Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กระบวนการในการวางแผนดำเนินงาน
ในการจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการต่างๆ จะมีกระบวนการในการวางแผน ดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดข้อตกลงต่างๆ ที่เป็นขอบเขตในการวางแผนแต่ละครั้ง
2. พิจารณาข้อจำกัด หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน โดยระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
3. พัฒนาทางเลือกในการดำเนินการ หรือแสวงหาทางเลือกอื่นๆ
4. ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด และพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อกำหนดแผนงานรองรับในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แต่แรก
5. นำแผนงานที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
- มีลักษณะชี้เฉพาะมากกว่ามีลักษณะกว้างๆ หรือกล่าวทั่วๆ ไป
- มีการจำแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้ และไม่รู้ให้ชัดเจน
- มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- มีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถปรับพัฒนาได้
- ต้องได้รับการยอมรับจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 
รูปภาพของ โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล
ที่มา : https://www.facebook.com/logistics2014

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก