Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

เพิ่มความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการด้วยระบบ ERP

     การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานของบริษัท หลายคนยังไม่เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วระบบโลจิสติกส์เป็นเรื่องของกระบวนการทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกันในการเคลื่อนไหลของสินค้า บริการ และข้อมูลระหว่างกัน โดยจะต้องบูรณาการข้อมูลข่าวสารเข้าด้วยกัน เพื่อลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงานของทุกส่วนงาน ซึ่งระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จะสามารถช่วยเชื่อมโยงระบบงานขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบบัญชี การเงิน งานทรัพยากรบุคคล การผลิต รวมถึงการกระจายสินค้า โดยช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สูงสุดคือ กำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

     บริษัท สยามโตชู จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องขัดผิวโลหะรายแรกของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันสินค้าและบริการของสยามโตชูเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 คุณฟูศักดิ์ ตรงกิจไพศาล กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงความเป็นมาของสยามโตชูว่า “บริษัท สยามโตชู จำกัด ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นผู้ผลิตเครื่องขัดผิวโลหะภายใต้แบรนด์ “Tochu” เราผลิตเครื่องขัดผิวโลหะหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยมีฐานลูกค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ ถังน้ำมันและแก๊ส อู่ต่อเรือ และโรงงานแปรรูปเหล็ก ปัจจุบันโรงงานของเรามีพื้นที่การผลิตถึง 6,600 ตร.ม. เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตเครื่องขัดผิวโลหะที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความคงทน จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มทวีปยุโรป นอกจากจำหน่ายเครื่องขัดผิวโลหะแล้ว เรายังจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ ผงขัด และให้บริการตรวจเช็คเครื่องจักรโดยช่างผู้ชำนาญอีกด้วย”

     แต่เดิม สยามโตชู ดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel ในลักษณะต่างคนต่างทำ อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานในกระบวนการค่อนข้างมาก (Manual System) และใช้ซอฟท์แวร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ยังค่อนข้างไม่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารเริ่มประสบปัญหา คือ ไม่ทราบข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าที่ถูกต้องรวดเร็วเพียงพอในการตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์ทางการค้า ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องมองหาหนทางใหม่ๆ ในการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้สูงขึ้น จึงได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

     คุณฟูศักดิ์ ตรงกิจไพศาล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “บริษัทของเราได้ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมด้านต่างๆ ภายใต้โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่บ่อยครั้ง จนได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล” ของสำนักโลจิสติกส์ อย่างจริงจังในปี 2558 โดยทางสำนักโลจิสติกส์ ได้ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ท่าน เข้ามาดูระบบการทำงานของบริษัท เพื่อวางแผนร่วมกันว่าระบบ ERP ที่เหมาะสมกับสยามโตชูควรจะตอบสนองความต้องการของเราในด้านใดบ้าง และบริษัทต้องทำการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะกำหนด TOR ที่เป็นข้อกำหนดและความต้องการด้านต่างๆ ของเรา เพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นำเสนอตัวซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด”

     “ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆ เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP เลย ทางผู้บริหารและพนักงานของสยามโตชูจึงใช้เวลาช่วงปีแรกของการเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้การทำงานของระบบ และมาพิจารณากระบวนการไหลของงาน (Flow Process Chart) บริษัทเราว่ามีกิจกรรมใดที่ทำงานซ้ำซ้อนกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ชี้แนะให้เห็นแนวทางการปรับปรุงระบบการทำงานของเราและวิธีการเตรียมตัวในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ จากแต่เดิมเราใช้เอกสารในระบบการทำงานค่อนข้างเยอะ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดโดยมนุษย์ (Human Error) ได้มาก อีกทั้งการนำข้อมูลที่มีอยู่มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์งานสนับสนุนการตัดสินใจทางการค้ายังทำได้ช้าและขาดความน่าเชื่อถือด้านผลประมวลวิเคราะห์ ซึ่งระบบสารสนเทศยุคใหม่ที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเราที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น”

    หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบ ERP ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือ ความเอาใจใส่ของพนักงานในการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และการจัดระบบการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนในรูปแบบเดิมให้ดีก่อนที่จะนำระบบ ERP มาติดตั้งทดแทนระบบสารสนเทศเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานของสยามโตชูก็ให้ความสำคัญ ร่วมมือกันในการเรียนรู้และพัฒนาระบบการทำงานเป็นอย่างดี พนักงานของบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีในระยะที่ผ่านมา ขณะนี้ถือว่าบริษัทอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการติดตั้งระบบ ERP ของบริษัท สยามโตชู จำกัด

     “สยามโตชูคาดหวังว่าระบบ ERP จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่งานขาย การบริการลูกค้า การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดการคลังสินค้า การจัดการด้านคุณภาพ การจัดซื้อ การติดตั้ง-ส่งมอบสินค้า การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน และระบบงานทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกภาคส่วนของบริษัทให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและตามเวลาจริง (Real Time) ผู้บริหารจึงสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดเวลา ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงานต่างๆ และช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังต่างๆ ของเราให้เหมาะสม ซึ่งน่าจะช่วยให้บริษัทของเราสามารถประหยัดต้นทุนได้นับล้านบาทต่อปี”

     “ในฐานะผู้ประกอบการ SMEs ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วในการตัดสินใจ เพราะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม ต่างก็มีการแข่งขันที่สูง ดังนั้น ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือระบบ ERP จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในการวางแผนและจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น และในอนาคตบริษัทสยามโตชูยังต้องการประสานความร่วมมือกับสำนักโลจิสติกส์ ด้านข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ไทยให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป” คุณฟูศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

     นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล” ประจำปี 2559 ดังนี้

     “สำนักโลจิสติกส์ ได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวม 6 ปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวสามารถช่วยสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 140 ราย โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ ในการจัดทำ Business Flow เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน สรรหาซอฟแวร์ และผู้ให้บริการ ที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนถ่านทอดทักษะการบริหารโครงการ และติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ลดต้นทุนการดำเนินงานของสถานประกอบการรวมเป็นเงินถึง 1,519.16 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนการติดตั้งระบบ ERP ในสถานประกอบการจนสามารถใช้ระบบ (Go Live) ได้เป็นผลสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย”

     “ความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบ ERP เกิดจากความสามารถในการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งระบบ ERP มีส่วนช่วยให้การวางแผนและการจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล สำนักโลจิสติกส์จึงเดินหน้าดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบ ERP ในปี 2560 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลค่ะ”

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก