Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้อง

06 มกราคม 2552

โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

 

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

:

ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้อง

ประเภทกิจกรรม

:

การจัดการ

วัตถุประสงค์

:

เพื่อสร้างมาตรการในการตรวจสอบสินค้า

 

:

เพื่อแยกแยะสินค้าตามเกรดต่างๆ ได้ถูกต้อง

เป้าหมาย

:

ลดความผิดพลาดในการส่งสินค้าผิดเกรดให้แก่ลูกค้า 15%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

:

มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าตามข้อกำหนดของ QA

 

:

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 

:

ลดการตีคืนสินค้าจากลูกค้า

 

:

ลดข้อร้องเรียนของลูกค้า

ระยะเวลาโครงการ

:

2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551)

ผู้จัดการโครงการ

:

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ข้อมูลสนับสนุนโครงการ

:

มาตรการในการตรวจสอบสินค้าเดิม

 

:

สถิติความผิดพลาดของการส่งสินค้าผิดเกรด

ผลการดำเนินงาน

:

ลดความผิดพลาดในการส่งสินค้าผิดเกรดให้ลูกค้า 15 %

ประเมินผลโครงการ

จากประวัติการร้องเรียนของลูกค้า มีการร้องเรียนและตีคืนสินค้าเนื่องจากการส่งสินค้าผิดเกรดบ่อยครั้ง คณะทำงานจึงเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปัญหา พบว่าเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานในการคัดเกรดสินค้า จึงเสนอให้ทำโครงการเพื่อสร้างมาตรฐานในการคัดเกรดสินค้า คาดว่าจะทำให้บริษัทมีมาตรฐานการคัดเกรดสินค้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ ผลของโครงการประเมินจากอัตราการส่งสินค้าผิดเกรดเปรียบเทียบกับจำนวนเที่ยวของการส่งสินค้าทั้งหมด

 

 

Attachments:
Download this file (CaseStudy_92.pdf)CaseStudy_92.pdf[CaseStudy_92.pdf]Chinapong 56 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก