Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึก กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

 

 

กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และเครื่องประดับ บริษัทที่ 8 รหัสโครงการ C08-01

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

:

ปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์เพื่อส่งมอบให้ทันเวลา

ประเภทกิจกรรม

:

การจัดการ

วัตถุประสงค์

:

เพื่อส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบถ้วน

 

:

เพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนและสื่อสารระหว่าง

   

หน่วยงาน

เป้าหมาย

:

ส่งมอบให้ทันเวลา 100%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

:

ลูกค้าพึงพอใจ

 

:

ลดการสูญเสียและต้นทุน

 

:

คณะทำงานเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกัน

 

:

ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานใหม่

ระยะเวลาโครงการ

:

2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2551)

ผู้จัดการโครงการ

:

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ข้อมูลสนับสนุนโครงการ

:

ข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าและรายละเอียดสินค้า

 

:

ข้อมูลการสูญเสียในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิต

 

:

ระยะเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอน

ผลการดำเนินงาน

:

ประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าจากเดิม 81% เป็น 87%

   

หรือ เพิ่มขึ้น 6%

 

ประเมินผลโครงการ

 

จากการดำเนินโครงการ บริษัทปรับปรุงกระบวนการวางแผน ด้วยการจัด Worksheet การวางแผน เพิ่มแผนการเตรียมวัตถุดิบ แม่พิมพ์ การจัดซื้อ และแผนบรรจุ สร้างแผนโลจิสติกส์ เพิ่มบุคลากรควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และจัดประชุมเพื่อปรับแผนทุกสัปดาห์ วิเคราะห์ความสูญเสียพร้อมหาวิธีแก้ไขเพื่อนำบรรจุลงข้อมูลจำเพาะรายผลิตภัณฑ์ทำให้อัตราความสูญเสียแต่ละแผนกลดลง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 15.86% 14.10% และ 6.19% ตามลำดับ ลดอัตราการขึ้นรูปชิ้นงานใหม่ ส่งผลให้อัตราการส่งสินค้าทันเวลาจาก 81% เพิ่มเป็น 87% ในเดือนกรกฎาคม

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก