Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Internet of Things (IoT)

ในฉบับที่แล้วเราได้เล่าถึงโลกของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยกล่าวถึงทิศทางการเติบโต และการนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ประโยชน์โดยการทำเหมืองข้อมูล ฉบับนี้จะขอเล่าถึงอีกคำที่เราเริ่มจะได้ยินกันบ่อย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิด Big Data นั่นก็คือเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) หมายถึง การที่สิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถรับส่งข้อมูล ติดตามตรวจสอบ ติดต่อสั่งการ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น คาดการณ์ว่า IoT จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 14 พันล้านอุปกรณ์ในปี 2565 ซึ่งนับว่าเพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เท่าเทียบกับในปี 2550

ในอดีตความสามารถของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีผ่านระบบเว็บไซต์ (www) แต่ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตไม่ได้ถูกจำกัดการใช้งานเพียงเว็บไซต์เท่านั้น ยังมีการพัฒนาช่องทางติดต่อโปรโตคอลอื่นๆ ให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น

โดยในช่วงปี 2540 เริ่มเกิดมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบที่มี Sensor ในตัวขึ้น อุปกรณ์ที่มีสามารถสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาออกมาเป็นจำนวนมาก เริ่มมีการใช้คำเรียกอุปกรณ์เหล่านี้โดยมีคำว่า Smart มาใช้เรียกร่วมด้วย เช่น Smart Device, Smart Grid, Smart Home และ Smart Network เป็นต้น เบื้องต้นอุปกรณ์เหล่านี้ถูกพัฒนาแค่ให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ จนต่อมาได้เกิดแนวคิดที่จะทำให้อุปกรณ์ที่มีในโลกนั้นควรที่จะสามารถสื่อสารกันได้เองด้วย จึงเริ่มมีการพัฒนาตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกันจำนวนมาก และเป็นที่มาของคำว่า Things ที่แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มดังกล่าว การสื่อสารของ IoT นี่เอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปริมาณข้อมูลที่จะถูกส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจำนวนมากและกลายเป็น Big Data

เทคโนโลยีที่ทำให้ IoT เกิดขึ้นในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดังนี้

- เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถรับรู้และให้ข้อมูล เช่น Sensors เพื่อส่งค่าไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทำงานหรือสั่งงานอื่นๆต่อไป

-เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถสื่อสารร่วมกัน เช่น ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการสื่อสาร
แบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำ

-ระบบเครือข่ายที่เริ่มสามารถส่งข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ส่งได้ทีละมากๆ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่น 3G, 4G หรือ 5G

- เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลข้อมูล เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) หรือโปรแกรมการทำ Data mining

- เทคโนโลยีที่ช่วยในการระบุตัวตนของอุปกรณ์ปัจจุบันเราใช้ IP Address version 6 (IPv6) ที่สามารถรองรับระบบตัวเลขจำนวนมากใช้ในการกำหนดเลขไอพีของอุปกรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญอีกเรื่องของ IoT เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวต้องมีหมายเลขระบุ เพื่อให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ถูกต้องเหมือนเป็นรหัสของตนเอง หรือเป็นบ้านเลขที่สำหรับติดต่อ

ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้า โลกของเราจะกลายเป็น IoT ที่มากยิ่งขึ้น ทุกอย่างจะต้องสามารถออนไลน์กันได้หมด และเครื่องมือต่างๆ จะสื่อสารกันเองมากขึ้น ดังนั้นเราอาจจะได้เห็น ไมโครเวฟที่สื่อสารข้อมูลกับตู้เย็นและสั่งให้ร้านค้านำอาหารที่จะใช้มาเติม เครื่องซักผ้าสั่งน้ำไหลและปรับอุณหภูมิพร้อมแจ้งไปที่โทรศัพท์มือถือหรือทีวีที่เราดูเพื่อรายงานผลการซักผ้าว่าถึงขั้นตอนไหนหรือซักเสร็จแล้ว หรือนาฬิกาข้อมือรายงานสภาพบุคคลและอาจจะแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอให้ส่งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับในกรณีเจ็บป่วยฉับพลัน เหล่านี้คืออนาคตของ IoT ที่สิ่งของต่างๆ กำลังจะสื่อสารกันได้

อย่างไรก็ตาม IoT ก็มีความเสี่ยงในความปลอดภัยในระบบ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อเข้าสู่ยุค IoT และเตรียมการหามาตรการและเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย

อนาคตผู้บริโภคจะเริ่มปรับพฤติกรรมเข้าสู่รูปแบบการสื่อสารเชิงตอบโต้ (Inter Active) ผ่านเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหาร (CEO)ในอนาคต จึงต้องพัฒนาบทบาทของตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการเป็นผู้บริหารสารสนเทศ (CIO)ที่มุ่งเน้นการบริหารข้อมูล (Information) และการบริหารนวัตกรรม (Innovation) ให้เกิดขึ้นตลอด ในส่วนขององค์กรไม่เพียงจะต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีแล้ว ยังจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับข้อมูลที่จะมีจำนวนมากขึ้นจากการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งมาจาก IoTในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : 59LOF02 Logistics Forum ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 มีนาคม - เมษายน 2559

Comments   

 
0 #1 59LOF33 Internet of Things (IoT)Leanne 2017-11-20 01:03
I have noticed you don't monetize your site, don't waste your traffic, you
can earn extra bucks every month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra $$$, search for:
Boorfe's tips best adsense alternative

Stop by my website FirstAimee: https://11Rose.blogspot.co.uk
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก