐบาลทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความเป็น 4.0 ได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก