Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึก กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

 

กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และเครื่องประดับ บริษัทที่ 7 รหัสโครงการ C07-01

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

:

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า

ประเภทกิจกรรม

:

การจัดการ

วัตถุประสงค์

:

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า (OTIF - On Time in

   

Full)

เป้าหมาย

:

เพิ่ม OTIF จาก 75% เป็น 90%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

:

ส่งมอบสินค้าทันเวลา

 

:

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

 

:

อัตราการหมุนเวียนของกระแสเงินสดมีความรวดเร็ว

ระยะเวลาโครงการ

:

2 เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2551)

ผู้จัดการโครงการ

:

หัวหน้าฝ่ายวางแผน

ข้อมูลสนับสนุนโครงการ

:

ข้อมูล Actual Lead Time ของ 4 ตู้คอนเทนเนอร์ที่มี

   

ปัญหา

 

:

ข้อมูลขั้นตอนการวางแผน

 

:

ข้อมูลคำสั่งซื้อ

ผลการดำเนินงาน

:

การส่งมอบสินค้าตรงเวลาและครบถ้วน (OTIF) จากเดิม

75% เพิ่มเป็น 85% หรือเพิ่มขึ้น 10%

 

ประเมินผลโครงการ

 

เนื่องจากปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วนไม่ทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ สาเหตุจากปัญหาด้านวัตถุดิบ ขาดการติดตามวัตถุดิบ ทำให้วัตถุดิบไม่มาตามกำหนด ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ปัญหาวัตถุดิบจากบริษัทรับขึ้นรูปชิ้นงานมีความสูญเสียมากเมื่อนำมาผลิตต่อ และปัญหาขาดแคลนบุคลากรในสายการผลิต ทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันกับคำสั่งซื้อ บริษัทให้ความสนใจจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า (On Time in Full) บริษัทปรับปรุงระบบการสั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความสูญเสีย และมีการเจรจากับบริษัทรับจ้างขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ จากการวัดผลพบว่า เดือนมิถุนายน การส่งมอบทันเวลา 75% พลาด 4 ตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มจัดส่งทันเวลาเป็น 85% ในเดือนสิงหาคม ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากขาดพนักงานในสายการผลิต บริษัทดำเนินการแก้ไขปัญหาการผลิตไม่ทันด้วยการรับสมัครพนักงานเพิ่ม ฝึกอบรมบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อได้มีบุคลากรคุมงานในช่วงเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้นบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อได้มีบุคลากรคุมงานในช่วงเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้น

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก