Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เตรียมการลงทุนอย่างมีความรู้ เพื่อระบบสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร

คุณโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด

     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนในการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมทุกขนาดมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี และจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญรุดหน้าขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และความสามารถของระบบที่ “ฉลาด” มากขึ้นเรื่อยๆ สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้ในหลายด้าน และทำงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมากกว่า “ปัจจัยเสริม” ในการดำเนินธุรกิจ แต่เป็น “ปัจจัยหลัก” ที่เรียกได้ว่าธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกขนาดจะขาดไม่ได้เลยจริงๆ แต่ไม่ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสามารถมากมายสักเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดถึงอยู่เสมอก่อนการติดตั้ง และใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ “ความเหมาะสม” ของระบบกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เพราะคงไม่มีระบบใดที่จะเหมาะสมไปกับทุกองค์กร และการลงทุนกับระบบที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรอาจนำมาสู่การสูญเปล่าทางงบประมาณแทนที่จะนำมาสู่การเพิ่มผลผลิตและผลกำไร

     บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่มีความสนใจระบบบริหารการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือ ERP มาใช้ในการดำเนินกิจการ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นว่า แม้จะมีเงินลงทุนกับระบบ ERP แล้วก็ตาม แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจในองค์กรของตนเองอย่างถ่องแท้ ระบบ ERP ก็คงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ของ คุณโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการผู้จัดการ และทีมงานของบริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด ที่จะต้องศึกษาระบบการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงขององค์กรว่าระบบ ERP
จะเข้ามาตอบโจทย์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างไร โดยคุณโกวิทย์กล่าวถึงความเป็นมาของบริษัทฯ ว่า “บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตยางรถจักรยาน ก่อนจะขยายมาผลิตยางรถจักรยานยนต์ ยางนอก และยางในรถบรรทุก ในเวลาต่อมา ปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าของตัวเองได้แก่ยางล้อตรา Champion
หัวสิงห์ แมลงปอ และยังเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับบริษัทอื่นๆซึ่งสินค้า 60% ของบริษัทฯ ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และอีก 40% เป็นสินค้าส่งออก โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก ทั้งนี้ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตยางรถทุกชนิด คือ ยางธรรมชาติก้อน และยางธรรมชาติแผ่นจากประเทศไทย 100%”

     ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นว่า คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการทำความเข้าใจภาพรวมขององค์กรทั้งหมด และตัวระบบ ERP ซึ่งเป็นสองสิ่งที่จะต้องสอดประสานกันเพื่อให้ระบบ ERP สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัดจึงได้ทำงานร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาสำรวจ และวิเคราะห์การทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความจำเป็น และความต้องการในการใช้ระบบ ERP โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดีที่ได้ลงมาทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และพนักงานแผนกต่างๆ อย่างใกล้ชิด

     “เราเล็งเห็นว่าระบบ ERP มีประโยชน์ เพราะแต่เดิม การทำงานของบริษัทฯ จะมีระบบต่างๆ ที่แยกกันทำงาน ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย การสื่อสารระหว่างแผนกมีความล่าช้า และเข้าใจไม่ตรงกัน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมีน้อย และการรวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลานาน ถ้าหากมีระบบที่ทำให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อน ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ก็จะเป็นผลดีทั้งกับฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหาร ซึ่งระบบ ERP เป็นสิ่งที่เราเคยคิดจะประยุกต์ใช้กับบริษัทมานานแล้ว แต่ซอฟต์แวร์มีราคาแพง และจำเป็นต้องอบรมให้พนักงานของเรามีความรู้พื้นฐานในระบบการทำงานทั้งหมดของบริษัทเสียก่อน เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงาน และความต้องการต่างๆ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้เข้ามาวินิจฉัยการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างกว้างๆ ก่อน ด้วยความมุ่งมั้นตั้งใจทำให้บริษัทของเราผ่านเข้ารอบ 15 บริษัท จากทั้งหมด 21 บริษัท จึงได้เข้าร่วมโครงการโดยเริ่มแรกจะต้องทำWorkshop ว่ากระบวนงานปัจจุบันของเราเป็นอย่างไร (As Is Process) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมของเราเขียน Workflow การทำงานทั้งหมด ก่อนจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร และจะสามารถปรับปรุงกระบวนงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร (To Be Process) เมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าหากใช้ระบบ ERP ได้สำเร็จกระบวนงานจะใช้เวลาน้อยลง นำมาสู่ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดความต้องการ (TOR) เพื่อเสนอให้บริษัทซอฟต์แวร์นำไปพิจารณาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสมกับความต้องการของเรา ซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนของการสั่งซื้อ และติดตั้งระบบ ERP ในเร็วๆ นี้”

     จากการประเมินในเบื้องต้น พบว่าหาก บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด ติดตั้งระบบ ERP จะถึงจุดคืนทุนภายในระยะเวลา 14.5 เดือน สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ 3.66 ล้านบาทต่อปี ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้าย เนื่องจากหลังการติดตั้งระบบ ERP ผู้ประกอบการ และบริษัทซอฟต์แวร์ จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการกระบวนงานขององค์กรนั้นๆ จึงเป็นไปได้ว่า หากมีการติดตั้งระบบ ERP และมีการปรับแต่งให้เหมาะสมแล้ว ต้นทุนการดำเนินงานจะลดลงได้มากกว่าตัวเลขประมาณการนี้

     “ผมมีความพึงพอใจมากที่ได้ร่วมโครงการกับสำนักโลจิสติกส์ เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้ามาให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ทำให้เราเข้าใจภาพธุรกิจดีขึ้น เป็นระบบมากขึ้น สามารถสรุปความต้องการของตัวเองได้ พนักงานก็มีความรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง และระบบการทำงานของบริษัทฯ มากกว่าแต่ก่อน ขอขอบคุณทางสำนักโลจิสติกส์ ที่ได้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้น และในอนาคต หากมีโอกาสก็จะร่วมกับสำนักโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”

     “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากเดิมที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นระบบการทำงานที่มีรูปแบบ มีการรวบรวมข้อมูล สามารถพยากรณ์เหตุการณ์จากข้อมูลที่มี ช่วยให้สามารถปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งกับพนักงานและผู้บริหารในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ” คุณโกวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

     นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)” ดังนี้

     “ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือที่เรียกว่าระบบ (ERP) สามารถเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน ช่วยลดเวลา และขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร สำนักโลจิสติกส์ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาตั้งแต่ปี 2554–ปีปัจจุบัน ซึ่งในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา ผลสำเร็จของโครงการจากการปรับกระบวนงานในสถานประกอบการให้เป็นมาตรฐานรองรับระบบ ERP จำนวน 140 ราย สามารถลดต้นทุนได้เท่ากับ 1,519.16 ล้านบาท และสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการติดตั้งและใช้ระบบ ERP (Go Live) ได้สำเร็จ เป็นจำนวน 15 ราย

     โดยในปี 2560 นี้ ยังคงรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการต่อเป็นปีที่ 7 อีกเป็นจำนวน 15 ราย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เข้าไปให้คำปรึกษาในเชิงลึก ณ สถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว  และยังสามารถขยายผลสู่การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและซัพพลายเชนต่อไปได้ค่ะ”

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก