Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ทีทีเอช เทรดดิ้ง นวัตกรรมโลจิสติกส์สีเขียว พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

                การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทุกคนสัมผัสได้ในขณะนี้ ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยจะมองตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้พลังงาน ตลอดจนการขนส่งที่ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงน่าจะกล่าวได้ว่า กระแสรักษ์ธรรมชาติ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในปัจจุบันแล้วอย่างเต็มตัว

                อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีทีเอช เทรดดิ้ง จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ตระหนักถึงการพัฒนา
สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่การเป็น Green Supply Chain โดยการเข้าร่วม “โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก”

คุณอิศวเรศ ตโมนุท รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีเอช เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของบริษัทว่า “บริษัทของเราก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ที่ตั้งเดิมของบริษัทอยู่แถวเจริญผล หลังสนามศุภชลาศัย เริ่มต้นกิจการด้วยการทำเสื้อผ้าส่งขายให้กับร้านค้าละแวกหลังสนามกีฬาฯ ต่อมาเราก็ซื้อเครื่องทอผ้าของตัวเอง เพราะคุณภาพของผ้าดิบที่เราสั่งซื้อไม่น่าพอใจเท่าที่ควร เราเลยขยายกิจการมาทำทั้งการทอผ้าดิบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเน้นไปที่เสื้อกีฬา ในปี พ.ศ. 2531 เราได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่ ถ.ราษฎร์บูรณะ และได้ย้ายกิจการทั้งหมดมาอยู่ที่โรงงานปัจจุบันอย่างเต็มตัวเมื่อปี 2550 ปัจจุบัน สินค้าของเรามีทั้งผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ”

                จากความสนใจส่วนตัว ประกอบกับการตระหนักถึงกระแสการบริโภคสีเขียวที่เป็นกระแสในระดับโลก ทำให้
คุณอิศวเรศ นำบริษัท ทีทีเอช เทรดดิ้ง จำกัด เข้าร่วมโครงการกับสำนักโลจิสติกส์ โดยทำงานร่วมกันทีมที่ปรึกษาในการวิเคราะห์การทำงานของบริษัท ทำให้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทแล้ว ยังนำไปสู่การขอตราสัญลักษณ์เพื่อยืนยันการเป็นผู้ประกอบการที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

                “ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว และมองว่าต่อไปในอนาคตตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเจริญเติบโต จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักโลจิสติกส์เมื่อปี 2558 โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้ามาวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผู้ชาย ตามขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ทำให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณเท่าใด นอกจากนี้ ทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้เข้ามาดูกระบวนการทำงานของโรงงาน และแนะนำให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผ้ามาใช้เส้นใยผสมระหว่างผ้าฝ้ายกับพลาสติกที่มาจากวัสดุรีไซเคิล และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เพื่อจะขอจดทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมทั้งหาโอกาสแนะนำสินค้าตัวใหม่ของเราให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำได้รู้จัก และประเมินความเป็นไปได้ในการออกแบรนด์เพื่อจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เป็นการพัฒนาจากผู้ผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM สู่การมี
แบรนด์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นของตัวเอง”

                “เรายังได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง จากเดิมในการผลิตผ้าสำเร็จรูปเพื่อรอการขาย เราต้องสต๊อกผ้า 6-7 ชนิด จำนวน 20 กว่าสี ทำให้มีสินค้าคงคลังในจำนวนมาก ทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้แนะนำทฤษฎี การวิเคราะห์ งABC ในการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งประเภทสินค้าตามความถี่ของการเบิกจ่าย เราเลยปรับระบบการจัดเก็บและส่งสินค้าโดยพิจารณาว่าสินค้าตัวไหนที่ขายอยู่เป็นประจำ เช่น ผ้าขาว และพยายามเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลังจากเดิมจัดเก็บ 10-14 วัน ก็ลดลงมาเหลือ 2-3 วัน และประสานงานกับโรงงานย้อมผ้าและลูกค้า ในการปรับรอบการส่งสินค้า ทำให้ไม่ต้องพักของไว้ที่โกดังนานๆ”

                หลังจากได้ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักโลจิสติกส์ ทำให้ ทีทีเอช เทรดดิ้ง ได้มองเห็นภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนทั้งหมดของบริษัท นำมาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ในส่วนผู้ประกอบการเองก็มีความพึงพอใจที่โครงการเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนมุมมองการคิดและการทำงานเพียงเล็กน้อยแต่สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้จริง

                “ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอจำเป็นต้องใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันกระบวนการผลิตก็มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวให้กระบวนการผลิตสินค้ามีคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน เราต้องหาความแตกต่างให้กับสินค้า เพราะในเรื่องราคาเราอาจจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนแรงงานต่ำกว่าไม่ได้ และการแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไทยเองก็ดุเดือดอยู่แล้ว สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้เราสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ได้ และการพัฒนาสินค้าให้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของเราในอีกทางหนึ่ง” คุณอิศวเรศกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา 59LOF03 Logistics Forum ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก