Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม”

กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จากความสำเร็จในการจัดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014 ในปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าการจัดงานในลักษณะนี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเป็นเวทีสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยในการแสดงศักยภาพ ความหลากหลายในเรื่องของสินค้าและบริการฝีมือคนไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง ตลอดจนเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และจุดประกายให้แก่ผู้ที่สนใจสร้างอาชีพของตน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” เพื่อขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจของรัฐบาล ในการส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต และการดำเนินงานขององค์กร  ที่สำคัญงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ประกอบด้วย 3 พ. ได้แก่ พื้นที่ พันธมิตร และพลัง โดยจัดเต็มบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ของอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพียบพร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศมากกว่า 70 ราย ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,300 ราย รวมมีผู้ประกอบการในงานนี้มากกว่า 1,400 ราย  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย ต่างมาร่วมกันแสดงพลังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งมั่นคง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกิจกรรมในงานว่า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกเป็นนิทรรศการและมหกรรมการแสดงสินค้า และส่วนที่สองเป็นการประชุมสัมมนา Workshop สำหรับผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานตลอดงานอีกด้วย

จุดประสงค์การจัดงาน

1.1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Royal Pavilion) ในฐานะพระผู้ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาชีพและสร้างวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็งบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

1.2 นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม (Thailand Industry Pavilion) ที่จะนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่อนาคตอย่าง ยั่งยืน บนแนวความคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

1.3 นิทรรศการสุดยอดนวัตกรรมไทย (Thailand Innovation Showcase) รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงฯ ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการคัดสรรสุดยอดนวัตกรรมเด่นของคนไทยและยังไม่ได้มีการจัดแสดงที่ไหนมาก่อน 1.4 นิทรรศการย่านแฟชั่น (Fashion District) ครั้งแรกกับการจำลองภาพสีสันและความคึกคักของย่านธุรกิจแฟชั่นที่สำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย จำนวน 6 ย่าน ได้แก่ สวนจตุจักร สยามสแควร์ สำเพ็ง Terminal 21 แฟชั่นมุสลิมมีนบุรี และตลาดผ้าไหมปักธงชัย มารวมกันไว้ในงานเดียว เพื่อให้ผู้ชมได้สนุกกับการเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพและดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ในราคาสุดพิเศษ 1.5 โซนจัดแสดงสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ มากกว่า 70 ราย และผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP

จากทั่วประเทศ อีกกว่า 1,300 ร้านค้า รวมมีผู้ประกอบการในงานนี้มากกว่า 1,400 ราย

กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

***** ข้อมูลและหลักฐานประกอบใบสมัครมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิจารณาคัดเลือก *****

เพื่อร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า คุณสมบัติผู้เข้าร่วม 1.    เป็นธุรกิจประเภท SMEs และเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สมาชิกสำเนาการจดทะเบียนธุรกิจ (ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนนิติบุคคล)

2. ภาพถ่ายสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงาน หรือ โบรชัวร์สินค้า ขอให้ส่งทาง E-mail โดยจะต้องตั้งชื่อไฟล์ภาพถ่าย ให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบริษัทของท่าน และใช้ไฟล์นามสกุล .jpg

· แนวความคิดและกรอบการจัดการงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2015

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / สมัครร่วมออกบูธ ได้ที่

Contact us

คุณจารุณี ฮ้อศิริมานนท์ | คุณขนิษฐา โสภักดี

โทรศัพท์ 02-345-1180, 02-345-1118 โทรสาร 02-345-1119

มือถือ 086-329-1975, 086-329-1976

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments   

 
0 #2 ติดต่อผู้จัด ตามรายละเอียดเล ยครับit.logistics.dpim 2015-08-24 02:14
ติดต่อผู้จัด ตามรายละเอียดเล ยครับ
Quote
 
 
0 #1 ขอรายละเอียด เข้าร่วมงานภัสสรกร 2015-08-08 04:15
โรงงานผลิตวัสดุ เครื่องกรองน้ำ micer นำเข้า คะ

ส่ง เอกสาร การเข้าร่วมงาน และรายละเอียด
สนใจ 4 บูธ ใช้งบ เท่าไหร่ คะ ด่วน นะคะ
สนใจมาก 081-9190971 ส่งทางเมล์ คะ
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก