Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC)

Display # 
Title Created Date Hits
59LPI ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) ปี 2559 24 December 2015 1290
การพัฒนาเว็บไซต์ www.scllpi.org ให้บริการข้อมูลโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ 03 August 2015 834
กสล. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ 58 LPI ที่ ห้องประชุมกรมฯ 02 July 2015 867
สัมมนา ILPI เรื่อง วัดได้ บริหารได้ กำไรอย่างยั่งยืน 18 June 2015 1629
สำนักโลจิสติกส์ร่วมกิจกรรมงาน Kickoff กับบริษัท เบทาโกร และกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาข้อมูล ILPI 15 June 2015 1833
58LPI อบรมระบบประเมินตัวชี้วัดโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม www.ilscic.org 03 April 2015 1417
สัมมนาเปิด คก 58lpi การใช้ข้อมูลเป็น เห็นกำไร ด้วย ILPI 02 April 2015 1194
57LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 January 2015 1394
57LPI-T1005 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 31 December 2014 1253
57LPI-T100501 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 30 December 2014 1158
57LPI-T100503 เอกสารเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรมการผลิต แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 30 December 2014 1262
57LPI-T100502 รายงานผลการดำเนินงาน รายสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี 2557 30 December 2014 1139
57LPI-T1004 (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ 01 December 2014 1205
57LPI-T1003 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 15 September 2014 1203
งานสัมมนาเปิด "โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์" 09 July 2014 1703
57LPI-T1002 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 30 June 2014 1235
57LPI-T1001 งวดที่ 1 Inception Report 15 May 2014 1371
57LPI-T1000B เอกสารการเซ็นต์สัญญา 30 April 2014 1153
57LPI รายชื่อที่ปรึกษาปี 2557 04 April 2014 1195
56LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 March 2014 1990
รายงานผลการสัมมนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี ..รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30-17.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 28 February 2014 2477
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี...รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว" 27 February 2014 3404
56LPI สรุปรายงานประจำเดือนโครงการ 01 December 2013 1091
56LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ 30 November 2013 1043
56LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2013 1142
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน สิงหาคม 2556 30 August 2013 1161
56LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 30 August 2013 1078
56LPI การสัมมนาเชิงปฏิับัติการ "ระบบการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ On Line" 02 August 2013 1048
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 31 July 2013 1014
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน มิถุนายน 2556 30 June 2013 986
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2013 843
56LPI MOU-2013-LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) 11 June 2013 1305
56LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2013 1029
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 100 ราย 30 May 2013 1154
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 10 ราย 30 May 2013 1095
56LPI การประชุมนำเสนอแผนดำเนินงาน (Action Plan) ของโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (LSIC) ปี 2556 ครั้งที่ 1 01 May 2013 2144
56LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2013 1118
56LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2013 1172
56LPI เอกสารการเซ็นต์สัญญา 01 April 2013 1068
56LPI กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา Web Application ระบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (http://lpi.dpim.go.th) สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในกลุ่ม (Best in Class) 01 September 2012 1102
55LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ (3) 30 November 2011 907
55LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2011 751
55LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด---------------------------------------- 01 September 2011 1617
55LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (3) 30 August 2011 977
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2011 792
55LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2011 836
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 821
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 871
55LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2011 967
55LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2011 1084

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก