Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

59erp สัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)

ในการจัดการและบูรณการข้อมูล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ณ ห้องประชุม Conference Room ชั้น อาคาร 3TGGS อาหารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 - 17.00

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 – 10.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา 

                          กล่าวเปิดโดย: นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

                          กล่าวรายงานโดย: นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์

10.00 – 10.15 น. พัก–รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.00 น. บทบาทและนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ระบบ ERP สำหรับ SMEs

                           โดย: นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

11.00 – 12.00 น. บทบาทและความสำคัญของระบบ ERP กับธุรกิจ

                           1.1 ประวัติความเป็นมาของระบบ ERP: วัตถุประสงค์ พัฒนาการของระบบ ERP

                           1.2 การนำระบบ ERP มาใช้ เพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

                           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล มงคลิก ผู้จัดการโครงการ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น. 2. ประโยชน์ของ ERP

                           2.1 ข้อดีของการใช้ระบบ ERP ในองค์กร

                           2.2 การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยใช้ระบบ ERP

                           โดย อาจารย์ชัยณรงค์ เสรีรัฐ และคณะผู้เชี่ยวชาญระบบ ERP และที่ปรึกษาการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร

14.15 – 14.30 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.15 น. 3. เสวนากรณีศึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการปีที่ผ่านมา

                           โดย ผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ERP

15.15 – 16.00 น. 4. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้ ในองค์กร

                           โดย ชัยณรงค์ เสรีรัฐ และคณะ ผู้เชี่ยวชาญระบบ ERP และที่ปรึกษาการนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม

16.00 – 17.00 น. - การรับสมัครและคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ ERP

                           - ประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระบบ ERP และนัดหมายวันที่เข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก