Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Smart Logistics เพื่อการก้าวเข้าสู่โลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ Industry 4.0

     กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ชื่องาน “Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016”  เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

     ในโอกาสนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อเปิดการสัมมนา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยท่านได้เปิดเผยว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม กำลังเดินหน้าทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 (Industry 4.0) ภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม โดยอาศัยความแข็งแกร่งพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม นำมาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของประเทศไทย

     โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำลังเร่งผลักดันให้เกิดการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยการเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปในสินค้าหลายๆ ประเภท เช่น สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า สิ่งทอ หรือ อาหาร ที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น สามารถใช้สอยได้อย่างมีอรรถประโยชน์มากขึ้น และมีความแตกต่าง (Differentiae) เฉพาะเจาะจงและเฉพาะบุคคลมากขึ้น ทั้งนี้ โดยการผสมผสานทั้งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีลงไปในตัวสินค้า หรือที่เรียกว่า Hybrid Technology ดังจะเห็นได้ว่า แม้มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มสิ่งทอจะลดลง แต่มูลค่าสินค้าต่อหน่วยสูงขึ้น รวมทั้ง สินค้ากลุ่มเสื้อผ้ากีฬาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตก็มียอดการส่งออกมากขึ้น

     กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 20 ปี โดยขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำแนวคิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ 2561”

     ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นย้ำว่า “การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันหรือการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบการต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตได้อย่างแน่นอน แต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะจาก Disruptive Technology  ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องทำตัวให้เหมือนน้ำที่มีความยืดหยุ่น (Liquidity & Flexibility) สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและอยู่ได้ในภาชนะทุกรูปทรง”

     ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในอนาคตว่า “ผมเชื่อว่าในอนาคตผู้บริโภคจะมีความต้องการสูงขึ้น แต่มีความจงรักภักดีกับแบรนด์สินค้าลดลง เนื่องจากในอดีตแบรนด์สินค้าสามารถสร้างอำนาจผูกขาด (Monopoly Territory) ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ เพราะผู้บริโภคมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่ำ แต่ปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าต่างๆ ได้ง่าย โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว และมีราคาถูก ความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าที่ผูกขาดในใจผู้บริโภคจึงลดลง สิ่งที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตก็คือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการที่ง่ายที่สุดวิธีการหนึ่งคือ ต้องตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคให้ได้ เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันต้องการมีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่ชัดเจน

     ความสามารถในการส่งข้อมูลข่าวสารได้ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากโลจิสติกส์ไม่ได้เป็นแค่การขนส่งสินค้า แต่ยังรวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะฉะนั้น ระบบโลจิสติกส์ในอนาคตจะต้องเป็นระบบ Smart Logistics System เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตที่เป็น Smart People ซึ่งมีความต้องการบริโภค Smart Product ซึ่งผมเชื่อมั่นว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความชำนาญในด้านนี้ เพราะมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ และทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง”

     “โดยสรุปธุรกิจที่ดีจะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ดี มีการประมวลผลและสรุปข้อมูลให้สมบูรณ์ สามารถดึงข้อมูลมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารซัพพลายเชนที่ครอบคลุมทั้งระบบ และการไหลของข้อมูลข่าวสารจะเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในอนาคต” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวทิ้งท้าย

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก