Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC)

Display # 
Title Created Date Hits
59LPI ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) ปี 2559 24 December 2015 1641
การพัฒนาเว็บไซต์ www.scllpi.org ให้บริการข้อมูลโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ 03 August 2015 1123
กสล. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ 58 LPI ที่ ห้องประชุมกรมฯ 02 July 2015 1198
สัมมนา ILPI เรื่อง วัดได้ บริหารได้ กำไรอย่างยั่งยืน 18 June 2015 2069
สำนักโลจิสติกส์ร่วมกิจกรรมงาน Kickoff กับบริษัท เบทาโกร และกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาข้อมูล ILPI 15 June 2015 2333
58LPI อบรมระบบประเมินตัวชี้วัดโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม www.ilscic.org 03 April 2015 1825
สัมมนาเปิด คก 58lpi การใช้ข้อมูลเป็น เห็นกำไร ด้วย ILPI 02 April 2015 1574
57LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 January 2015 1782
57LPI-T1005 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 31 December 2014 1674
57LPI-T100501 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 30 December 2014 1539
57LPI-T100503 เอกสารเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรมการผลิต แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 30 December 2014 1621
57LPI-T100502 รายงานผลการดำเนินงาน รายสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี 2557 30 December 2014 1500
57LPI-T1004 (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ 01 December 2014 1645
57LPI-T1003 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 15 September 2014 1604
งานสัมมนาเปิด "โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์" 09 July 2014 2085
57LPI-T1002 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 30 June 2014 1612
57LPI-T1001 งวดที่ 1 Inception Report 15 May 2014 1816
57LPI-T1000B เอกสารการเซ็นต์สัญญา 30 April 2014 1564
57LPI รายชื่อที่ปรึกษาปี 2557 04 April 2014 1534
56LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 March 2014 2382
รายงานผลการสัมมนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี ..รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30-17.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 28 February 2014 2951
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี...รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว" 27 February 2014 3828
56LPI สรุปรายงานประจำเดือนโครงการ 01 December 2013 1453
56LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ 30 November 2013 1359
56LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2013 1510
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน สิงหาคม 2556 30 August 2013 1517
56LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 30 August 2013 1460
56LPI การสัมมนาเชิงปฏิับัติการ "ระบบการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ On Line" 02 August 2013 1333
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 31 July 2013 1237
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน มิถุนายน 2556 30 June 2013 1273
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2013 1096
56LPI MOU-2013-LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) 11 June 2013 1682
56LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2013 1392
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 100 ราย 30 May 2013 1558
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 10 ราย 30 May 2013 1509
56LPI การประชุมนำเสนอแผนดำเนินงาน (Action Plan) ของโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (LSIC) ปี 2556 ครั้งที่ 1 01 May 2013 2512
56LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2013 1515
56LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2013 1532
56LPI เอกสารการเซ็นต์สัญญา 01 April 2013 1380
56LPI กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา Web Application ระบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (http://lpi.dpim.go.th) สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในกลุ่ม (Best in Class) 01 September 2012 1406
55LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ (3) 30 November 2011 1194
55LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2011 1021
55LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด---------------------------------------- 01 September 2011 1988
55LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (3) 30 August 2011 1306
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2011 1085
55LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2011 1144
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 1062
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 1182
55LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2011 1275
55LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2011 1453

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก