Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 


การประชุมกลุ่มย่อย (Focus  Goup) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ


โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

และโลจิสติกส์  
ปี 2559


การเข้าร่วมประชุมโดยทีมที่ปรึกษาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการ สำนักโลจิสติกส์ กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยเป็นการประชุมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และโลจิสติกส์

โดยทีมปรึกษา ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยขั้นตอนแรก

ทางทีมที่ปรึกษาจะทำ Sportวิทยุ เพื่อเป็นการโฆษณาผ่านคลื่นวิทยุ ในการเปิดรับสมัคร ซึ่งทำให้มีผู้ที่สนใจ

โครงการเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ ซึ่งมีจำนวนผู้สมัคร

ทั้งสิ้น 69 ราย และจากการพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ได้มีการสัมภาษณ์จำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 32 ราย

เรียงตามยอดจำหน่ายรวม และสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จากทีมที่ปรึกษา จำนวน 17 ราย

(ตัวจริง 15 ราย) (สำรอง 2 ราย)

ซึ่งในที่ประชุม ทีมที่ปรึกษาได้นำสินค้าตัวอย่างจากสถานประกอบการที่ได้เข้าสัมภาษณ์ มาให้ทางคณะกรรมการ

ทางสำนักโลจิสติกส์ได้เห็นสินค้าจริง และบอกรายละเอียดข้อมูลของสินค้าให้กับคณะกรรมการในที่ประชุม

ได้รับทราบ

นอกจากนี้ทีมที่ปรึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด  และโลจิสติกส์  ปี 2559

วันที่ 4-5 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุม 2204 ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก