Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึก กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และเครื่องประดับ บริษัทที่ 2 รหัสโครงการ C02-02

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

:

ปรับปรุง OTIF

ประเภทกิจกรรม

:

การจัดการ

วัตถุประสงค์

:

เพื่อส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ

เป้าหมาย

:

ส่งสินค้าให้ตรงเวลาและครบถ้วน จากเดิม 37% เพิ่มเป็น

   

60%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

:

ลูกค้าพึงพอใจ

 

:

ลดค่าชดเชยความเสียหาย ค่าขนส่งทางอากาศ ค่าทำงาน

   

ล่วงเวลาของพนักงาน

ระยะเวลาโครงการ

:

1 ปี (สิงหาคม 2551 – กรกฎาคม 2552)

ผู้จัดการโครงการ

:

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

ข้อมูลสนับสนุนโครงการ

:

ระยะเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจน

   

ถึงการส่งมอบ

 

:

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า

ผลการดำเนินงาน

:

ส่งสินค้าตรงเวลาและครบถ้วน 55% หรือเพิ่มขึ้น 18% จากเดิม

 

 

ประเมินผลโครงการ

 

จากการสุ่ม 100 คำสั่งซื้อ พบว่าอัตราคำสั่งซื้อที่สามารถส่งสินค้าได้ครบถ้วนอยู่ที่ 50% และอัตราคำสั่งซื้อที่สามารถส่งได้ตรงเวลาอยู่ที่ 37% จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่สุ่มมา พบว่าขั้นตอน Spray เป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาการผลิตที่ใช้เวลานานกว่าแผน ซึ่งคณะทำงานจะต้องวิเคราะห์และรวบรวมสาเหตุอื่น ๆ เพื่อวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการอื่น ๆ ที่มีผลต่อ OTIF เนื่องจากการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาต้องใช้เวลานานกว่าระยะเวลาโครงการ คณะทำงานจึงจัดเตรียมโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว และเป็นโครงการแม่บทสำหรับพัฒนาโครงการโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่ต้องปรับปรุงและมีผลต่อ OTIF ด้วย เช่น การวางแผนการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องเตรียมให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริง เป็นต้น ซึ่งคณะทำงานจะเตรียมแผนเพื่อดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ดี จากการทำโครงการ บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการส่งสินค้าตรงเวลาและครบถ้วนเป็น 55%

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก