Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

แม่กลอง โลจิสติกส์ ประยุกต์ใช้ระบบ IT พัฒนาการบริการ ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ

 

     ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบ IT  มีความสำคัญอย่างยิ่งในกิจการทุกประเภท และทุกขนาดเพราะช่วยในการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ผู้ประกอบการจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น อีกทั้งจะช่วยลดต้นทุนการทำงาน ลดความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics ServicesProvider : LPS) ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้ในทุกขั้นตอนเนื่องจากการจัดการไม่ได้มีเพียงการขนส่งสินค้า แต่ยังมีเรื่องของเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล การตรวจรับ จัดเก็บ และเบิกจ่ายสินค้าอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ในวงการผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

     บริษัท แม่กลอง โลจิสติกส์ จำกัด ก็เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ได้นำระบบ IT มาใช้ในการทำงานและได้พัฒนาระบบให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของบริษัท โดยคุณศดิศ ศรีจันทร์ กรรมการบริหาร บริษัท แม่กลอง โลจิสติกส์จำกัด เล่าถึงความเป็นมาของบริษัทว่า “แม่กลองโลจิสติกส์ เริ่มดำเนินกิจการในปี 2552 สืบเนื่องจากรัฐบาลในยุคนั้นมีแผนส่งเสริมด้านการขนส่งทางเรือและมีการก่อสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าที่ชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามเราเลยตัดสินใจดำเนินกิจการเรือขนส่งสินค้าโดยซื้อเรือลำแรกเมื่อปี 2553 ในช่วงแรกของการดำเนินกิจการ เราพบปัญหามากมายเนื่องจากยังไม่มีความชำนาญด้านธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางเรือ การใช้ท่าเรือแหลมฉบังก็มีปัญหาเนื่องจากเรือของเราเข้าเทียบท่าไม่ได้เพราะท่าเทียบเรือไม่ว่าง ต้องรอให้เรือสินค้าต่างประเทศออกจากท่าเทียบไปก่อน ทำให้ส่งสินค้าได้ล่าช้า เราก็ต้องซื้อเรือเพิ่ม ท่าเรือแม่กลองก็มีอุปกรณ์ไม่พอและไม่เป็นที่รู้จักของสายการเดินเรือใหญ่ เราจึงย้ายไปใช้ท่าเรือไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล (TPT) พระประแดง ณ ปัจจุบันเรามีเรือ จำนวน 3 ลำ แต่ละลำบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ 96 ตู้ เดินเรือในเส้นทาง แหลมฉบัง-กรุงเทพ- สุราษฎร์ธานี โดยเป็นการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อท่าเรือภายในประเทศทั้งหมด”

      “ในการดำเนินธุรกิจช่วงแรกเรายังไม่มีรถขนส่งของตัวเอง จึงต้องไปเช่ารถบรรทุกทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องซื้อรถบรรทุกมาเพื่อการขนส่งต่อเนื่องทางบก ณ ปัจจุบัน เรามีรถเทรลเลอร์อยู่ 35 คัน และมีบริการลานพักตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า เครน และเครื่องมือหนัก ตลอดจนมีสำนักงานทั้งที่ จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเรียกได้ว่าเราเป็นผู้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร”

     เมื่อแนวโน้มธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวตามให้ทัน โดยเฉพาะธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ประกอบกับมีการสร้างมาตรฐานการขนส่งที่สูงขึ้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แม่กลองโลจิสติกส์จึงเลือกนำระบบบริหารการขนส่ง (Transportation Management System:TMS)เพื่อการจัดเก็บข้อมูลด้านการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า โดยส่งพนักงานเข้าอบรมกับสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ก่อนจะประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ TMS ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงของบริษัท

     “เนื่องจากเราเห็นว่าแนวโน้มการขนส่งสินค้าทางเรือเติบโตได้ไม่มากยังติดปัญหาการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งของรัฐบาล เราจึงเน้นมาให้ความสำคัญกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกมากขึ้น จึงส่งพนักงานมาร่วมการสัมมนาเรื่อง TMS เมื่อปี 2557 ซึ่งในการสัมมนาเราก็ได้รับความรู้เรื่องระบบ Backhauling ด้วย ทีมงานฝ่าย IT ของบริษัทได้นำซอฟท์แวร์ TMS มาพัฒนาต่อจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงที่สุด แต่ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทได้มาก เพราะสามารถเข้าไปดูข้อมูลด้านการขนส่งย้อนหลังเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการบริหารเที่ยวรถ ตลอดจนงานด้านบัญชี ผู้บริหารเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้โดยไม่ต้องเรียกขอข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ให้ซับซ้อน ขณะที่ระบบ Backhauling ก็ช่วยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริการให้มากขึ้น มีการประสานงานการทำงานระหว่างผู้ประกอบการในการวิ่งรถร่วมกัน ลดการวิ่งรถเปล่า เรียกว่าเป็นการทำงานแบบ รถเรา+รถเพื่อน ก็ว่าได้ ซึ่งสิ่งที่เราได้ลงมือทำและได้พัฒนาต่อ ถือว่าเราได้เดินมาถูกทางแล้ว ในปี 2559 นี้ เราคิดว่าจะเป็นผู้นำด้านระบบ Backhauling โดยจะนำระบบให้เข้าไปหาผู้ประกอบการรายอื่นให้มากขึ้น มีการดูแลระบบให้สามารถติดตามสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการขนส่งให้ใช้ระบบนี้เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น”

     ผู้ประกอบการที่วิ่งรถบรรทุกขนส่งสินค้าทุกวันย่อมมีข้อมูลที่มีคุณค่าอยู่กับตัวเองจำนวนมาก หากได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินกิจการในอนาคต เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทางแม่กลองโลจิสติกส์ ก็ต้องการประสานความร่วมมือกับสำนักโลจิสติกส์ในการนำข้อมูลจากผู้ประกอบการมาทำให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานและเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

    “สิ่งที่เราต้องการประสานการทำงานกับสำนักโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคตก็คือการพัฒนาระบบ TMS และ Backhauling ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ทางเราก็มีข้อจำกัดด้านบุคลากร ผู้ประกอบการอาจจะทำฝ่ายเดียวไม่ไหว จึงต้องการประสานความร่วมมือกับสำนักโลจิสติกส์ในด้านนี้เป็นพิเศษ และหากสำนักโลจิสติกส์สามารถเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาใช้ระบบ Backhauling ได้มากขึ้น ก็จะช่วยให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันในวงกว้างยิ่งขึ้น”

     “หากผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ TMS และ Backhauling กับสำนักโลจิสติกส์จริงๆ แล้ว จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากและยังสามารถนำมาใช้ตรวจสอบการทำงาน ช่วยอุดรูรั่วในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี” คุณศดิศ กล่าวทิ้งท้าย

     นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า” ประจำปี 2559 ดังนี้  

     “ในปีนี้ สำนักโลจิสติกส์ ยังคงดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการอีก จำนวน 15 ราย ให้นำระบบสารสนเทศมาช่วยในงานบริหารจัดการขนส่ง โดยใช้ระบบ Transport Management System (TMS) และ Backhauling Management System (BMS) ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดเครือข่ายการใช้ระบบ Backhauling ให้มากขึ้นอย่างน้อย 3 กลุ่ม

     นอกจากนี้ ยังได้นำโปรแกรมระบบ Odoo ซึ่งเป็นโปรแกรม ERP แบบ Open source มาทำการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของระบบ TMS, BMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ GPS ทำให้ระบบมีมาตรฐาน ใช้งานง่าย และสามารถนำไปพัฒนาในงานเฉพาะด้านของแต่ละผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการขนส่งต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น” 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก