Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

สยามคราฟท์อุตสาหกรรม

ประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

          แม้ว่าโลกยุคปัจจุบันจะเป็นโลกยุคไอทีเต็มตัว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านวัตกรรมที่มีอายุมากกว่าสองพันปีอย่าง “กระดาษ” ก็ยังคงมีความจำเป็นต่อชีวิตของเราอย่างขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษเพื่อการจดบันทึก การผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่การใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง กระดาษยังคงทำหน้าที่ของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าที่จะเสื่อมความนิยม ยิ่งมีเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ก็ยิ่งทำให้ประโยชน์ใช้สอยของกระดาษก้าวล้ำมากขึ้น มีความทนทานในการใช้งานมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้นเช่นกัน

          บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ในธุรกิจ SCG Packaging เป็นผู้ผลิตกระดาษอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 และครบรอบ 50 ปีในปีนี้ บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย มีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตกระดาษรายแรกของไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย Forest Stewardship Council (FSC) เป็นเครื่องหมายการันตีการเป็นผู้ผลิตกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจต่อชุมชนรอบข้าง สอดคล้องกับปรัชญาดำเนินธุรกิจของ SCG

คุณเจษฎา เกสร์ประทุม

Manager - Logistics Management

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

          คุณเจษฎา เกสร์ประทุม Manager – Logistics Management บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทฯ ว่า “ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ กระดาษคราฟท์ สำหรับใช้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ถุงอุตสาหกรรม แกนกระดาษ และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มสองคือ กระดาษกล่องขาวเคลือบหลังเทา (Duplex Board) นำไปใช้ผลิตกล่องบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคที่เน้นการพิมพ์สวยงาม และกลุ่มสามคือ กระดาษ PlasterboardLiner ที่ใช้เป็นกระดาษปะผิวของแผ่นยิปซั่ม

          ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ (The Prime Minister Industry Award ) และได้รับรางวัลในปี 2556 ซึ่งจากการเข้าร่วมประกวดทำให้ทราบว่าสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS และต่อมา ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตถุงกระดาษสำเร็จรูป (Industrial Bag Business : IBB) ที่โรงงานวังศาลา จ.กาญจนบุรี และมีการจัดทำคลังสินค้าในแบบ Rack Storage บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าโครงการของสำนักโลจิสติกส์สามารถนำมาพัฒนาระบบการทำงานในส่วนนี้ได้ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

          คุณเจษฎา กล่าวถึงสิ่งที่สยามคราฟท์อุตสาหกรรมได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทฯ โดยทีมที่ปรึกษาจากสำนักโลจิสติกส์ได้เข้ามาให้คำแนะนำในการออกแบบและวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนถึง 6 ครั้ง ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตการทำงานและความต้องการของผู้ใช้งาน การคัดเลือก Supplier ที่ให้บริการซอฟท์แวร์ การประเมินเพื่อเลือก Supplier ให้ตรงตามความต้องการใช้งานระบบ การควบคุมความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ทำให้เราได้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ตรงตามความต้องการ สามารถแสดงข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ทีมที่ปรึกษายังได้แนะนำการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (ILPI) เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถวัดประสิทธิภาพในองค์กรได้

          “นอกจากการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์แล้ว ทีมที่ปรึกษาโครงการยังได้ให้คำแนะนำเรื่องการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอาคารคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น พื้นคลังสินค้าต้องมีความเรียบจะช่วยให้การขนถ่ายสินค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น สิ่งที่เราได้รับจากการเข้าร่วมโครงการจึงมากกว่าซอฟต์แวร์ แต่ยังรวมไปถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ และการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในวงการโลจิสติกส์กับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”

          คุณเจษฎา กล่าวทิ้งท้ายถึงความสำคัญของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในหน่วยงานว่า “การนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน จะช่วยให้การดำเนินงานสะดวก รวดเร็ว และรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของบริษัทให้สูงยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจและมีศักยภาพให้เข้าร่วมโครงการกับสำนักโลจิสติกส์ เพราะนอกจากจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทั้งกับทีมที่ปรึกษา และบริษัทในสายงานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้เห็นข้อเปรียบเทียบที่สามารถนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อธุรกิจและระบบอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม”

จาก : 59LOF06 Logistics Forum ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

Comments   

 
0 #1 59LOF32 สยามคราฟท์อุตสา หกรรม ประยุกต์ใช้ระบบ บริหารจัดการคลั งสินค้า WMS เพื่อการพัฒนาระ บบโลจิสติกส์Karina 2018-03-21 17:57
I have checked your page and i've found some duplicate content, that's why
you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique
content, search for: boorfe's tips unlimited content

Visit my web-site AnyaChief: https://MarlaWee.blogspot.com
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก