Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Internet of Things (IoT)

ในฉบับที่แล้วเราได้เล่าถึงโลกของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยกล่าวถึงทิศทางการเติบโต และการนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ประโยชน์โดยการทำเหมืองข้อมูล ฉบับนี้จะขอเล่าถึงอีกคำที่เราเริ่มจะได้ยินกันบ่อย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิด Big Data นั่นก็คือเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) หมายถึง การที่สิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถรับส่งข้อมูล ติดตามตรวจสอบ ติดต่อสั่งการ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น คาดการณ์ว่า IoT จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 14 พันล้านอุปกรณ์ในปี 2565 ซึ่งนับว่าเพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เท่าเทียบกับในปี 2550

ในอดีตความสามารถของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีผ่านระบบเว็บไซต์ (www) แต่ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตไม่ได้ถูกจำกัดการใช้งานเพียงเว็บไซต์เท่านั้น ยังมีการพัฒนาช่องทางติดต่อโปรโตคอลอื่นๆ ให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น

โดยในช่วงปี 2540 เริ่มเกิดมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบที่มี Sensor ในตัวขึ้น อุปกรณ์ที่มีสามารถสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาออกมาเป็นจำนวนมาก เริ่มมีการใช้คำเรียกอุปกรณ์เหล่านี้โดยมีคำว่า Smart มาใช้เรียกร่วมด้วย เช่น Smart Device, Smart Grid, Smart Home และ Smart Network เป็นต้น เบื้องต้นอุปกรณ์เหล่านี้ถูกพัฒนาแค่ให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ จนต่อมาได้เกิดแนวคิดที่จะทำให้อุปกรณ์ที่มีในโลกนั้นควรที่จะสามารถสื่อสารกันได้เองด้วย จึงเริ่มมีการพัฒนาตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกันจำนวนมาก และเป็นที่มาของคำว่า Things ที่แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มดังกล่าว การสื่อสารของ IoT นี่เอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปริมาณข้อมูลที่จะถูกส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจำนวนมากและกลายเป็น Big Data

เทคโนโลยีที่ทำให้ IoT เกิดขึ้นในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดังนี้

- เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถรับรู้และให้ข้อมูล เช่น Sensors เพื่อส่งค่าไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทำงานหรือสั่งงานอื่นๆต่อไป

-เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถสื่อสารร่วมกัน เช่น ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการสื่อสาร
แบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำ

-ระบบเครือข่ายที่เริ่มสามารถส่งข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ส่งได้ทีละมากๆ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่น 3G, 4G หรือ 5G

- เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลข้อมูล เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) หรือโปรแกรมการทำ Data mining

- เทคโนโลยีที่ช่วยในการระบุตัวตนของอุปกรณ์ปัจจุบันเราใช้ IP Address version 6 (IPv6) ที่สามารถรองรับระบบตัวเลขจำนวนมากใช้ในการกำหนดเลขไอพีของอุปกรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญอีกเรื่องของ IoT เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวต้องมีหมายเลขระบุ เพื่อให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ถูกต้องเหมือนเป็นรหัสของตนเอง หรือเป็นบ้านเลขที่สำหรับติดต่อ

ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้า โลกของเราจะกลายเป็น IoT ที่มากยิ่งขึ้น ทุกอย่างจะต้องสามารถออนไลน์กันได้หมด และเครื่องมือต่างๆ จะสื่อสารกันเองมากขึ้น ดังนั้นเราอาจจะได้เห็น ไมโครเวฟที่สื่อสารข้อมูลกับตู้เย็นและสั่งให้ร้านค้านำอาหารที่จะใช้มาเติม เครื่องซักผ้าสั่งน้ำไหลและปรับอุณหภูมิพร้อมแจ้งไปที่โทรศัพท์มือถือหรือทีวีที่เราดูเพื่อรายงานผลการซักผ้าว่าถึงขั้นตอนไหนหรือซักเสร็จแล้ว หรือนาฬิกาข้อมือรายงานสภาพบุคคลและอาจจะแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอให้ส่งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับในกรณีเจ็บป่วยฉับพลัน เหล่านี้คืออนาคตของ IoT ที่สิ่งของต่างๆ กำลังจะสื่อสารกันได้

อย่างไรก็ตาม IoT ก็มีความเสี่ยงในความปลอดภัยในระบบ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อเข้าสู่ยุค IoT และเตรียมการหามาตรการและเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย

อนาคตผู้บริโภคจะเริ่มปรับพฤติกรรมเข้าสู่รูปแบบการสื่อสารเชิงตอบโต้ (Inter Active) ผ่านเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหาร (CEO)ในอนาคต จึงต้องพัฒนาบทบาทของตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการเป็นผู้บริหารสารสนเทศ (CIO)ที่มุ่งเน้นการบริหารข้อมูล (Information) และการบริหารนวัตกรรม (Innovation) ให้เกิดขึ้นตลอด ในส่วนขององค์กรไม่เพียงจะต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีแล้ว ยังจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับข้อมูลที่จะมีจำนวนมากขึ้นจากการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งมาจาก IoTในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : 59LOF02 Logistics Forum ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 มีนาคม - เมษายน 2559

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก